Mikä Digitaidot-projekti on?

Tavoitteenamme on vahvistaa kuulovammaisten ikäihmisten itsenäisyyttä digitaalisten palvelujen käyttäjinä. Teemme työtä sen eteen, että digitaaliset palvelut ja tuki ovat kuulovammaisille saavutettavaa ja kaikkien löydettävissä. Toiminta-alueenamme on pääkaupunkiseutu, Joensuun seutu ja Lappi. Etäpajojen kautta teemme työtä koko Suomen alueella.

Kaksi henkilöä ovat tabletin äärellä. Vasemmalla herrasmies katsoo tablettia digikynä kädessään. Oikealla seisova henkilö neuvoo.

Mitä Kuuloliiton Digitaidot-projektissa tehdään käytännössä?

  • Tarjoamme oppimispajoja, joissa osallistujat pääsevät harjoittelemaan arjen digitaitoja ja oman älylaitteen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
  • Tuemme kuuloyhdistysten valmiuksia järjestää etätoimintaa sekä hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisua yhdistysarjessa. Järjestämme tällä hetkellä pääasiassa etäpajoja.
  • Digituki on maksutonta matalan kynnyksen tukea. Digitukea tarjoavat muun muassa kirjastot ja järjestötoimijat ympäri Suomea. Kerromme, mistä digitukea voi etsiä ja jaamme tietoa verkossa toimivista itseopiskelumateriaaleista (esimerkiksi Yle:n Digitreenit). Digitukea voit etsiä omalta paikkakunnaltasi esimerkiksi SeniorSurfin opastuskartan kautta.
  • Tuemme digitukea tarjoavia organisaatioita, ohjaajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia huomioimaan kuulovammaisten tarpeet digituessa.
  • Keräämme tietoa siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa kuulovammaisten ikäihmisten arkeen.
    Vastaa Älylaitteet ja palvelut -kyselyyn.

Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun, Joensuun seudun ja Lapin kuuloyhdistysten kanssa. Lisäksi pyrimme edistämään digitalisaation ja digituen saavutettavuutta tiiviissä yhteistyössä digitukea tarjoavien organisaatioiden kanssa.

Digitaidot on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmevuotinen kehittämishanke (2019-2021).

Tämän lisäksi järjestämme valtakunnallista toimintaa Digitaidot-projektin rinnalla toimivan uuden hankkeen puitteissa. Hankkeen tarkoituksena on tukea vapaaehtoisten valmiuksia järjestää etätoimintaa kuulovammaisten yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Kysy lisää:
Hanna Rantala
Projektikoordinaattori
hanna.rantala[at]kuuloliitto.fi
p. 044  752 557

Viivi Kilpeläinen
Projektityöntekijä
viivi.kilpelainen[at]kuuloliitto.fi
p. 044 752 5565