Työllistymisen ja työelämän tuet

Kuulovamma ei usein vaikuta lainkaan työnsaantiin tai ammattialan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi.  Kuulovamma voi myös alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei silti tarkoita työkyvyttömyyttä.

Mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla parantavat

  • ajantasaiset apuvälineet ja oman kuulovammasi vaikutusten tunteminen
  • oikein valittu työ
  • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti
  • riittävä osaaminen
  • TE-toimiston tuki työllistymiseen

Joskus työnsaanti voi tyssätä esteelliseen työhaastattelutilanteeseen.  Jos tarvitset ryhmäkuuntelulaitetta tai tulkkia, ota sellainen mukaasi työpaikkahaastatteluun.  Älä vastaa kysymykseen, jos et sitä kuule, vaan pyydä kysyjää toistamaan kysymys.  Valmistaudu ennen kaikkea kertomaan, missä olet hyvä, mitä kaikkea osaat ja mihin pystyt.

Jos haastattelutila on hälyinen, voit pyytää, että siirtyisitte toiseen tilaan.  Pyydä myös ikkunoiden ja ovien sekä erilaisten äänilähteiden sulkemista.

Rekrytoijien käyttöön on julkaistu Esteetön rekrytointi –sivusto.  Siitä voi olla apua myös sinulle.

Tukea työllistymiseen ja työelämässä pysymiseen

TE-toimiston tuet työllistymiseen löytyvät täältä. Sivustolta löytyy muun muassa

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.  Keskustele Te-toimiston kanssa tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea ja sovi, että se kirjataan työllistymissuunnitelmaasi.  Kun mahdollisuudesta palkkatukeen on sovittu, mainitse siitä työnantajalle.  Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki voi olla enintään 50 prosenttia palkkakustannuksista ja tukijakson kesto enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Lue lisää palkkatuesta Vatesin Usein kysyttyä -palstalta.

Työnantajalla on velvollisuus mukauttaa työtä ja työolosuhteita kohtuullisesti, jos se poistaa vamman aiheuttaman haitan työnteossa.  Mukautuksiin työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea työhön palkattavalle tai jo työssä olevalle henkilölle, joka tarvitsee vammasta tai sairaudesta johtuvia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua toiselta henkilöltä.  Tuki on enintään 4000 euroa.

STTK:n työelämään-sivuilla on yleistä tietoa työnhausta, työsuhteesta ja ammattijärjestöjen tuesta työelämässä.

Työttömänä voit saada työttömyysturvaa.

Harkitsetko yrittäjyyttä?

Vammaisen yrittäjyydestä löydät lisää tietoa täältä.

Kuntoutus voi auttaa ammatin valinnassa, työllistymisessä ja työelämässä jaksamisessa.  Kuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa.

Kela järjestää myös työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta.

Neuroliiton videolla MS ja työkyvyn tukeminen on tietoa muun muassa työterveysneuvottelusta, osatyökykyisyydestä, kuntoutusrahasta ja mukautuksista.

Osa-aikatyö voi turvata pitkän työuran

Henkilö, jonka työkyky on alentunut, mutta joka selviytyy kuitenkin osa-aikatyöstä tai kevyemmistä työtehtävistä, voi hakea osatyökyvyttömyyseläkettä.  Myös täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos henkilö ansaitsee 40–60 % vakiintuneista keskiansioista ja ansiotason muutoksen arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Jos työeläkelaitos katsoo, että henkilön on mahdollista päästä kuntoutuksen avulla takaisin työhön, hänelle voidaan myöntää määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke eli osakuntoutustuki. Sitä voidaan myöntää myös työhön palaamisen tukemiseksi.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voi hankkia lisäansioita vähintään 784,52 euroon asti.  Henkilökohtainen ansaintarajasi voi olla suurempi, selvitä se työeläkelaitoksestasi.  Lue lisää …

Voit olla oikeutettu myös