Materiaalit

Esitemateriaalit

Ladattavat pdf-versiot:

Onko kuuleminen haastavaa? -pikatesti

Lataa alta Kuule ja muista -hankkeen tuottama Onko kuuleminen haastavaa? -pikatesti. Testin tarkoituksena on kannustaa vastaajaa pohtimaan omaa kuuloaan sekä hakeutumaan
tarvittaessa matalalla kynnyksellä niin terveydenhuollon palveluiden kuin paikallisen vertaistuen pariin. Testin tarkoituksena on herätellä vastaajaa kartoittamaan omassa arjessa kuulemiseen liittyviä haasteita. Testiä voi käyttää hyvin myös keskustelun pohjana kartoittaessa vastaajan kuulon ja kuulemisen vaikutusta elämänlaatuun ja toimintakykyyn.
Onko kuuleminen hankalaa -pikatesti (PDF)

Onko kuuleminen ja muistaminen haastavaa? -pikatesti

Lataa alta myös Kuule ja muista -hankkeen tuottama Onko kuuleminen ja muistaminen haastavaa?- pikatesti. Testin tarkoituksena on kannustaa vastaajaa pohtimaan omaa kuuloaan ja muistiaan sekä hakeutumaan tarvittaessa matalalla kynnyksellä niin terveydenhuollon palveluiden kuin paikallisen vertaistuen pariin. Testi ei erottele vaikeuksia kuulemisessa tai muistamisessa vaan tarkoituksena on herätellä vastaajaa kartoittamaan omassa arjessa vastaantulevia haasteita. Testiä voi käyttää hyvin myös keskustelun pohjana kartoittaessa vastaajan kognitiivista toimintakykyä.
Kuulo ja muisti -pikatesti (PDF)