Tavoitteet

Kuuloliiton visio

Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se edellyttää hyvää kuunteluympäristöä, esteetöntä viestintää sekä laadukkaita kuulonkuntoutuksen palveluja ja apuvälineitä.

Kuuloliiton arvot

Yhdenvertaisuus: kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja saada tarvitsemiaan palveluita.

Yhdessä tekeminen:  pyrimme kohti visiotamme keskustelevassa yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden ja  yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ihmisläheisyys: arvostamme ihmisten moninaisuutta, otamme toisemme huomioon sekä erilaisissa kommunikointitilanteissa että kaikessa arjen toiminnassa.

Kuuloliitto vuosikertomus 2018 >
Kuuloliitto vuosikertomus 2017 >

Strategiset aihealueet 2021 – 2025

Kuuloliiton liittokokous hyväksyi marraskuussa 2020 liitolle strategian eli Kuuloliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuosille 2021 – 2025.

Kuuloliiton strategia 2021-2025 >

Kuuloliitto on vahva vaikuttaja, joka osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuulovammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta ja tekee työtä yhteiskunnallisten esteiden poistamiseksi. Liitto on aktiivinen jäsenyhdistysten tukija, joka auttaa yhdistyksiä kehittämään toimintaansa alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kuuloliitto on kuulovammaisten ryhmämuotoisten kuulokurssien ja leiritoiminnan innovatiivinen kehittäjä. Liitto on edelläkävijä digitalisaation käyttöönotossa ja tiedottaa aktiivisesti kuulovammaisille saavutettavista digitaalisista ratkaisuista. Kuuloliitto edistää kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä huomioimalla
ympäristövaikutukset toiminnassaan ja kilpailutuksissa.

Strategiset aihealueet:

  1. Kuulovammaisten osallisuus opiskelussa, työelämässä, julkisissa palveluissa ja vapaa-ajalla toteutuu
  2. Kuulovammaiset, Kuuloliitto ja kuuloyhdistykset ovat edelläkävijöitä yhteiskunnan digitalisaation hyödyntämisessä
  3. Kuuloliiton ja kuuloyhdistysten toiminta on ajanmukaista ja avointa kaikille toimijoille
  4. Kuulosta huolehtiminen tuottaa hyvinvointia
  5. Kuuloliitto on aktiivisesti mukana kehittämässä kuulonkuntoutuksen palveluja
    sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa