Ikäkuulo

Ikään liittyvä kuulonalenema

Kuulontutkimukseen kannattaa hakeutua, kun et saa selvää keskustelukumppanisi puheesta, sinun on lisättävä tv:n ja radion äänenvoimakkuutta, et kuule puhelimen ääntä, ryhmässä on vaikea kuulla, korvasi soivat tai on tukkoinen.Ikäkuulo tarkoittaa hitaasti etenevää ja symmetrisesti molemmissa korvissa esiintyvää kuulon heikkenemistä. Yleensä ensimmäisenä oireena esiintyy kyvyttömyys kuulla korkeita taajuuksia. Myöhemmin myös puheen erottaminen erityisesti hälyssä saattaa vaikeutua.

Kolmasosalla 65-vuotta täyttäneistä ja jo kahdella kolmesta yli 75-vuotiaista on tutkimusten mukaan todettu kuulon alenemaa. Näistä ikääntyneiden kuulo-ongelmista yli 90% sanotaan olevan ikäkuuloa, jonka taustalla ovat muutokset korvan ja keskushermoston toiminnassa.

Kuulolla koko iän –verkkosivustolta saat myös luotettavaa tietoa ikähuonokuuloisuudesta, kuulon apuvälineistä ja vertaistuesta.

Kuulontutkimukseen on hyvä hakeutua, jos 

  • ryhmätilanteessa keskustelukumppanin sanoista on hankala saada selvää 
  • television tai radion äänenvoimakkuutta on lisättävä 
  • hälytysäänien, kuten puhelimen tai herätyskellon kuuleminen on hankalaa 
  • on hankala asioida esimerkiksi kaupassa, pankissa tai lääkärissä 
  • alkaa karttaa tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä ja hälyä

Lääketieteellisesti kuulokojeen myöntämisen rajana on 30–40 desibelin kuulonalenema paremmassa korvassa. On kuitenkin hyvä huomioida, että kuulokojeen arvio tulee aina tehdä yksilöllinen tilanne ja tarpeet huomioiden.