Työtilat

Hyvän työ- ja oppimisympäristön keskeisiä tekijöitä ovat mm. toimintaan sopiva akustiikka ja alhaiset taustamelutasot, riittävä valaistus, hyvä sisäilma, hyvät toimintakäytännöt ja mahdollisuus tarvittaessa äänen vahvistukseen.

Hyvän ja hälyttömän ääniympäristön perusedellytys on hyvä äänieristys: estetään, ettei ulkoa, toisista tiloista tai taloteknisistä laitteista (LVIS) kulkeudu liikaa ääntä tilaan.  Hyvän äänieristyksen perusta ovat riittävän raskaat, suljetut ja tiiviit rakenteet.

Suomen Standardoimisliiton standardi Rakennusten akustinen luokitus – SFS 5907 määrittää mm. toimistojen, oppilaitosten, päiväkotien ja hoitorakennusten äänieristystasojen, jälkikaiunta-ajan (kaikuisuuden) ja LVIS-laitteiden äänitasojen ohjeelliset arvot. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä määrittää raja-arvot äänieristykselle ja taloteknisten laitteiden äänitasolle.  Siinä myös mainitaan, että ”Rakennuksen, jossa on potilashuoneita, opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- tai toimistotiloja, ääniolosuhteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että tilassa saavutetaan sen käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus.”

Myös opetus- ja leikkivälineitä sekä toimiston laitteita ja kalusteita hankittaessa tulee huomioida, että ne ovat mahdollisimman hiljaisia.

Akustiikalla tarkoitetaan yleisesti kaikkea ääneen ja sen käyttäytymiseen liittyvää. Sopiva, hyvä akustiikka määräytyy tilan koon ja mallin sekä käyttötarpeen ja toiminnan mukaan. Hyvä akustiikka vahvistaa hyötyääniä, esimerkiksi puhetta tai musiikkia, mutta vaimentaa haittaääniä, melua. Opetustiloissa haaste akustiikalle on puhe, joka on sekä hyötyääni, että myös tyypillisin melunlähde.

Jos tila on kaikuisa (pitkä jälkikaiunta-aika), se on herkästi myös meluisa. Kaikuisuutta voi vähentää äänenvaimennuksella.  Tehokkaimmin ääntä saadaan vaimennettua lisäämällä tilan suuriin pintoihin kattoon ja seiniin akustiikkalevyä.  Myös kokolattiamatto, jota nykyään saa allergia- ja huoltoystävällisenä, on tehokas äänenvaimentaja.  Pientä parannusta ääniympäristöön saa tuomalla tilaan pehmeitä materiaaleja: sohvia, tyynyjä, mattoja ja verhoja.  Myös kiinnityspinnat, joihin kiinnitetään lasten ja oppijoiden töitä, voivat olla akustiikkalevyjä.

Isojen, suorien pintojen rikkominen esimerkiksi vinoilla pinnoilla ja hyllyillä muokkaa äänen heijastelua tilassa ja voi siten parantaa akustiikkaa. Myös väliseinäkkeet, joissa on sekä ääntä vaimentavaa että äänen etenemisen katkaisevaa materiaalia, ovat hyödyllisiä varsinkin kun monta pienryhmää toimii samassa tilassa.

Äänen käyttäytyminen tilassa on monisyinen asia, äänenvaimennusmateriaaleilla on erilaisia vaimennustasoja, ja sillä on väliä, millaista, mihin kohtaan ja kuinka paljon äänenvaimennusmateriaalia asennetaan. Kun muutostarve tilan akustiikassa on suuri, kannattaa paikalle pyytää akustiikkasuunnittelija (esim. Akukon), joka tekee tilaan sopivan kokonaissuunnitelman.

Äänenvaimennustuotteita valmistavan Ecophonin verkkosivuilta löytyy varsin kattavasi tietoa ja esimerkkejä opetus- ja päiväkotitilojen akustiikkaratkaisuista. Siirry verkkosivuille tästä .

Aiheeseen liittyvät artikkelit ja dokumentit:

Melun vaikutukset

Yle verkkouutiset: Päiväkodissa melutaan ajoittain kuin rock-konsertissa

Kuuloliiton verkkouutiset:
Päiväkodeissa ja kouluissa melusta kärsivät lähes kaikki – erityisesti melu häiritsee, kun henkilöllä on kuulonalenema
Tuomelan uusi avoin ja muuntuva oppimisympäristö

Talouselämän verkkouutiset: Melu väsyttää, lisää kustannuksia ja saa jopa luopumaan työpaikasta

____________________

Tutustu myös alasivuihin:

Työntekijälle

Työyhteisölle

Työterveyshuollolle ja työnantajalle

Takaisin Etusivulle

____________________

Kuulolla työssä viestintäkampanja on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.