Ohjaus ja neuvonta

Kuulotietoa saat neuvontapuhelimesta ja paikkakuntasi kuulolähipalveluhenkilöiltä. Lisäksi alueilla toimivat asiantuntijat neuvovat kuulovammaisia eri puolella Suomea.

Neuvontapuhelimet

Neuvontapuhelin (09) 580 3370
palvelee maanantaisin klo 9-15 tai info@kuuloliitto.fi
Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella >

Työelämän neuvontapuhelin (09) 580 3004
palvelee edelleen kokeiluluonteisesti kerran kuukaudessa torstai-iltaisin.
Tarkemmat ajat löydät täältä: Työelämän neuvontapuhelimen ajat kevät 2021

Jos puhelimessa asiointi on vaikeaa, voit ottaa yhteyttä chatilla, joka näkyy Kuuloliiton verkkosivujen oikeassa alalaidassa silloin, kun työelämän neuvontapuhelin päivystää. Jos samanaikaisesti on neuvontapuhelu käynnissä, saatat joutua hetken odottamaan pääsyäsi neuvontaan. Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: tyoelamaneuvonta@kuuloliitto.fi.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä kuulovammaisille että kuulovammaisten työelämän kysymyksiä pohtiville ammattilaisille ja työnantajille.  Neuvonta on kaikille maksuton (normaali lanka- tai matkapuhelinhinta) ja avoin. Neuvomme esimerkiksi työtä hakevia tai jo työssä olevia, minkälaisia apuvälineitä tai kohtuullisia mukautuksia työpaikalle voi saada. Työnantaja saa neuvontapuhelimen lisäksi ohjeistusta muun muassa kohtuullisiin mukautuksiin liittyvästä järjestelytuesta.

Emme kuitenkaan tee työpaikkakäyntejä, soveltuvuustestejä tai muita julkisen työvoimaviranomaisen tai terveydenhuollon ammattilaisen toimialueeseen kuuluvia tehtäviä. Neuvontapuhelimeen vastaa kuulovammaisten työelämän kysymyksiin perehtynyt asiantuntija. Keskustelu on luottamuksellista ja vastaaja on vaitiolovelvollinen. Työelämää ja kuuloa koskevaa tietoa löytyy myös Kuulolla työssä -sivustolta.

Kuulolähipalvelu

Lähipalveluvastaanotoilla saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Joidenkin vastaanottojen yhteydessä pidetään kuuloon liittyviä tietoiskuja. Huonokuuloiset vapaaehtoiset pitävät säännöllisesti vastaanottotunteja vanhusten palvelukeskuksissa ja -taloissa sekä muissa toimintakeskuksissa. Lähipalvelu on maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä.

Kuuloliiton paikallisyhdistysten kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Palvelu täydentää kuntien kuulonhuollon palveluja.

Kuulolähipalvelutoiminta on vakiintunut noin 60 kuuloyhdistyksen toiminnaksi ympäri Suomea. Toiminnassa on mukana reilut 250 vapaaehtoista.  Vapaaehtoiset järjestävät vuosittain noin 1300 vastaanottotilaisuutta, joissa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa saa lähes 10 000 asiakasta. Puhelimitse ja verkon kautta neuvontaa saa yli tuhat asiakasta.

Kuulolähipalveluajat

Yhdistysten kuulolähipalvelu vastaanotot 2021 (pdf-tiedosto)

Tiedustele kuulolähipalveluaikoja myös suoraan yhdistyksestäsi

Tutustu Kuulolähipalvelu-esitteeseen.

Ohjaus ja neuvonta

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan kuulovammaisia ja heidän läheisiään eri elämäntilanteissa. Neuvonnalla ja ohjauksella edistetään kuulovammaisen henkilön mahdollisuuksia tasavertaiseen osallistumiseen omassa toimintaympäristössään.

Kuuloliiton työntekijä

  • ohjaa ja neuvoo kuulonhuoltoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa,
  • opastaa asiakkaita yhteiskunnan järjestämien kuntoutuspalveluiden käytössä,
  • tiedottaa kuulovammaisuudesta erilaisissa tilaisuuksissa ja osallistuu yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin ja kuulopäiviin,
  • järjestää koulutusta ja toiminnanohjausta yhdistysten vapaaehtoisille, jotka omilla paikkakunnillaan järjestävät ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tekevät vaikuttamistyötä,
  • seuraa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä ja yhteiskunnan muutoksia erityisesti oman toiminta-alueensa näkökulmasta,
  • osallistuu asiantuntijana erilaisiin yhteistyöprojekteihin, kehittämishankkeisiin ja työryhmiin, joissa pyritään vaikuttamaan kuulovammaisten palvelujen kehittämiseen ja tiedon jakamiseen,
  • tiedottaa, konsultoi sekä kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Toimihenkilöiden yhteystiedot