Hallinto

Kuuloliiton organisaatio

Kuuloliittoon kuuluu kaiken kaikkiaan 75 paikallista kuuloyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä: Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on noin 14 400.

Kuuloliiton keskustoimisto on Valkeassa talossa Helsingissä. Toimipisteitä on Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa,  Lapualla ja Jyväskylässä. Lisäksi Kuuloliitolla on Kopolan kurssikeskus, joka sijaitsee Kuhmoisissa. Työntekijöitä on 28.

Kuuloliiton säännöt

Liittokokous ja hallitus

Kuuloliiton toiminta on kolmitasoista. Paikallisesti toimivat kuuloyhdistykset, alueellisesti rekisteröimättömät kuulopiirit ja valtakunnallisesti Kuuloliitto. Liiton varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset: Yhdistykset

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. Liiton hallintoa johtaa toiminnanjohtaja. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Liittohallituksen yhteystiedot  

Kuulopiirit

Yhdistykset muodostavat kahdeksan kuulopiiriä. Kuulopiirit ovat osa liiton organisaatiota ja toimintaa. Piirit ovat alueellaan toimivien yhdistysten yhteistyöelimiä. Valtakunnalliset toimialayhdistykset osallistuvat alueellisten kuulopiirien toimintaan. Kuulopiirien toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää alueen yhdistysten ja vapaaehtoisten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisätietoja alue- ja piiritoiminnasta järjestöpäälliköltä ja aluetyöntekijöiltä.

Piirien puheenjohtajien yhteystiedot