Yhdistysten vuosiraportointi

Koronaepidemia on vaikuttanut vahvasti sekä Kuuloliiton että yhdistysten toimintaan. Yhdistysten vuoden 2020 vuosiraportti-kyselyn alkuun on lisätty kysymyksiä, joilla selvitämme yhdistyksen kokemuksia liiton ja yhdistysten toiminnasta poikkeustilanteessa.
Kysely on auki 18.1.2021-15.2.2021 ja pääset vastaamaan kyselyyn tästä: https://link.webropolsurveys.com

Vuoden 2021 raportointikansioon on lisätty taulukko myös yhdistysten peruuntuneita tilaisuuksia varten. Teematietoja pyydetään vuosiraporteilla nyt vain kuulolähipalvelutoiminnasta ja vaikuttamistominnasta, mutta tulemme laatimaan palautelomakkeita, joilla yhdistykset voivat kerätä tarkempaa tapahtumakohtaista palautetta osallistujilta ja vapaaehtoisilta.

Yhdistysten raportointikansio 2021, Word

Myös kuulolähipalvelua koskevat tiedot raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2021 jäsenjärjestöavustus (toimintatonni) haussa

Kuuloliitto myöntää jäsenjärjestöavustusta jäsenyhdistyksille yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja kuulotietoisuuden levittämiseen sekä liiton strategisten tavoitteiden toteuttamiseen alueellisesti. Vuonna 2021 avustusta myönnetään erityisesti yhdistyksen alueelliseen ja paikalliseen yhteiskunnalliseen vaikuttamistoimintaan sekä yhdistysten vapaaehtoisten digitaitojen kehittämiseen.
Lue tarkemmin: Järjestöavustuksen (toimintatonnin) hakemisesta tietoa

Vuoden 2020 jäsenjärjestöavustuksen selvityslomake

Vuoden 2021 jäsenjärjestöavustuksen hakulomake

 

Lomakkeet

Ansiomerkkihakemus, pdf

Ansiomerkkihakemus, word

Jäsenen liittymislomake

Matkalasku, pdf

Matkalasku, word

Maksu tositteiden mukaan

Ilmoitukset Kuuloliitolle

Yhdistysten toimihenkilöt 2021, word

Yhdistysten jäsenmaksut 2021, word