Hallinto

Kuuloliiton organisaatio

Kuuloliittoon kuuluu kaiken kaikkiaan 78 paikallista kuuloyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä: Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on noin 15 500.

Kuuloliiton keskustoimisto on Valkeassa talossa Helsingissä. Toimipisteitä on Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa,  Lapualla ja Jyväskylässä. Lisäksi Kuuloliitolla on Kopolan kurssikeskus, joka sijaitsee Kuhmoisissa. Työntekijöitä on 28.

Kuuloliiton säännöt >

Kuuloliiton johtosääntö >

Liittokokous ja hallitus

Kuuloliiton toiminta on kolmitasoista. Paikallisesti toimivat kuuloyhdistykset, alueellisesti rekisteröimättömät kuulopiirit ja valtakunnallisesti Kuuloliitto. Liiton varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset: Yhdistykset

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. Liiton hallintoa johtaa toiminnanjohtaja. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Liittohallituksen yhteystiedot  

Kuulopiirit

Yhdistykset muodostavat kahdeksan kuulopiiriä, joissa yhdistysten yhteistyöeliminä toimivat yhdistysten edustajista muodostuvat neuvottelukunnat. Neuvottelukunnat voivat asettaa alue- ja piirikohtaisia työryhmiä, kuten suunnittelutyöryhmän, kuulolähipalvelutyöryhmän, vaikuttamistyöryhmän ja virkistystyöryhmän. Neuvottelukuntien toimikausi on kolme vuotta ja ne kokoontuvat 1−2 kertaa vuodessa.

Lisätietoja alue- ja piiritoiminnasta järjestöpäälliköltä ja aluetyöntekijöiltä.

Piirien puheenjohtajien yhteystiedot