Yhdistysten vuosiraportointi

Vuoden 2022 yhdistysten vuosiraportointikysely, joilla keräämme yhdistyksenne toimintaa koskevat tiedot, on avattu. Kysely on auki 15.2.2023 asti, ja se löytyy täältä: Vuosiraportointi 2022 (Webropol).

On erittäin tärkeää, että jokainen yhdistys vastaa vuoden 2022 toiminnan kyselyyn. Teemme helmikuun loppuun mennessä Kuuloliiton tuloksellisuusraportin STEAlle ja yhdistysten toiminta on olennainen osa tätä raporttia! 

Kysely on mahdollista tallentaa keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun painat ’Tallenna ja jatka myöhemmin’ -painiketta, avautuu uusi sivu, johon tulee kirjoittaa sähköpostiosoitteesi. Sen jälkeen Webropol-ohjelma lähettää sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset jatkamaan kyselyn täyttämistä. 

Kyselyn alussa yhdistys ilmoittaa tapahtumien, osallistujien ja vapaaehtoisten määrät. Sen jälkeen yhdistys voi ilmoittaa kuulolähipalvelutoiminnan ja vaikuttamistoiminnan tiedot. Viimeisellä sivulla kysymme yhdistyksen koulutukseen osallistumisesta tänä vuonna sekä tuen tarpeesta ensi vuonna. ”Vapaa sanaa” kentässä voitte kirjoittaa muita terveisiä liitolle.  

Jos kyselyssä on teknisiä haasteita, niin olkaa yhteydessä asiantuntija Johanna Juolaan johanna.juola@kuuloliitto.fi tai p. 0400 802 667. Tarvittaessa voitte ilmoittaa yhdistyksenne keräämät tiedot paperisella raportointilomakkeella, jonka voitte pyytää Johanna Juolalta. Jos taas tarvitsette muuten lisätietoja raportoinnista, niin olkaa yhteydessä järjestöpäällikkö Anne Wicht-Kvarnströmiin anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi tai p. 040 545 4705. 

Vuoden 2023 raportointikansio löytyy täältä: Yhdistysten raportointikansio 2023 (word).

Myös kuulolähipalvelua koskevat tiedot raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä.

Jäsenjärjestöavustuksen haku 2023

Vuoden 2023 jäsenjärjestöavustus on nyt haussa

Jäsenjärjestöavustusta myönnetään Kuuloliiton jäsenyhdistyksille yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja kuulotietoisuuden levittämiseen sekä liiton strategisten tavoitteiden toteuttamiseen alueellisesti. Vuonna 2023 avustusta myönnetään erityisesti yhdistysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen tukemiseen sekä viestinnän ja vapaaehtoisten digitaitojen vahvistamiseen.

Avustettava toiminto voi olla:

 1. Yhdistysten yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen
 2. Yhdistyksen viestinnän kehittäminen
 3. Yhdistyksen vapaaehtoisten digitaitojen ja etäyhteyksillä tapahtuvan toiminnan kehittäminen sekä siihen liittyvät kohtuuhintaiset tekniset apuvälineet ja teknisten järjestelmien lisenssimaksut
 4. Kuulovammaisuuteen, tinnitukseen ja esteettömyyteen liittyviä yleisöluentoja ja tiedotustapahtumia sekä niihin liittyvä aineisto
 5. Vertaistuki- ja kerhotoiminnan kehittäminen
 6. Kuulolähipalvelutoiminta.

Avustusta myönnetään hakemuksen perusteella ja avustuksen suuruudesta päätetään tapauskohtaisesti riippuen toiminnon laajuudesta ja kestosta. Yhdistykselle myönnettävä summa voi olla enintään 1500 euroa.

Avustusta voi käyttää toimintaan liittyviin tilavuokriin ja tarjoilukuluihin, yleisöluentojen tila- ja ilmoituskuluihin, jäsentiedotteeseen (postitus- ja monistuskulut) sekä kuulolähipalvelutoimintaan liittyvien pienten tarvikkeiden hankkimiseen. Avustusta voi käyttää myös etäyhteyksien/alustojen lisenssimaksuihin ja kohtuuhintaisiin teknisiin apuvälineisiin, nämä voivat olla esim. kannettava kokouskaiutin, web-kamera.

Avustusta ei voi käyttää:

Avustusta ei voi käyttää Kuuloliiton toiminnasta syntyviin kuluihin, ei edes sellaisiin, jotka syntyvät jäsenyhdistyksille tarjottavasta palvelusta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi liiton perimät kuuloauton käyttömaksut. Myöskään yhdistyksen vuosijuhliin avustusta ei voi käyttää.

Avustuksen hakeminen ja päätös avustuksen myöntämisestä

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, johon pääsee täältä.

