Opettajalle

Opettajat voiva pienilläkin teoilla helpottaa huonokuuloisen nuoren opiskelua ja antaa pedagogista tukea esimerkiksi ryhmätyöskentelytilanteissa.

Opiskelutilanne on hyvä kun:

 • opetustila on mahdollisimman kaikumaton
 • valo kohdistuu luennoitsijan kasvoille
 • opettaja puhuu kohti kuulijoita ja selkeästi
 • opettaja käyttää opiskelijan hänelle tarjoamia kuuntelun apuvälineitä, kuten FM-laitetta
 • kuulovammainen opiskelija saa valita istumapaikkansa niin, että kuuleminen ja huulioluku helpottuvat
 • opiskelija saa tarvitessaan luentorungon etukäteen ja muistiinpanot jälkikäteen
 • tarvittaessa tulkille on varattu sopiva paikka opetustilaan
 • opetustilaan on asennettu induktiosilmukka, se toimii ja sitä käytetään
 • tulkkausta hyödynnetään oikeaoppisesti
 • käytetään laadukasta puheentunnistusteknologiaa

Jo pienilläkin asioilla voit vaikuttaa siihen, että huonokuuloinen opiskelija pystyy seuraamaan opetustasi. Kaikuisat luentotilat, suuret opetusryhmät sekä opetustiloissa kuuluva taustahäly hankaloittavat opiskelijan kuulemista. Voit helpottaa huonokuuloisen opiskelijan oppimista kiinnittämällä huomiota:

 • opetustilojen valintaan
 • opetusryhmien kokoon
 • apuvälineiden käyttöön
 • opetusmenetelmiin

FM-laitetta käytettäessä sinun kannattaa toistaa muiden oppilaiden vastaukset ja kysymykset. Huonokuuloinen opiskelija kuulee vain sinun (lähetin) mikrofooniisi tulleet vastaukset.

Varmista, että kuulovammainen opiskelija voi suorittaa tarvittavat opinto-osuuudet. Esimerkiksi uutta teknologiaa käyttävät opetusmenetelmät ja videoneuvottelut voivat olla haastavia. Heikko äänen laatu ja se, ettei opiskelija voi lukea huuliota, vaikeuttaa seuraamista. Anna tarvittaessa opiskelijalle mahdollisuus suorittaa kyseiset opinnot korvaavasti.

Ryhmätöitä tehtäessä on hyvä työskennellä rauhallisessa paikassa. FM-laite auttaa kuulovammaista opiskelijaa pysymään ryhmän työskentelyn tasalla. Kun ryhmässänne puhutaan yksi kerrallaan, siitä hyötyvät kaikki, mutta erityisesti kuulovammainen opiskelija. Ryhmä- tai parityöskentely samassa tilassa muiden kanssa on kuulovammaiselle erittäin vaikeaa, koska kaikesta puheensorinasta on vaikea erottaa juuri haluamaansa. Tästä johtuen sinun kannattaa varmista, että myös muita tiloja on käytössä. Lisäksi huonokuuloisen opiskelijan on hyvä saada materiaali kirjallisena.

Vieraiden kielten opiskelu voi olla kuulovammaisille haastavaa, mutta ei missään nimessä mahdotonta. Opiskelijalle sopivilla ja juuri hänelle räätälöidyillä tukitoimilla päästään yleensä monista ongelmista eroon.

Lue lisää kuulovammaisen vieraiden kielten opiskelusta ja sen tukemisesta:
Kuuloavain.fi – Kuulovammainen oppilas ja vieras kieli

Lue lisää millaista on selkeä puhe:
Kommunikaatio ja selkeä puhe

Pinossa on erivärisiä kirjoja.