Verkostot

Kansainvälinen toiminta

Kuuloliitto on jäsenenä useassa eri kattojärjestössä:

IFHOH, Kuulovammaisten maailmanjärjestö 

www.ifhoh.org

EFHOH, Euroopan kuulovammaisjärjestö

https://www.efhoh.org/

 

IFHOHYP, Nuorten kansainvälinen kuulovammaisjärjestö
ifhohyp.org

 

NAS, Nordiska Audiologiska Sällskapet
www.nas.dk

 

EURO-CIU, eurooppalainen sisäkorvaistutetta käyttävien järjestö
eurociu.eu

 

Liitolla on edustaja(t) myös pohjoismaisessa kuulovammaisjärjestössä (NHS ) sekä Kuuroutuneiden Pohjoismaisessa Neuvostossa (VDNR, Vuxendövas Nordiska Råd).

Liiton Harvinaiset-toiminta on mukana pohjoismaisessa CHARGE-verkostossa.