Vapaa-ajan melu

Asumisterveysohje

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje määrittää vapaa-ajanmelun ohjearvot. Sen mukaan melun ei tulisi ylittää 85 desibelin keskimääräistä tasoa kahdeksan tunnin ajalle jaettuna. Jos taso nousee tästä kolmen desibelin verran, sallittu oleskeluaika puolittuu.

Esimerkiksi 88 desibelin melussa on tämän periaatteen mukaan turvallista oleskella neljän tunnin ajan. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan nykyiset rajat on kuitenkin asetettu liian korkealle.

Aikarajat

Aikaraja, jonka jälkeen kuulovaurion riski on toistuvassa melualtistuksessa todennäköinen:

Melutaso Aika
85dB 8h
88dB 4h
91dB 2h
94dB 1h
100dB 15 min
dB  Ääni
0 Kuulokynnys eli hiljaisin ääni, jonka ihminen tietyllä taajuudella kykenee aistimaan
10-30 Lehtien havina
30-50 Tietokone
50-70 Keskustelu
70-85 Liikenne
80-100 Ravintola
90-100 Konsertti
125- Kipukynnys
130-135 Suihkukone

Konsertit ja festarit

Konserttien ja festareiden äänenpainetasot liikkuvat 90-100 desibelissä. Vaikka viime vuosina äänitasot on saatu laskemaan, muista mukaan korvatulpat festareille ja konsertteihin! Jo pelkkä ihmismassa saa äänillään desibelitasot nousemaan vaarallisen korkeiksi!

Kovimmillaan musiikki on äänentoistolaitteiden läheisyydessä – säästä korviasi pahimmalta äläkä jää kaiutinten lähelle. Tutustu sivuston kuulonsuojausvinkkeihin ja hanki keikalle mukaan laadukkaat suojaimet. Myös tapahtumapaikalta voit tarvittaessa ostaa vaahtomuoviset tulpat. Vastuu korvatulppien jakamisesta tai myymisestä on tapahtumajärjestäjällä – ja itselläsi siinä, että käytät niitä!

Ravintolat

Ravintoloissa desibelitaso nousee helposti kuuloa kuormittavaksi. Kuuloliiton tekemien mittausten (kevät 2008) mukaan ravintoloiden keskiäänitaso on noin 96 desibeliä. Tasoa nostaa ihmismäärän kasvu ja elävä musiikki. Jo tunnin oleskelu 94 desibelin äänenpaineessa voi toistuvassa melualtistuksessa aiheuttaa kuulovaurion. 100 desibelissä turvallinen oleskeluaika on vain vartin mittainen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaan yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava yleisön kuulonsuojauksesta, mikäli melualtistus ylittää 85 desibeliä kahdeksalle tunnille tasoitettuna. Yleisöä altistavan melun keskiäänitaso saa olla korkeintaan 100 desibeliä neljälle tunnille tasoitettuna.

Ravintolan äänenpaineita on mahdollisuus laskea toimivalla akustiikalla. Jos melutasot kuitenkin ylittyvät – käytä suojaimia!