Ohjaus ja neuvonta

Kuulotietoa saat neuvontapuhelimesta ja paikkakuntasi kuulolähipalveluhenkilöiltä. Lisäksi alutyöntekijät neuvovat kuulovammaisia eri puolella Suomea.

Neuvontapuhelin

Neuvontapuhelin palvelee maanantaisin klo 9-15.
(09) 580 3370 tai info@kuuloliitto.fi

Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella >

Työelämän neuvontapuhelin (09) 580 3004 

Työelämän neuvontapuhelin palvelee edelleen kokeiluluonteisesti kerran kuukaudessa torstai-iltaisin. Tarkemmat ajat löydät täältä: Työelämän neuvontapuhelimen ajat kevät 2021

Jos puhelimessa asiointi on vaikeaa, voit ottaa yhteyttä chatilla, joka näkyy Kuuloliiton verkkosivujen oikeassa alalaidassa silloin, kun työelämän neuvontapuhelin päivystää. Jos samanaikaisesti on neuvontapuhelu käynnissä, saatat joutua hetken odottamaan pääsyäsi neuvontaan.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: tyoelamaneuvonta@kuuloliitto.fi.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä kuulovammaisille että kuulovammaisten työelämän kysymyksiä pohtiville ammattilaisille ja työnantajille.  Neuvonta on kaikille maksuton (normaali lanka- tai matkapuhelinhinta) ja avoin. Neuvomme esimerkiksi työtä hakevia tai jo työssä olevia, minkälaisia apuvälineitä tai kohtuullisia mukautuksia työpaikalle voi saada. Työnantaja saa neuvontapuhelimen lisäksi ohjeistusta muun muassa kohtuullisiin mukautuksiin liittyvästä järjestelytuesta.

Emme kuitenkaan tee työpaikkakäyntejä, soveltuvuustestejä tai muita julkisen työvoimaviranomaisen tai terveydenhuollon ammattilaisen toimialueeseen kuuluvia tehtäviä. Neuvontapuhelimeen vastaa kuulovammaisten työelämän kysymyksiin perehtynyt asiantuntija. Keskustelu on luottamuksellista ja vastaaja on vaitiolovelvollinen. Työelämää ja kuuloa koskevaa tietoa löytyy myös Kuulolla työssä -sivustolta.

 

Lähipalveluvastaanotoilla saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Joidenkin vastaanottojen yhteydessä pidetään kuuloon liittyviä tietoiskuja. Huonokuuloiset vapaaehtoiset pitävät säännöllisesti vastaanottotunteja vanhusten palvelukeskuksissa ja -taloissa sekä muissa toimintakeskuksissa. Lähipalvelu on maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä.

Kuuloliiton paikallisyhdistysten kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Palvelu täydentää kuntien kuulonhuollon palveluja.

Tällä hetkellä lähipalvelutoimintaa on lähes 60 yhdistyksellä ympäri Suomea ja se on vakiintunutta toimintaa kuuloyhdistyksissä. Vuonna 2018 mukana toiminnassa oli yhteensä 273 vapaaehtoista.
Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sai lähes 10 000 asiakasta. Puhelimitse ja verkon kautta neuvontaa annettiin yli tuhannelle asiakkaalle. Vapaaehtoiset järjestivät vuoden aikana noin 1300 vastaanottotilaisuutta.

Kuulolähipalveluajat

Kuulolähipalvelun vastaanottoajat 2021

Tiedustele kuulolähipalveluaikoja myös suoraan yhdistyksestäsi

Tutustu Kuulolähipalvelu-esitteeseen.

Lisätietoja:
Kuntoutussihteeri Margit Hassinen
p. 0400 802 668
margit.hassinen@kuuloliitto.fi

Alueellinen ohjaus ja neuvonta

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan kuulovammaisia ja heidän läheisiään eri elämäntilanteissa.

Kuuloliiton aluetyöntekijät neuvovat ja ohjaavat edistääkseen kuulovammaisen henkilön mahdollisuuksia tasavertaiseen osallistumiseen omassa toimintaympäristössään.

Aluetyöntekijä

  • ohjaa ja neuvoo kuulonhuoltoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa,
  • opastaa asiakkaita yhteiskunnan järjestämien kuntoutuspalveluiden käytössä,
  • tiedottaa kuulovammaisuudesta erilaisissa tilaisuuksissa ja osallistuu yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin ja kuulopäiviin,
  • järjestää koulutusta ja toiminnanohjausta yhdistysten vapaaehtoisille, jotka omilla paikkakunnillaan järjestävät ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tekevät vaikuttamistyötä,
  • seuraa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä ja yhteiskunnan muutoksia erityisesti oman toiminta-alueensa näkökulmasta,
  • osallistuu asiantuntijana erilaisiin yhteistyöprojekteihin, kehittämishankkeisiin ja työryhmiin, joissa pyritään vaikuttamaan kuulovammaisten palvelujen kehittämiseen ja tiedon jakamiseen,
  • tiedottaa, konsultoi sekä kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Kuuloliiton aluetyöntekijöiden toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella, Oulussa ja Rovaniemellä.

Aluetyöntekijöiden yhteystiedot