Tietoa ja tukea yhdistyksille

Kuuloliitto tukee jäsenyhdistystensä vertais-, vaikuttamis- ja palvelutoimintaa sekä tarjoaa koulutusta ja toiminnanohjausta. Yhdistykset voivat hyödyntää sekä aluetyöntekijöiden että asiantuntijoiden palveluja. Kuuloliitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja tarjoaa jäsenyhdistystensä jäsenille jäsenetuja.

Opintokeskus Sivis järjestää aktiivista kansalaisuutta,  järjestötoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta. Tutustu Sivuksen koulutuskalenteriin: www.ok-sivis.fi/koulutus

Opintokeskus Sivis -logo.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminnan ydin on vertais-, vaikuttamis- ja palvelutoiminnassa.  Yhdistyksen hallinnon tehtävä on suunnitella ja turvata yhdistyksen perustehtävän ja ydintoimintojen toteutus.  Yhdistyksen perustehtävä, tarkoitus ja toimintamuodot määritellään yhdistyksen säännöissä pykälissä 2 ja 3.  Ydintehtävät esitetään tässä Yhdistyksen tehtävät -kaaviona.

Jotta yhdistys löytäisi jäseniä, toimijoita ja tekijöitä, pitää sen tehdä toimintansa näkyväksi – avoin ja jatkuva viestintä on aktiivisen yhdistystoiminnan edellytys.  Yhdistyksen verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa taas lisää yhdistyksen tunnettuutta, resursseja ja vaikuttavuutta.

Kaiken toiminnan tulee olla esteetöntä

Toiminnan esteettömyydessä tulee huomioida paitsi kuulovammaiset myös kaikki muut ihmisryhmät.  Seuraavista linkeistä löydät tietoa esteettömyydestä.

Kuunteluolosuhteet

Kuulovammainen vuorovaikutuksessa -opas

esteetön.fi

Oppaita saavutettavuuteen

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta:

Perustehtävä ja toiminnan suunnittelu >

Vertaistoiminta >

Palvelutoiminta >

Vaikuttaminen >

Viestintä ja verkostoituminen >

Tapahtuman järjestäminen >

Yhdistyksen hallinto >  (sivulta löytyy mm. säännöt)

Raportointi ja lomakkeet >  (sivulta löytyy mm. ansiomerkkihakemus)