Kuulolla työssä

Seuraavilta alasivuilta löytyy lisätietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.

Työntekijälle  – Väsytkö, kun kuuntelet? Häiritseekö taustamelu keskustelutilanteissa? Kysytkö usein, mitä sanoit?  Tunnista mahdollinen kuulonalenema.

Työyhteisölle  – Huonon kuulon seuraukset ilmenevät suhteessa ihmisen sosiaaliseen ympäristöön. Miten esimies ja työyhteisö tukevat huonokuuloista työssä?

Työterveyshuollolle ja työnantajalle – Yhdenvertaisuuden edistämiseksi työnantajan on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin osatyökykyisen henkilön työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Työterveyshuoltoon kuuluu osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutusta koskeva neuvonta ja ohjaus.

Työtilat  – Hyvä akustiikka ja hälytön ympäristö on kaikkien etu. Hiljainen työympäristö edistää työhyvinvointia.

Mukautukset-sivulle on koottu tyypillisiä huonokuuloiselle soveltuvia työelämän mukautuksia.

Työllistyminen ja työelämän tuet 

Ohjaus ja neuvonta, usein kysyttyä

______

Kuulolla työssä -viestintäkampanja toteutettiin lokakuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana.  Kampanja oli suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille ja työnantajille.  Kampanjan keskeistä osaa Kuulolla työssä -sivustoa päivitetään edelleen ja laajennetaan kattamaan myös muita ammattiryhmiä.

Pääasiassa työsuojelurahaston rahoittaman kampanjan loppuraportti löytyy tästä.