Testamenttilahjoitus

Perintö, jolla on merkitystä

Yksi teko auttaa ja tuo iloa suurelle joukolle ihmisiä.  Testamenttilahjoitukset mahdollistavat paljon toimintaa, jota ei muuten voisi toteuttaa. Olemme kiitollisia saamistamme lahjoituksista.

Tekemällä testamentin voit vielä kuolemasi jälkeen toteuttaa tahtoasi ja edistää tärkeänä pitämiäsi asioita.   Testamenttilahjoituksen voi tehdä myös kuuloyhdistykselle.  Testamenttilahjoittaja voi itse määrätä, miten hänen lahjoittamansa varat kohdennetaan.

Testamentissasi voit ohjata Kuuloliitolle koko omaisuutesi tai osuuden siitä. Yleishyödyllisenä toimijana Kuuloliiton ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksista veroa.

Juridisesti pätevän testamentin on täytettävä tietyt muotovaatimukset.  Siksi on hyvä kysyä esimerkiksi oman pankin lakiasiainnaevonnasta tai asianajotoimistosta neuvoja testamentin laatimiseen.

Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.

Kysy lisää testamenttilahjoituksista info@kuuloliitto.fi