Kuuloliitto

Kuuloliitto vaikuttaa, tiedottaa, tutkii, edustaa jäsenyhdistystensä jäseniä sekä tuottaa kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluja. Liitto tavoittelee esteetöntä ja saavutettavaa yhteiskuntaa.

Kuuloliitto muodostuu jäsenyhdistyksistä

Kuuloliiton toiminta on kolmitasoista. Paikallisesti toimivat kuuloyhdistykset, alueellisesti rekisteröimättömät kuulopiirit ja valtakunnallisesti Kuuloliitto. Liiton varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Kuuloliitolla on kahdeksan aluetoimistoa ja keskustoimisto Valkeassa talossa Helsingissä. Työntekijöitä on 25.

Tutustu Kuuloliiton organisaatioon >

Kuuloliiton säännöt >

Toimintaa vuodesta 1930

Turussa kesäkuussa 1930 syntynyt Suomen Huonokuuloisten Huoltoliitto on tänä päivänä vahva kansalaisjärjestö, joka toimii kuulovammaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen parantamiseksi sekä tavoittelee yhdenvertaista ja saavutettavaa yhteiskuntaa. Lue lisää >

Toiminta tänä päivänä

Toiminnassaan Kuuloliitto keskittyy niihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joilla on merkittävä vaikutus kuulovammaisten elämään ja toimintaympäristöön tulevina vuosina. Niitä ovat väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu sekä kuunteluympäristön ja viestinnän esteet.  Lue lisää >