Yhdistysten vuosiraportointi

Vuoden 2021 yhdistysten vuosiraportointikysely, joilla keräämme yhdistyksenne toimintaa koskevat tiedot, on avattu liiton verkkosivuilla. Kysely on auki 15.2.2022 asti, ja se löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/vuosiraportointi2021

Tällä kertaa emme kysy yhdistyksen kokemuksia toiminnan ylläpitämisestä korona-aikana, emmekä toimitiloista, avustuksista tai yhteistyöstä. Kysymysten järjestystä on myös muutettu siten, että kysymykset tapahtumien, osallistujien ja vapaaehtoisten määristä ovat kyselyn alussa. Sen jälkeen yhdistys voi ilmoittaa kuulolähipalvelutoiminnan ja vaikuttamistoiminnan tiedot. Viimeisellä sivulla kysymme yhdistyksen koulutukseen osallistumisesta tänä vuonna sekä tuen tarpeesta ensi vuonna. ”Vapaa sana” kentässä voitte kirjoittaa muita terveisiä liitolle. Toivomme, että jokainen yhdistys vastaa vuoden 2021 kyselyyn!

Vuoden 2022 raportointikansio löytyy täältä: Yhdistysten raportointikansio 2022 (word)
Emme tule keräämään tietoja, jotka koskevat yhdistyksen toimitiloja, avustuksia tai yhteistyötä. Lisäksi raportointikansion rakennetta on muutettu siten, että kysymykset tapahtumien, osallistujien ja vapaaehtoisten määristä ovat kansion alussa.

Myös kuulolähipalvelua koskevat tiedot raportoidaan vuosiraportoinnin yhteydessä.

Jäsenjärjestöavustuksen haku 2022

Jäsenjärjestöavustusta myönnetään Kuuloliiton jäsenyhdistyksille yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja kuulotietoisuuden levittämiseen sekä liiton strategisten tavoitteiden toteuttamiseen alueellisesti. Vuonna 2022 avustusta myönnetään erityisesti yhdistyksen viestinnän ja vapaaehtoisten digitaitojen vahvistamiseen sekä kerhotoiminnan kehittämiseen.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, johon pääsee täältä: Jäsenjärjestöavustuksen hakulomake 2022 (webropolsurveys.com)

Jäsenjärjestöavustus ohjeet (word)

Jäsenjärjestöavustus hakulomake 2022 (word)

Vuoden 2021 jäsenjärjestöavustuksen selvitys

Vuonna 2021 jäsenjärjestöavustusta saaneet yhdistykset ovat sitoutuneet toimittamaan liitolle selvityksen avustuksen käytöstä 15.4.2022 mennessä. Selvitys sisältää:

  • kirjallisen selvityksen siitä, mitä avustuksella on tehty
  • kirjallisen yhteenvedon hankkeen toteutuneista kustannuksista
  • yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2021
  • toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Kuuloliittoon pyydettäessä.

Jäsenjärjestöavustus selvityslomake 2021 (word)

Yhdistysten mallisäännöt – Ota kantaa ja vaikuta

Yhdistysten mallisääntöjen uudistustyö on nyt siinä vaiheessa, että keräämme yhdistysten ja jäsenistön mielipiteitä ja näkemyksiä ehdotuksesta yhdistysten mallisäännöiksi. Kysely löytyy täältä: Yhdistysten mallisääntöjen uudistus v. 2022 (webropolsurveys.com)  Anonyymi kysely on auki 31.3.2022 saakka. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Kyselyn lisäksi mallisääntöjen muutosehdotukset käydään läpi piirien neuvottelukuntien kokouksissa kevään aikana. Piirien sääntökeskustelujen ja kyselyvastausten pohjalta Kuuloliiton sääntötyöryhmä tekee tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia harkintansa mukaan yhdistysten mallisääntöluonnoksiin. Tavoitteena on, että lokakuussa kokoontuva liittokokous voi päättää päivitetyistä yhdistysten mallisäännöistä.

Kiitos, että otat kantaa ja vaikutat siihen, että Kuuloliiton yhdistysten mallissäännöistä tulee tarkoituksenmukaiset ja että ne tukevat yhdistysten toimintaa. Lisätietoja mallisääntöjen uudistuksesta ja kyselystä antaa tarvittaessa järjestöpäällikkö Anne Wicht-Kvarnström, anne.wicht-kvarnstrom@kuuloliitto.fi

Muut lomakkeet

Ansiomerkkihakemus (pdf)

Ansiomerkkihakemus (word)

Jäsenen liittymislomake (linkki)

Matkalasku (pdf)

Matkalasku (word)

Maksu tositteiden mukaan (word)

Ilmoitukset Kuuloliitolle

Kuuloyhdistysten toimihenkilöt 2022 (word)

Kuuloyhdistysten jäsenmaksut 2022 (word)