Lasten ja nuorten vertaistoiminta

Vertaistuki – mahdollisuus tavata toisia kuulovammaisia lapsia ja nuoria ja vaihtaa heidän kanssaan kokemuksia asioista – on tärkeä osa Kuuloliiton lasten- ja nuortentoimintaa. Kuuloliiton leireillä ja muissa tapahtumissa on muun toiminnan ohessa mahdollista keskustella kuulovammaisuudesta sekä saada tietoa kuulon apuvälineistä ja koulunkäynnistä ja opiskelusta. Haluamme kaikessa toiminnassamme tukea myös positiivisen minäkuvan muodostumista ja nuorten itsenäistymistä turvallisessa ympäristössä osaavien ohjaajien tukena.  Haluamme tarjota osallistujille mahdollisuuksia päästä haastamaan itseään ja oppimaan uusia taitoja, joten tapahtumissamme on aina vaihtuva teema.

Kuuloliiton leiritoiminta on tarkoitettu pääasiassa 7–17 -vuotiaille huonokuuloisille, kuulokojeita, sisäkorvaistutteita tai luukiinnitteisiä kuulokojeita käyttäville lapsille ja nuorille sekä heidän sisaruksilleen. Tulevien leirien tiedot löydät tapahtumakalenterista. Lastenleirit on tarkoitettu 7 – 12 vuotiaille, nuortenleirit 13 – 17 vuotiaille ja nuorten aikuisten (NUTO) noin 18 – 35 vuotiaille.

Järjestämme myös alueellista toimintaa Pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Tampereella. Toimintaa on myös verkkomuotoisena Discord-alustalla, jossa on omat keskusteluryhmät varhaisnuorille ja nuorille aikuisille. Verkkomuotoinen toimina on hyvin matalan kynnyksen toimintaa, joka mahdollistaa osallistumisen omalta kotisohvaltaan ilman pitkien välimatkojen aiheuttamaa haittaa.

Toimimme paljon myös sosiaalisessa mediassa, jotta pystymme tavoittamaan toimintaamme mukaan myös uusia kuulovammaisia, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana toiminnassamme. Seuraathan siis meitä myös sosiaalisessa mediassa! Monet somen kautta löydetyt nuoret ovat jopa harmitelleet, kun eivät ole löytäneet mukaan toimintaamme aikaisemmin.

Kuulovammaiset ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, jonka vuoksi kuulo-ja viittomakielialalla on monta erilaista järjestöä, joilla on osittain sama kohderyhmä. Tästä syystä Kuuloliiton lasten- ja nuortentoiminta tekee paljon yhteistyötä myös muiden kuulo- ja viittomakielialan Sateenvarjo-verkostoon kuuluvien järjestöjen kesken, joita ovat esimerkiksi KLVL ry, LapCI ry, SKUL ry & Kuurojen liitto ry.  Kun tehdään yhteistyötä, voidaan hyödyntää jokaisen järjestön omaa asiantuntijuutta.

Vertaistoimintaan hakeutuminen on tärkeää, sillä erityisesti kuulon kuntoutuksen alkumetreillä siitä saadut hyödyt ovat hyvin merkittäviä. Vertaistoiminta auttaa kuulovammaista sopeutumaan omaan kuulovammaan ja toiminnasta voi löytää myös uusia vertaisia ystäviä. Erityisesti nuoret voivat myös kokea häpeää kuulovammaansa ja apuvälineisiin liittyen, sillä kuulovamma on usein yhdistetty ikähuonokuuloisuuteen. Vertaistoiminnalla ja siitä saadulla voimalla voidaan vaikuttaa myös erilaisiin negatiivisiin tunteisiin, joita kuulovamma voi aiheuttaa (kuten häpeä). Tervetuloa mukaan vertaistoimintaan!

Harvinaiset vammaryhmät

Kuuloliiton Harvinaiset -toiminta on suunnattu niille harvinaisille vamma- ja sairausryhmille, joihin liittyy kuulovamma. Kuuloliitto järjestää näille harvinaisryhmille ja heidän läheisilleen ohjaus- ja tukitoimintaa, vertaistapaamisia sekä kerää ja tuottaa tietoa harvinaisista kuulovammaryhmistä. Toiminnasta tiedottavan HAIKU-uutiskirjeen voit tilata tästä. Kuuloliiton Harvinaiset-toiminnasta kerrotaan tarkemmin täällä.

Vertaisryhmä- ja vertaisperhetapaamisia järjestetään myös harvinaisryhmiin kuuluville, joilla on kuulovamma, ja heidän läheisilleen. Näitä vamma- ja sairausryhmiä ovat: Iosca-tauti, mitokondriotaudit, neurofibromatoosi II, Usher-oireyhtymä, Treacher Collins -oireyhtymä, Charge-assosiaatio, Nager, microtiat sekä muut pienet vammaryhmät, joihin liittyy kuulovamma. Harvinaisryhmien toiminnasta tiedotetaan HAIKU-uutiskirjeessä, jonka voit tilata tästä. Kuuloliiton Harvinaiset-toiminnasta kerrotaan tarkemmin täällä. Vaikeasti kuulovammaisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen vertaistoimintaa sekä yhteistä pohdintaa vanhemmuudesta, kielestä, kommunikaatiosta ja kuulosta järjestetään Satakieliohjelman puitteissa.