Kuulolla työssä -sivusto

Seuraavilta alasivuilta löytyy lisätietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.

Työntekijälle  – Väsytkö, kun kuuntelet? Häiritseekö taustamelu keskustelutilanteissa? Kysytkö usein, mitä sanoit?  Tunnista mahdollinen kuulonalenema.

Työyhteisölle  – Huonon kuulon seuraukset ilmenevät suhteessa ihmisen sosiaaliseen ympäristöön. Miten esimies ja työyhteisö tukevat huonokuuloista työssä?

Työterveyshuollolle ja työnantajalle – Yhdenvertaisuuden edistämiseksi työnantajan on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin osatyökykyisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Työterveyshuoltoon kuuluu osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutusta koskeva neuvonta ja ohjaus.

Työtilat  – Hyvä akustiikka ja hälytön ympäristö on kaikkien etu. Hiljainen työympäristö edistää työhyvinvointia.

Kuulolla työssä –kampanja  – Viestintäkampanjan ja Kuuloautotempausten esittely sekä yhteistyökumppanit

______

Kuulolla työssä -viestintäkampanja on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.