Työolosuhteiden mukauttaminen

Työolosuhteiden mukauttaminen on prosessi, jossa usein tarvitaan monien eri osapuolten osaamista sekä osapuolten keskinäistä yhteistyötä toimivan ratkaisun löytämiseksi.

Mukautusratkaisuista voi sopia suoraan työnantajan kanssa.  Useimmiten kuitenkin kannattaa keskustella tarpeistaan myös työterveyshuollon ja hoitavan kuulokeskuksen kuntoutusohjaajan kanssa.  Työterveyshuolto voi järjestää työterveysneuvottelun / työkykyneuvottelun, johon osallistuvat ainakin työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto.  Mukana voi olla myös muita tahoja, esimerkiksi kuulokeskuksen kuntoutusohjaaja ja työsuojeluvaltuutettu.

Työterveysneuvottelun tavoitteena on yhtäällä löytää sopivia työn ja työolosuhteiden mukautusratkaisuja ja toisaalla työyhteisölle sellaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka helpottavat huonokuuloista vuorovaikutustilanteissa.  Ennen neuvotteluja kannattaa pohtia

 • Mistä työtehtävistäsi suoriudut hyvin?
 • Missä työtehtävissä aiheutuu nykytilanteessa ongelmia?
 • Mitkä muutokset auttaisivat työntekoasi?

Työnantaja voi saada mukautuksiin työolosuhteiden järjestelytukea.

Neuroliiton videolla MS ja työkyvyn tukeminen on tietoa muun muassa työterveysneuvottelusta, osatyökykyisyydestä, kuntoutusrahasta ja mukautuksista.

Mukautuksista on tietoa myös Työterveyshuollolle ja työnantajalle -sivulla

Mukautukset

Mukautusten lähtökohtana ovat huonokuuloisen tarpeet juuri siinä tehtävässä ja työympäristössä, missä hän työskentelee.  Eri tehtävissä ja eri työpaikoilla tarvitaan erilaisia ratkaisuja.

Alla on listattu huonokuuloisia helpottavia mukautuksia.

Työtilat

 • akustiikan ja valaistuksen parantaminen. Tästä lisää Työtilat-sivulla.
 • oma työhuone, työpisteen akustointi, hiljaiset työ- ja taukotilat

Ajantasaiset työ- ja apuvälineet

 • ryhmäkuuntelulaitteet, suuntamikrofoni, induktiosilmukka, palvelusilmukka, kaulasilmukka puhelimen ja audiolaitteiden kanssa, Bluetooth-yhteydet
 • tulkin käyttö

Työn organisointi ja tehtävien muutokset

 • vapautus puhelintyöstä
 • etätyömahdollisuus
 • kuulemista vaativien tehtävien jaksottaminen, ”hiljaisia työtunteja” työpäivän väliin, riittävä tauotus
 • esimerkiksi opetus- ja kasvatusalalla laajennettu mahdollisuus pienryhmäohjaukseen ja/tai kahdenkeskiseen ohjaukseen, verkkokurssi-opettajana toimiminen
 • lyhennetty työaika, osa-aikatyö

Työyhteisön toimintatavat

Huono kuulo ja siitä juontuvat seuraukset ilmenevät suhteessa ihmisen sosiaaliseen ympäristöön. Kuulovammaisen itsensä ja muiden avoin suhtautuminen kuulovammaan edistää koko työyhteisön toimivuutta. Tieto vammasta, apuvälineistä ja kommunikaatiotavoista auttaa työtovereita  mukauttamaan vuorovaikutustaan.

Työyhteisön toimintatavoista ja huonokuuloisen huomioimisesta tarkemmin Työyhteisölle-sivulla.