Hallinto

Kuuloliiton organisaatio

Kuuloliittoon kuuluu kaiken kaikkiaan 84 paikallista kuuloyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä: Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on noin 16 200. Kuuloliitolla on kahdeksan aluetoimistoa ja keskustoimisto Valkeassa talossa Helsingissä. Työntekijöitä on 37.

Kuuloliiton säännöt >

Kuuloliiton johtosääntö >

Valtuusto ja hallitus

Kuuloliiton toiminta on kolmitasoista. Paikallisesti toimivat kuuloyhdistykset, alueellisesti rekisteröimättömät kuulopiirit ja valtakunnallisesti Kuuloliitto. Liiton varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset: Yhdistykset

Päätösvaltaa liitossa käyttää liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi, ja valtuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimeenpanovalta on hallituksella. Liiton hallintoa johtaa toiminnanjohtaja.
Liittohallituksen yhteystiedot >

Kuuloliiton piirit