Mikä Digitaidot-projekti on?

Tavoitteenamme on vahvistaa kuulovammaisten ikäihmisten itsenäisyyttä digitaalisten palvelujen käyttäjinä. Teemme työtä sen eteen, että digitaaliset palvelut ja tuki ovat kuulovammaisille saavutettavaa ja kaikkien löydettävissä. Toiminta-alueenamme on pääkaupunkiseutu, Joensuun seutu ja Lappi.

Kaksi henkilöä ovat tabletin äärellä. Vasemmalla herrasmies katsoo tablettia digikynä kädessään. Oikealla seisova henkilö neuvoo.

Mitä Kuuloliiton Digitaidot-projektissa tehdään käytännössä?

  • Kehitämme matalan kynnyksen oppimismallia, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan arjen digitaitoja ja oman älylaitteen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
  • Välitämme tietoa digiopastuspalveluista sekä verkossa toimivista itseopiskelumateriaaleista (esimerkiksi Yle:n Digitreenit).
  • Tuemme digitukea tarjoavia organisaatioita, ohjaajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia huomioimaan kuulovammaisten tarpeet digiopastuksessa ja palvelujen käyttäjinä.
  • Tuotamme matalan kynnyksen oppimismateriaaleja ja työkaluja kuulovammaisille ikäihmisille ja organisaatioille.
  • Keräämme tietoa siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa kuulovammaisten ikäihmisten arkeen.
    Vastaa Älylaitteet ja palvelut -kyselyyn.

Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun, Joensuun seudun ja Lapin kuuloyhdistysten kanssa. Lisäksi pyrimme edistämään digitalisaation ja digituen saavutettavuutta tiiviissä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.

Digitaidot on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmevuotinen kehittämishanke (2019-2021).

Tämän lisäksi järjestämme valtakunnallista toimintaa Digitaidot-projektin rinnalla toimivan uuden hankkeen puitteissa. Hankkeen tarkoituksena on tukea vapaaehtoisten valmiuksia järjestää etätoimintaa kuulovammaisten yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Kysy lisää:
Hanna Rantala
Projektikoordinaattori
hanna.rantala[at]kuuloliitto.fi
p. 044  752 557

Viivi Kilpeläinen
Projektityöntekijä
viivi.kilpelainen[at]kuuloliitto.fi
p. 044 752 5565