Ohjelmat

Kuuloliiton hankkeissa ja projekteissa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja.

Meneillään olevat projektit ja hankkeet

 • Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektin päätavoite on kehittää vapaaehtoisten tarjoamaa kuulonhuollon neuvonta- ja ohjauspapalvelua sekä ikääntyneille soveltuvia vertaistuen muotoja tiiviissä yhteistyössä yhteistyötahojen kesken. Tavoitteena on myös vahvistaa ikääntyneiden myönteistä suhtautumista kuulokojeita kohtaan.projekti alkoi 2014 ja sai jatkorahoituksen vuosille 2015–2017.
  • Ikäkuuloprojektissa kehitetään ja päivitetään ikäkuuloon liittyvää aineistoa ja vapaaehtoisten koulutusta vastamaan olemassa olevia tarpeita. Pilottipaikoissa pyritään myös vahvistamaan julkisen terveydenhuollon ja kuuloyhdistyksien yhteistyötä.
  • Hankkeessa on mukana ainakin 8 pilottikuuloyhdistystä: Vaasasta, Oulusta, Lieksasta, Raumalta, Torniosta, Imatralta, Tampereelta ja Helsingistä. Heidän kanssaan toteutetaan erilaisia toimintoja paikkakuntien omat tarpeet ja resurssit huomioiden.
  • Projektin yhteistyökumppanina toimii Eläkeliitto. Tavoitteena on, että pilottipaikkakunnilla Eläkeliiton yhdistykset ja kuuloyhdistykset verkostoituvat ja paikallistason yhteistyö lisääntyy. Projektiin otetaan mukaan myös uusia yhteistyökumppaneita.
  • Pilottipaikkakuntien terveydenhuollon ammattilaisille tehtiin keväällä 2014 kyselytutkimus, jolla selvitettiin julkisen terveydenhuollon näkemyksiä vertaistuesta ja kuuloyhdistysten kuulolähipalvelusta. Raportti on luettavissa pdf-versiona: Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehitettäessä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
  • Ikäkuulo-projektin kuulumisista tiedotetaan säännöllisin väliajoin Yhdistysnetissä. Projektiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä projektikoordinaattori Tuija Tuormaahan.
 • Satakieli-ohjelma keskittyy sisäkorvaistutteen saaneiden ja vaikeasti huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikaation kehittämiseen. Tutustu ohjelman toimintaan sen omilla sivuilla >
 • Harvinaiset toiminta: Kuuloliitto toimii valtakunnallisena resurssikeskuksena sellaisille vamma- ja sairausryhmille, joihin liittyy kuulovamma. http://harvinaiset.fi/
 • CI-tukiverkostoprojektin päämääränä on tukea ja lisätä aikuisten sisäkorvaistutetta käyttävien toimintakykyä ja hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää koko maan kattava tukiverkosto sisäkorvaistutetta käyttäville tai leikkausta harkitseville aikuisille sekä lisätä tietoisuutta sisäkorvaistutteesta ja sen hyödyistä.
  • Projektissa selvitetään laadullisella seurantatutkimuksella sisäkorvaistutekäyttäjien ja leikkausta harkitsevien sekä heidän läheistensä tuen tarpeita. Projektin etenemisestä tiedotetaan muun muassa liiton verkkosivuilla ja Kuuloviesti-lehdessä.
  • Projektissa työskentelee kokoaikainen projektikoordinaattori sekä osa-aikainen projektisuunnittelija.