Tietoa ja tukea yhdistyksille

Kuuloliitto tukee jäsenyhdistystensä vertais-, vaikuttamis- ja palvelutoimintaa sekä tarjoaa koulutusta ja toiminnanohjausta. Yhdistykset voivat hyödyntää sekä aluetyöntekijöiden että asiantuntijoiden palveluja. Kuuloliitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja tarjoaa jäsenyhdistystensä jäsenille jäsenetuja.

Opintokeskus Siviksen koulutuskalenteri

Liittokokous 24.-25.10.2020

Kuuloliitto ry:n varsinainen liittokokous pidetään 24.-25.10. Helsingissä Valkeassa talossa, Ilkantie 4. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat sekä kutsussa mainitut muut asiat. Kutsu ja asiapaperit lähetetään yhdistyksille viimeistään kuukautta ennen kokousta liiton sääntöjen mukaisesti.

Liittokokousedustajien valtakirjat tarkastetaan kokouspaikalla lauantaina 24.10. klo 9.00 – 12.00. Kokous alkaa klo 13.00. Sitä ennen on Valkean talon ravintolassa tarjolla lounas klo 11.00 alkaen. Kokouksen arvioidaan päättyvän lauantaina noin klo 17.30. Sunnuntaina 25.10. kokous alkaa klo 10.00 ja sen arvioidaan päättyvän viimeistään klo 16.00 mennessä.

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja muut liittokokousjärjestelyihin liittyvät ohjeet lähetetään yhdistyksille elokuussa, mutta jo nyt voi ilmoittautua kokoukseen Kilta-järjestelmän kautta: http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/

Liitto tarjoaa kokouspäivien lounaat ja kahvit kaikille kokoukseen osallistujille. Lauantaipäivän illallinen järjestetään hotelli Haagassa, lähellä Valkea taloa. Lauantain illallisen liitto kustantaa vain kokouksen virallisille edustajille.

Myös majoittuminen tapahtuu hotelli Haagassa. Majoitusvaraukset tulisi tehdä viimeistään 9.10.2020 suoraan hotelli Haagaan sähköpostitse hotel@haaga.fi tai puhelimitse 09 580 7877. Varauskoodi on Kuuloliiton liittokokous.

Yhdistykset vastaavat itse majoituskustannuksista ja ne suoritetaan hotelliin paikan päällä. Majoitushinnat ovat viikonloppuna (la-su) yhden hengen huoneessa 85 euroa/vrk ja kahden hengen huoneessa 95 euroa/vrk. Arkena (ma-pe) majoitushinnat ovat yhden hengen huoneessa 122 euroa/vrk ja kahden hengen huoneessa 146 euroa/vrk.

Kuuloliitto seuraa koronavirusepidemian tilannetta ja tekee kokouksia koskevat tilannearviot voimassa olevien viranomaisohjeiden pohjalta. Kokousjärjestelyissä otetaan huomioon valtioneuvoston suositukset sekä viranomaisten ohjeet tapahtumien järjestämisessä. Kiinnitättehän myös yhdistyksissä huomiota koronavirustilanteesta johtuviin mahdollisiin rajoituksiin. Liiton sääntöjen mukaan yhdistys voi lähettää liittokokoukseen korkeintaan niin monta edustajaa kuin sillä on ääniä, mutta valtakirjalla voi yksikin edustaja käyttää yhdistyksen koko äänimäärää.

Liittokokouksen yhteydessä järjestetään valtuuston kokous 23.10.2020. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja vuoden 2019 syyskokouksessa annetut aloitteet. Kutsu kokoukseen lähetetään valtuutetuille viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta liiton sääntöjen mukaisesti.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminnan ydin on vertais-, vaikuttamis- ja palvelutoiminnassa.  Yhdistyksen hallinnon tehtävä on suunnitella ja turvata yhdistyksen perustehtävän ja ydintoimintojen toteutus.  Yhdistyksen perustehtävä, tarkoitus ja toimintamuodot määritellään yhdistyksen säännöissä pykälissä 2 ja 3.  Ydintehtävät esitetään tässä Yhdistyksen tehtävät -kaaviona.

Jotta yhdistys löytäisi jäseniä, toimijoita ja tekijöitä, pitää sen tehdä toimintansa näkyväksi – avoin ja jatkuva viestintä on aktiivisen yhdistystoiminnan edellytys.  Yhdistyksen verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa taas lisää yhdistyksen tunnettuutta, resursseja ja vaikuttavuutta.

Kaiken toiminnan tulee olla esteetöntä

Toiminnan esteettömyydessä tulee huomioida paitsi kuulovammaiset myös kaikki muut ihmisryhmät.  Seuraavista linkeistä löydät tietoa esteettömyydestä.

Kuunteluolosuhteet

Kuulovammainen vuorovaikutuksessa -opas

esteetön.fi

Oppaita saavutettavuuteen

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta:

Perustehtävä ja toiminnan suunnittelu >

Vertaistoiminta >

Palvelutoiminta >

Vaikuttaminen >

Viestintä ja verkostoituminen >

Tapahtuman järjestäminen >

Yhdistyksen hallinto >  (sivulta löytyy mm. säännöt)

Raportointi ja lomakkeet >  (sivulta löytyy mm. ansiomerkkihakemus)