Tavoitteet

Kuuloliiton visio

Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Kuuloliiton arvot

Yhdenvertaisuus: kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja saada tarvitsemiaan palveluita.

Yhdessä tekeminen:  pyrimme kohti visiotamme keskustelevassa yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden ja  yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ihmisläheisyys: arvostamme ihmisten moninaisuutta, otamme toisemme huomioon sekä erilaisissa kommunikointitilanteissa että kaikessa arjen toiminnassa.

Kuuloliitto vuosikertomus 2018 >
Kuuloliitto vuosikertomus 2017 >

Strategiset aihealueet 2018 – 2020

Kuuloliiton liittokokous hyväksyi lokakuussa 2017 liitolle strategian eli pitkän aikavälin toimintasuunnitelman vuosille 2018 – 2020.

Kuuloliiton strategia 2018-2020 >

Toiminnassaan Kuuloliitto keskittyy niihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joilla on merkittävä vaikutus kuulovammaisten elämään ja toimintaympäristöön tulevina vuosina.

Keskeinen haaste liittyy meneillään olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Valinnanvapautta kehitettäessä on otettava huomioon myös kuulovammaisille suunnatut palvelut, yhtenäisen hoitoketjun varmistaminen sekä palvelujen esteettömyys. Kun sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, on niissä investoitava riittävästi kuulonkuntoutukseen ja apuvälineisiin. Kuuloliitto pitää tärkeänä, että kuulokojeet säilyvät maksuttomana palveluna myös tulevaisuudessa. Sote-uudistus lisää myös paikallisyhdistysten toiminnan merkitystä ongelmien ennaltaehkäisyssä. Haaste on, miten maakunnat pystyvät tukemaan tätä toimintaa.

Työelämään liittyvä keskeinen haaste on työnantajien, työterveyshuoltojen ja työvoimaviranomaisten sekä työntekijöiden vähäinen tietämys,  miten huonokuuloista työntekijää voidaan tukea. Kuulovammaiset lapset ja nuoret tarvitsevat tukiverkoston, joka tukee heidän kasvuaan.

Esteettömyyden osalta on tärkeää varmistaa, että kuulovammaisille tarkoitetut apuvälineet ovat helppokäyttöisä. Uudet esteettömyysdirektiivit tulevat muuttamaan sähköisiin palveluihin liittyviä vaatimuksia kanssallisella tasolla. Induktiosilmukkatekniikkaa ei tunneta vielä riittävän hyvin ja tekstitys puuttuu edelleen monista kotimaisista tv-ohjelmista ja elokuvista.

Strategiset aihealueet:

  1. Kuulovammaisille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut myös valinnanvapauden myötä
  2. Maakunnissa investoitava riittävästi kuulonkuntoutukseen ja kuulon apuvälineisiin
  3. Kuulovammaiset ja kuuloyhdistykset osallisiksi maakunnalliseen ja kunnalliseen päätöksentekoon
  4. Kuulovammaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työelämään ja opiskeluun
  5. Kuulemisen tekniset ratkaisut ja sähköiset palvelut saavutettaviksi