Kokemustoiminta

Kokemuskouluttajana- tai asiantuntijana toimiminen on yksi vapaaehtoistyön muoto. Kuuloliitossa eri yhdistyksissä toimii 24 koulutettua kokemustoimijaa. Kuuloliiton kokemustoimijoina toimivat tehtävään koulutukseen saaneet huonokuuloiset henkilöt ja heidän läheisensä.

Kokemustoimijoilla on omakohtaista kokemusta mm. kuulovammaisuudesta, ikäkuulosta kuuroutumisesta, sisäkorvaistutteista, tinnituksesta, kuulon apuvälineistä, sekä kuulovamman kuntouttamisesta. Lisäksi kuunteluolojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät haasteet ovat monille tuttuja.

Kokemustoimijat voivat pitää alustuksia, luentoja tai puheenvuoroja kokemustietoonsa perustuen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Luennon aiheesta, luentopalkkioista ja matkakorvauksista tilaaja neuvottelee suoraan kokemustoimijan kanssa.

Yhteyshenkilö:
Päivi Kostamo
puh. 0400 394 135
paivi.kostamo @ kuuloliitto.fi

Kuuloliiton kokemustoimijat