Jäsenyydestä on sinulle hyötyä ja iloa

Kuuloliiton yhdistyksen jäsenenä saat:

 • Tietoa ja neuvontaa kuulosta ja kuulon apuvälineistä
 • Vertaistukea ja mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa
 • Valmennusta yhdistystoimintaan
 • Mahdollisuuden osallistua yhdistysten toimintaan, retkiin, tapahtumiin ja luentotilaisuuksiin sekä vaikuttamiseen
 • Kuuloviesti-lehden viisi kertaa vuodessa
 • 10 % alennuksen KHL Kuulokeskuksen palveluista: kuulontutkimus sekä kuulokojeen käytön opastus
 • 10 % alennuksen asianajotoimisto Lindblad & Co:lta perheoikeudellisten asiakirjojen laadinnassa, lisätietoja: www.lindblad.fi
 • Sekä muut jäsenetuudet, jotka paikallinen yhdistys on neuvotellut toimialueellaan

Kuuloyhdistysten jäsenedut

Monilla yhdistyksillä on myös yhdistyskohtaisia jäsenetuja, esimerkiksi kuulokojeparistoja myydään edullisesti ja jäsenet saavat alennuksia paikallisilta yrittäjiltä.

Yhdistykset tarjoavat jäsenille monipuolista toimintaa ja vertaisseuraa: retkiä, kerhoja, tapahtumia, tukea ja neuvontaa sekä jäsentapaamisia. Yhdistysten ylläpitämä kuulolähipalvelu avustaa kuulokojeasioissa.

Monet Kuuloyhdistykset ovat merkittäviä vaikuttajia omalla toimialueellaan. Yhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan mm.

 • kuunteluolosuhteiden ja viestinnän esteettömyyteen
 • huonokuuloisen tasavertaisiin osallistumismahdollisuuksiin
 • kuulonhuollon peruspalveluiden ja kuntoutuksen riittävyyteen ja laatuun

Jäsenmaksun hinta on 15-28 euroa yhdistyksestä riippuen.