Lähettämisen jälkeen, ennen lomakkeen sulkemista, voi hakemuksesta tallentaa pdf-version yhdistyksen käyttöön.

Lomakkeen voi myös tulostaa: Jäsenjärjestöavustus hakulomake 2023 ja toimittaa allekirjoitettuna sähköpostitse (skannattuna) anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi tai postitse: Kuuloliitto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki, kirjekuori tulee merkitä ”Jäsenjärjestöavustus”.

Haku päättyy 10.3.2023. Päätös haetuista avustuksista ilmoitetaan hakijoille 31.3.2023 mennessä.

Hakemuslomakkeen täyttöohjeita:

 1. Yhdistyksen yhteystiedot

Merkitse tilinumero IBAN-muodossa.

 1. Haettava avustus

Haettavan avustuksen määrä.

 1. Avustuksen käyttötarkoitus

Merkitse toimintamuoto rastilla.

 1. Avustuksen käyttösuunnitelma ja kustannusarvio

Kuvaile lyhyesti avustettavaa toimintoa tai hanketta. Kerro, mitä avustuksella tehdään, ketkä tekevät ja milloin. Laadi myös kustannusarvio, eli mitä kustannuksia toiminnasta syntyy.

 1. Hakemuksen liitteet

Sähköisellä hakulomakkeella mahdolliset liitteet tallennetaan kohtaan 5.

Jos avustuksen käyttösuunnitelma tai kustannusarvio on laadittu erillisinä liitteinä, merkitään ne paperilomakkeelle tähän. Merkitse myös muiden mahdollisten liitteiden määrä.

 1. Allekirjoitus

Sähköiseen hakulomakkeeseen kohtaan 6 Allekirjoitus kirjoitetaan vastuuhenkilön nimi. Paperilomakkeen allekirjoittavat yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat.

Siirtosopimus ja raportointi

Liitto tekee yhdistyksen kanssa siirtosopimuksen, jonka allekirjoittamisen jälkeen avustus tilitetään yhdistykselle. Sopimuksessa yhdistys sitoutuu raportoimaan avustuksen käytöstä Kuuloliitolle sekä toimittamaan liitolle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen siltä vuodelta, jolloin avustus on käytetty. Siirtosopimuksessa kerrotaan myös tarkemmin, miten saatu avustus kirjataan yhdistyksen kirjanpitoon.

Liitto valvoo avustuksen käyttöä valtionavustuslain ja STEAn avustusehdotuksen mukaisesti. Liitolle toimitetaan selvitys avustuksen käytöstä 31.1.2024 mennessä ja selvitykseen liittyvät yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 30.4.2024 mennessä.

 • Lyhyen kirjallisen raportin siitä, mitä avustuksella on tehty.
 • Kirjallisen yhteenvedon toteutuneista kustannuksista.
 • Yhdistyksen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.
 • Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Kuuloliittoon pyydettäessä.

Vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksen selvitys

Kuuloliitto raportoi toiminnastaan STEAlle helmikuun loppuun mennessä. Raporttiin sisältyy myös se yhdistysten toiminta, mikä on toteutettu yhdistyksille myönnetyllä jäsenjärjestöavustuksella. Aiemmin ilmoitetusta aikataulusta poiketen toivoisimme, että avustuksen saaneet yhdistykset toimittaisivat liitolle vuoden 2022 avustuksen raportin jo 31.1.2023 mennessä 

Selvityksen voi tehdä sähköisesti: Selvityslomake vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksesta (Webropol) tai lomakkeella: Jäsenjärjestöavustus selvityslomake 2022 (word).

Lomakkeen voi myös tulostaa ja palauttaa osoitteeseen: Kuuloliitto, Ilkantie 4, 00400 Helsinki, kirjekuori tulee merkitä ”Jäsenjärjestöavustus” tai sähköpostitse anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi.

 Selvitys sisältää:   

 • lyhyen kirjallisen raportin siitä, mitä avustuksella on tehty  
 • kirjallisen yhteenvedon toteutuneista kustannuksista. 
 • Selvitykseen liitettävät yhdistyksen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen, voitte lähettää myöhemmin, kuitenkin 15.4.2023 mennessä.  

Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Kuuloliittoon pyydettäessä.  

Muut lomakkeet

Ansiomerkkihakemus (pdf), (KHL-Merkkisääntö)

Ansiomerkkihakemus (word)

Jäsenen liittymislomake (linkki)

Matkalasku(word)

Matkalasku(pdf)

Maksu tositteiden mukaan (word)

 

Ilmoitukset Kuuloliitolle

 Kuuloyhdistysten toimihenkilöt 2023 (word)

Kuuloyhdistysten jäsenmaksut 2023