Mikä Digitaidot-projekti on?

Tavoitteenamme on vahvistaa kuulovammaisten ikäihmisten digiosallisuutta. Teemme työtä sen eteen, että kuulovammaiset ikäihmiset saavat ja löytävät tarvitsemansa tuen ja taidot. Toiminta-alueenamme on pääkaupunkiseutu, Joensuun seutu ja Lappi. Etäpajojen kautta teemme työtä koko Suomen alueella.

Kaksi henkilöä ovat tabletin äärellä. Vasemmalla herrasmies katsoo tablettia digikynä kädessään. Oikealla seisova henkilö neuvoo.

Mitä Kuuloliiton Digitaidot-projektissa tehdään käytännössä?

  • Tarjoamme oppimispajoja, joissa osallistujat pääsevät harjoittelemaan arjen digitaitoja ja oman älylaitteen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
  • Tuemme kuuloyhdistysten valmiuksia järjestää etätoimintaa sekä hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisua yhdistysarjessa. Koronarajoituksista johtuen järjestämme tällä hetkellä pääasiassa etäpajoja.
  • Digituki on maksutonta matalan kynnyksen tukea. Digitukea tarjoavat muun muassa kirjastot ja järjestötoimijat ympäri Suomea. Kerromme, mistä digitukea voi etsiä ja jaamme tietoa verkossa toimivista itseopiskelumateriaaleista (esimerkiksi Yle:n Digitreenit). Digitukea voit etsiä omalta paikkakunnaltasi esimerkiksi SeniorSurfin opastuskartan kautta.
  • Tuemme digitukea tarjoavia organisaatioita, ohjaajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia huomioimaan kuulovammaisten tarpeet digituessa.
  • Keräämme tietoa siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa kuulovammaisten ikäihmisten arkeen.

Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun, Joensuun seudun ja Lapin kuuloyhdistysten kanssa. Lisäksi pyrimme edistämään digitalisaation ja digituen saavutettavuutta tiiviissä yhteistyössä digitukea tarjoavien organisaatioiden kanssa valtakunnallisen digitukiverkoston kautta.

Digitaidot on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmevuotinen kehittämishanke (2019-2021).

Kysy lisää:

Iida Heinämäki
Asiantuntija, digitaidot
iida.heinamaki@kuuloliitto.fi
p. 0400 802 667