Ohjaus ja neuvonta

Kuulotietoa saat neuvontapuhelimesta ja paikkakuntasi kuulolähipalveluhenkilöiltä. Lisäksi alutyöntekijät neuvovat kuulovammaisia eri puolella Suomea.

Neuvontapuhelin

Neuvontapuhelin palvelee maanantaisin klo 9-15.
(09) 580 3370 tai info@kuuloliitto.fi

Voit myös ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella >

Lähipalveluvastaanotoilla saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Joidenkin vastaanottojen yhteydessä pidetään kuuloon liittyviä tietoiskuja. Huonokuuloiset vapaaehtoiset pitävät säännöllisesti vastaanottotunteja vanhusten palvelukeskuksissa ja -taloissa sekä muissa toimintakeskuksissa. Lähipalvelu on maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä.

Kuuloliiton paikallisyhdistysten kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Palvelu täydentää kuntien kuulonhuollon palveluja.

Tällä hetkellä lähipalvelutoimintaa on yli 50 yhdistyksellä ympäri Suomea. 40 yhdistyksellä se on osa yhdistyksen vakiintunutta toimintaa. Vuonna 2012 toiminnassa oli mukana yhteensä 188 vapaaehtoista. Henkilökohtaisia asiakaskäyntejä oli yhteensä 8042. Vapaaehtoiset järjestivät 63 ryhmäopetustilaisuutta ja 139 kuuloinfoa, joihin osallistui yhteensä noin 5 500 henkilöä.

Kuulolähipalveluajat

Kuulolähipalvelun vastaanottoajat 2018

Tiedustele kuulolähipalveluaikoja myös suoraan yhdistyksestäsi >

Tutustu esitteeseen: Kuulolähipalvelu >

Lisätietoja:
Kuntoutussihteeri Krista Heiniö
p. 0400 844 600
krista.heinio@kuuloliitto.fi

Alueellinen ohjaus ja neuvonta

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan kuulovammaisia ja heidän läheisiään eri elämäntilanteissa.

Kuuloliiton aluetyöntekijät neuvovat ja ohjaavat edistääkseen kuulovammaisen henkilön mahdollisuuksia tasavertaiseen osallistumiseen omassa toimintaympäristössään.

Aluetyöntekijä

  • ohjaa ja neuvoo kuulonhuoltoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa,
  • opastaa asiakkaita yhteiskunnan järjestämien kuntoutuspalveluiden käytössä,
  • tiedottaa kuulovammaisuudesta erilaisissa tilaisuuksissa ja osallistuu yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin ja kuulopäiviin,
  • järjestää koulutusta ja toiminnanohjausta yhdistysten vapaaehtoisille, jotka omilla paikkakunnillaan järjestävät ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tekevät vaikuttamistyötä,
  • seuraa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä ja yhteiskunnan muutoksia erityisesti oman toiminta-alueensa näkökulmasta,
  • osallistuu asiantuntijana erilaisiin yhteistyöprojekteihin, kehittämishankkeisiin ja työryhmiin, joissa pyritään vaikuttamaan kuulovammaisten palvelujen kehittämiseen ja tiedon jakamiseen,
  • tiedottaa, konsultoi sekä kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Kuuloliiton aluetyöntekijöiden toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Kotkassa, Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Aluetyöntekijöiden yhteystiedot