Ohjelmat

Kuuloliiton hankkeissa ja projekteissa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja.

Meneillään olevat projektit ja hankkeet

Satakieli-ohjelma keskittyy sisäkorvaistutteen saaneiden ja vaikeasti huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikaation kehittämiseen. Tutustu ohjelman toimintaan sen omilla sivuilla >

Harvinaiset toiminta: Kuuloliitto toimii valtakunnallisena resurssikeskuksena sellaisille vamma- ja sairausryhmille, joihin liittyy kuulovamma. http://harvinaiset.fi/

Kuulolla työssä -kampanja on suunnattu työikäisille huonokuuloisille, työterveyshuolloille ja työnantajille.  Siirry kampanjasivustolle >

CI-tukiverkosto-projekti (2016–2018) on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittama kolmevuotinen projekti, jonka päämääränä on tukea ja lisätä aikuisten sisäkorvaistutetta käyttävien toimintakykyä ja hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää koko maan kattava tukiverkosto sisäkorvaistutetta käyttäville tai leikkausta harkitseville aikuisille sekä lisätä tietoisuutta sisäkorvaistutteesta ja sen hyödyistä.

CI-tukiverkostoprojektissa:

  • Koulutamme ja ohjaamme vertaistuen parissa toimivia vapaaehtoisia. Vuosina 2016–2017 järjestetyn koulutuksen jälkeen Kuuloliitolla on eri puolilla Suomea yhteensä 28 CI-tukihenkilöä. Lue lisää sisäkorvaistutetta käyttävien vertaistuesta Kuuloliiton vertaistoimintaa käsittelevältä sivulta >  kohdasta ”sisäkorvaistutetta käyttävät”.
  • Selvitämme sisäkorvaistutetta harkitsevien ja käyttävien sekä heidän läheistensä tiedon ja tuen tarvetta sisäkorvaistutekokemuksia keräävällä tutkimuksella. Lue lisää projektissa tehtävästä tutkimuksesta Kuuloliiton tutkimustoimintaa käsittelevältä sivulta >
  • Tuotamme ja päivitämme sisäkorvaistutteeseen liittyvää infomateriaaleja sekä nostamme esiin istutetta käyttävien kokemuksia. Lue isätietoa sisäkorvaistutteesta > .  Kannattaa kurkistaa aihetta käsittelevät tekstit myös Kuuloliiton blogista >.
  • Lisäämme sisäkorvaistutetietoisuutta sekä tuemme oikea-aikaista istutearvioon hakeutumista vuonna 2018 järjestettävällä Kun kuulokoje ei enää riitä -infokiertueella. Lisätietoa Kun Kuulokoje ei enää riitä -infokiertueesta löydät infokiertueen sivulta >.

Projektin työntekijät:
Ilona Maula-Tervo, Projektikoordinaattori, VTM
ilona.maula-tervo@kuuloliitto.fi | 040 001 6308

Anna-Maija Tolonen, Projektisuunnittelija
anna-maija.tolonen@kuuloliitto.fi | 044 752 5574

Päättyneet projektit ja hankkeet

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektin päätavoitteena oli kehittää vapaaehtoisten tarjoamaa kuulonhuollon neuvonta- ja ohjauspapalvelua sekä ikääntyneille soveltuvia vertaistuen muotoja tiiviissä yhteistyössä yhteistyötahojen kesken. Tavoitteena oli myös vahvistaa ikääntyneiden myönteistä suhtautumista kuulokojeita kohtaan. Projekti alkoi 2014 ja sai jatkorahoituksen vuosille 2015–2017.

  • Ikäkuuloprojektissa kehitettiin ja päivitettiin ikäkuuloon liittyvää aineistoa ja vapaaehtoisten koulutusta vastamaan olemassa olevia tarpeita. Pilottipaikoissa vahvistettiin julkisen terveydenhuollon ja kuuloyhdistyksien yhteistyötä.
  • Hankkeessa oli mukana 8 pilottikuuloyhdistystä: Vaasasta, Oulusta, Lieksasta, Raumalta, Torniosta, Imatralta, Tampereelta ja Helsingistä. Heidän kanssaan toteutettiin erilaisia toimintoja paikkakuntien omat tarpeet ja resurssit huomioiden.
  • Projektin yhteistyökumppanina toimi Eläkeliitto. Tavoitteena oli, että pilottipaikkakunnilla Eläkeliiton yhdistykset ja kuuloyhdistykset verkostoituvat ja paikallistason yhteistyö lisääntyy.
  • Pilottipaikkakuntien terveydenhuollon ammattilaisille tehtiin keväällä 2014 kyselytutkimus, jolla selvitettiin julkisen terveydenhuollon näkemyksiä vertaistuesta ja kuuloyhdistysten kuulolähipalvelusta. Raportti on luettavissa pdf-versiona: Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
  • Ikäkuulo-projektin kuulumisista tiedotettiin säännöllisin väliajoin Yhdistysnetissä.
  • Projektikoordinaattorina toimi Tuija Tuormaa.