Liity jäseneksi

Kuuloliitossa on 76 eri puolilla maata toimivaa yhdistystä.  Yhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan huonokuuloisille tärkeisiin asioihin.  Meille tärkeää on, että

  • huonokuuloinen pärjää erilaisissa tilanteissa – kuunteluolosuhteiden ja viestinnän esteettömyys ja saavutettavuus
  • kuulonhuollon peruspalveluja ja kuntoutusta on riittävästi
  • ihmisoikeudet ja huonokuuloisen tasavertaiset osallistumismahdollisuudet toteutuvat opiskelussa, työelämässä ja vapaa-aikana

Yhdistyksillä on monenlaista vertais- ja virkistystoimintaa sekä tekemistä.  Yhdistyksessä saat ajankohtaista tietoa kuulovammaisille tärkeistä asioista, palveluista, kuntoutuksesta ja apuvälineistä.  Yhdistys tarjoaa myös kuulolähipalvelua eli opastaa apuvälineiden käytössä ja huollossa, tukee ja neuvoo kuuloon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin. Jäsenmaksun hinta on 15-28 euroa yhdistyksestä riippuen. Voit liittyä myös useampaan yhdistykseen, jolloin niin sanottu liitännäisjäsenmaksu on 0-35 euroa vuodessa.

Jos alla oleva lomake ei lataudu, voit täyttää lomakkeen myös klikkaamalla tästä linkistä.