Tietoa ja tukea yhdistyksille

Kuuloliitto tukee jäsenyhdistystensä vertais-, vaikuttamis- ja palvelutoimintaa sekä tarjoaa koulutusta ja toiminnanohjausta. Yhdistykset voivat hyödyntää sekä aluetyöntekijöiden että asiantuntijoiden palveluja. Kuuloliitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja tarjoaa jäsenyhdistystensä jäsenille jäsenetuja.

Opintokeskus Siviksen koulutuskalenteri

Liittokokous 28.-29.11.2020

Koronavirusepidemian siirryttyä kiihtymisvaiheeseen ympäri Suomea, on liittohallitus kokouksessaan 13.10.2020 päättänyt liittokokouksen 24.−25.10.2020 peruuttamisesta ja kokouksen uudelleen koolle kutsumisesta.

Koronavirusepidemian ollessa kiihtymisvaiheessa ympäri Suomea, on asetettava kaikkien kuuloyhdistysten edustajien sekä Kuuloliiton ja Valkean talon työntekijöiden terveys ja turvallisuus etusijalle. Viimeisten tietojen mukaan liittokokouksen järjestäminen läsnäolokokouksena olisi liian suuri riski terveyden vuoksi.

Tiedote kokouksen perumisesta >

Liittokokouksen uusi ajankohta on 28.−29.11.2020. Kokous toteutetaan etäyhteyksin poikkeamislain nojalla (laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista). Kokousta on mahdollista seurata myös suorana lähetyksenä YouTubessa. 

Kokous alkaa sekä lauantaina että sunnuntaina klo 10.00. Kokouksen arvioidaan päättyvän sunnuntaina klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen14 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi kokouksessa on käsiteltävänä liiton sääntöuudistus ja jäsenyhdistysten määräaikaan mennessä toimittamat aloitteet. Liittokokouksen muut asiakirjat on toimitettu yhdistyksille 23.9.2020. Jos liittokokous hyväksyy uudet säännöt ja päättää ottaa ne sisäiseen käyttöön heti, kokouksessa valitaan myös vaalivaliokunta uusien sääntöjen mukaisesti toimikaudelle 2021–2023. 

Ilmoittautuminen kokoukseen

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 8.11.2020 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti Kilta-järjestelmän kautta: http://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/

Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, voi ilmoittautua myös kutsun liitteenä olevalla lomakkeella. Ilmoittautumislomakkeet lähetetään Kuuloliittoon 8.11.2020 mennessä osoitteeseen: Kuuloliitto ry, Tarja Kaikkonen, Ilkantie 4, 00400 Helsinki tai skannattuna sähköpostitse: tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi

Valtakirjojen tarkastus

Virallisten kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan jo etukäteen, jotta etäyhteyksiä ja etäkokoukseen liittyviä äänestyskäytäntöjä voidaan harjoitella ennen kokousta. Virallisilla kokousedustajilla tulee olla voimassa olevat sähköpostiosoitteet. Allekirjoitetut valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse (skannattuna tai valokuvana) 9.11.2020 mennessä: tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi tai postitse: Kuuloliitto/LIITTOKOKOUS, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Etäkokouksen sujuvuuden kannalta toivomme, että yhdistys harkitsee kuinka monta äänioikeutettua virallista edustajaa kokoukseen osallistuu. Muut yhdistyksen edustajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksenä.

Valmistautuminen kokoukseen 

KIRJALLISESTI JÄTETYT ESITYKSET LIITTOHALLITUKSEN JÄSENIKSI TOIMIKAUDELLE 2021–2023

Tutustu ehdokkaiden esittelyihin >

Puheenjohtajaksi:  Esittäjä:
Aalto Jouni, Helsingin Kuuloyhdistys ry Uudenmaan piiri
Varapuheenjohtajaksi: Esittäjä:
Alkki Janne, Rovaniemen Kuulo ry Lapin piiri
Oulun piiri
Rantanen Olavi, Turun Kuuloyhdistys ry Lounais-Suomen piiri
Muiksi jäseniksi:
Varsinaiseksi jäseneksi: Varajäseneksi: Esittäjä:
Alkki Janne, Rovaniemen Kuulo ry
(mikäli ei tule valituksi liiton varapuheenjohtajaksi)
Pantzare Marja, Ylitornion Kuulo ry Lapin piiri
Heinonen Eila, Joensuun Seudun Kuulo ry Karvinen Kaija, Savonlinnan Kuulo ry Itä-Suomen piiri
Lohilahti Aimo, Oulun Seudun Kuulo ry Riekki Tapio, Koillismaan Kuuloyhdistys ry Oulun piiri
Löytty Hannele, Kuusaan Kuuloset ry Katajisto Eila, Kouvolan Kuulo ry Kaakkois-Suomen piiri
Myllymäki Ville, Helsingin Kuuloyhdistys ry Niemi Heikki, Helsingin Kuuloyhdistys ry Uudenmaan piiri
Mäkinen Meria, Sastamalan Kuulo ry Kanto Matti, Sastamalan Kuulo ry Lounais-Suomen piiri
Mäntymäki Eija, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry Haapanen Heimo, Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry Länsi-Suomen piiri
Pulkkanen Alpo, Jyvässeudun Kuulo ry Teräväinen Virva, Joutsan Kuulo ry Keski-Suomen piiri
Rantanen Olavi, Turun Kuuloyhdistys ry
(mikäli ei tule valituksi liiton varapuheenjohtajaksi)
Isaksson Eija, Turun Kuuloyhdistys ry Lounais-Suomen piiri
Ketonen Seppo, Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry
(mikäli valtuustoa ei valita)
Länsi-Uudenmaan Kuuloyhdistys ry
Väisänen Titta, Kuopion kuulo ry
(mikäli valtuustoa ei valita)
Kuopion kuulo ry

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminnan ydin on vertais-, vaikuttamis- ja palvelutoiminnassa.  Yhdistyksen hallinnon tehtävä on suunnitella ja turvata yhdistyksen perustehtävän ja ydintoimintojen toteutus.  Yhdistyksen perustehtävä, tarkoitus ja toimintamuodot määritellään yhdistyksen säännöissä pykälissä 2 ja 3.  Ydintehtävät esitetään tässä Yhdistyksen tehtävät -kaaviona.

Jotta yhdistys löytäisi jäseniä, toimijoita ja tekijöitä, pitää sen tehdä toimintansa näkyväksi – avoin ja jatkuva viestintä on aktiivisen yhdistystoiminnan edellytys.  Yhdistyksen verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa taas lisää yhdistyksen tunnettuutta, resursseja ja vaikuttavuutta.

Kaiken toiminnan tulee olla esteetöntä

Toiminnan esteettömyydessä tulee huomioida paitsi kuulovammaiset myös kaikki muut ihmisryhmät.  Seuraavista linkeistä löydät tietoa esteettömyydestä.

Kuunteluolosuhteet

Kuulovammainen vuorovaikutuksessa -opas

esteetön.fi

Oppaita saavutettavuuteen

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta:

Perustehtävä ja toiminnan suunnittelu >

Vertaistoiminta >

Palvelutoiminta >

Vaikuttaminen >

Viestintä ja verkostoituminen >

Tapahtuman järjestäminen >

Yhdistyksen hallinto >  (sivulta löytyy mm. säännöt)

Raportointi ja lomakkeet >  (sivulta löytyy mm. ansiomerkkihakemus)