Vertaistoiminta

Laajasti ymmärrettynä lähes kaikki yhdistyksen toiminta on vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Tässä vertaistoiminnaksi katsotaan yhdistyksen jäsenillat, kuukausitapaamiset, kerhot, retket, tapahtumat ja muut yhteiset kokoontumiset.

Yhdistysten vertaistoiminnan lisäksi Kuuloliitto tarjoaa vertaistoiminnan paikkoja nuorille (Nuto), kuuroutuneille (Kuto), sisäkorvaistutteen käyttäjille (Cito) ja harvinaisiin vammaryhmiin kuuluville. Lisätietoa erityisryhmien vertais- ja vertaistukitoiminnasta löydät tästä.

Jäsen-, kuulo- ja teemaillat

Ryhmät ja kerhot

Yhdistyksessä voi toimia erilaisia suunnittelu-, toiminta-, työ- ja opintoryhmiä sekä kerhoja. Yleensä hallitus nimeää toiminta- ja työryhmien jäsenet sekä opinto- ja muiden kerhojen vetäjät. Näiden jäsenten tai vetäjien ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

Yhdistyksessä voi olla esimerkiksi

 • esteettömyysryhmä
 • kuulolähipalveluryhmä
 • viestintäryhmä
 • johonkin hankkeeseen/projektiin liittyvä tai jotakin tiettyä asiaa edistävä ryhmä (esim. kuulonsuojaus, palvelujen saatavuus …)

Yhdistyksessä voi toimia myös esimerkiksi

 • yleinen kuulokerho
 • aluekerhoja
 • erilaisia vertaistukiryhmiä
 • erilaisia harraste-, liikunta- ja kulttuurikerhoja
 • vertaisopintoryhmiä. Näiden aiheina voi olla esim. viitottu puhe, huulioluku, yhdistystoiminta tutuksi, vammaisten oikeudet, tietotekniikka, sosiaalinen media …

Vertaisopintoryhmä

Opintoryhmässä opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Vastuu oppimisesta on kaikilla.

Vertaisopintoryhmä on osa yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Yhdessä pohtiminen mahdollistaa monipuoliset näkökulmat, avartaa ryhmän jäsenten kokemuspiiriä ja luo yhteisöllisyyden tunnetta ryhmän sisällä. Vertaisopintoryhmällä voi olla myös tärkeä rooli yhdistyksen toiminnan kehittäjänä ja rikastajana.

Kuuloyhdistyksessä monet toiminnot voi toteuttaa opintoryhmä- muotoisesti. Esimerkiksi seuraavia aiheita voi opiskella opintoryhmässä:

 • erilaiset harrasteryhmät (kädentaidot, lukupiirit, kulttuurikerhot, taidepiirit, liikuntaryhmät …)
 • Kommunikaatiotaidot: viitottupuhe, viittomakieli, huulioluku
 • Sisäkorvaistute tutuksi (Ci-kerho)
 • Huonokuuloisena työelämässä (työikäisten tapaamiset)
 • Kuulovammaisen oikeudet ja palvelut
 • Esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus kuulovammaisen näkökulmasta
 • Kuulovammaisen apuvälineet
 • Vaikuttamisen ABC
 • Yhdistyksen viestintä (ja markkinointi)
 • Yhdistystoiminnan peruskurssi tai Hallituksen tehtävät ja vastuut …

OK- Sivis tukee taloudellisesti ja pedagogisesti kuuloyhdistysten vertaisopintoryhmiä.  Lue lisää >

Miten ryhmä toimii, mitä ryhmässä tapahtuu?

Ryhmän perustaminen ja kehitysvaiheet

Ryhmäviestintä, Helsingin yliopisto

Ryhmäviestinnän perusteet, Jyväskylän yliopisto

Toiminnallisia harjoituksia

KSL: Osallistavat menetelmät. Tuki- ja virikeaineisto

SeAMK: Toiminnallisia harjoituksia

Aineistoa viriketoimintaan

Ohjaajan tueksi

Ongelman ratkaisu

Ongelman ratkaisu ryhmässä