Yhdistysten vuosiraportointi

Vuoden 2021 yhdistysten vuosiraportointikysely, joilla keräämme yhdistyksenne toimintaa koskevat tiedot, on avattu liiton verkkosivuilla. Kysely on auki 15.2.2022 asti, ja se löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/vuosiraportointi2021

Tällä kertaa emme kysy yhdistyksen kokemuksia toiminnan ylläpitämisestä korona-aikana, emmekä toimitiloista, avustuksista tai yhteistyöstä. Kysymysten järjestystä on myös muutettu siten, että kysymykset tapahtumien, osallistujien ja vapaaehtoisten määristä ovat kyselyn alussa. Sen jälkeen yhdistys voi ilmoittaa kuulolähipalvelutoiminnan ja vaikuttamistoiminnan tiedot. Viimeisellä sivulla kysymme yhdistyksen koulutukseen osallistumisesta tänä vuonna sekä tuen tarpeesta ensi vuonna. ”Vapaa sana” kentässä voitte kirjoittaa muita terveisiä liitolle. Toivomme, että jokainen yhdistys vastaa vuoden 2021 kyselyyn!

Tammikuun aikana tallennamme liiton verkkosivuille vuoden 2022 raportointikansion ja lähetämme sen myös seuraavan Yhdistystiedotteen mukana yhdistyksille.

Yhdistysten raportointikansio 2021, Word

Myös kuulolähipalvelua koskevat tiedot raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2021 jäsenjärjestöavustus

Vuonna 2021 jäsenjärjestöavustusta saaneet yhdistykset ovat sitoutuneet toimittamaan liitolle selvityksen avustuksen käytöstä 15.4.2022 mennessä. Kerromme selvityksestä tarkemmin vuoden 2022 alussa, ja lähetämme myös yhdistyksille selvityslomakkeen sekä tietoa vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksen myöntämisperiaatteista.

Selvitys sisältää:

  • kirjallisen selvityksen siitä, mitä avustuksella on tehty
  • kirjallisen yhteenvedon hankkeen toteutuneista kustannuksista
  • yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021
  • toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Kuuloliittoon pyydettäessä.

Vuoden 2021 jäsenjärjestöavustuksen selvityslomake (word)

Lomakkeet

Ansiomerkkihakemus, pdf

Ansiomerkkihakemus, word

Jäsenen liittymislomake

Matkalasku, pdf

Matkalasku, word

Maksu tositteiden mukaan

Ilmoitukset Kuuloliitolle

Kuuloyhdistysten toimihenkilöt 2022 (word)

Kuuloyhdistysten jäsenmaksut 2022 (word)