Kokemustoiminta

Kokemustoimijana- tai asiantuntijana toimiminen on yksi vapaaehtoistyön muoto. Kuuloliitossa eri yhdistyksissä toimii 26 koulutettua kokemustoimijaa. Kuuloliiton kokemustoimijoina toimivat tehtävään koulutukseen saaneet huonokuuloiset henkilöt ja heidän läheisensä.

Kokemustoimijoilla on omakohtaista kokemusta mm. kuulovammaisuudesta, ikäkuulosta, kuuroutumisesta, sisäkorvaistutteista, tinnituksesta, kuulon apuvälineistä sekä kuulovammojen kuntouttamisesta. Lisäksi kuunteluolojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät haasteet ovat monille tuttuja.

Kokemustoimijat voivat toimia kokemustietoa omaavina asiantuntijoina erilaisissa työryhmissä, asiakasraadeissa sekä pitää alustuksia, luentoja tai puheenvuoroja kokemustietoonsa perustuen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Luennon aiheesta, luentopalkkioista ja matkakorvauksista tilaaja neuvottelee suoraan kokemustoimijan kanssa.

Kuuloliiton kokemustoimijat löydät täältä:
Kokemustoimijoiden yhteystietolista (pdf)

Kokemuskouluttajat voivat tehdä raportoinnin webropolin kautta tai word-pohjalle: Kokemuskouluttaja raportointilomake.
Raportointiin pääsee myös QR-koodilla:

Lisätietoja:

Päivi Kostamo
p. 0400 394 135
paivi.kostamo @ kuuloliitto.fi

Päivi Vataja
p. 050 571 7884
paivi.vataja @ kuuloliitto.fi

Pieni kasvin taimi ihmisen kädellä.