Kuule ja muista – Kun kuulet, pystyt myös muistamaan

Heikentynyt kuulo ja muistisairaudet ovat merkittäviä ikääntyneen arkeen ja elämänlaatuun vaikuttavia riskitekijöitä, jotka hoitamattomana aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hoitamaton heikentynyt kuulo on yksi muistisairauden riskitekijöistä. On kuitenkin todettu, että kuulon kuntoutus tukee kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä, ja voi siten siirtää muistisairauden puhkeamista.

Kuule ja muista -hanke. Kun kuulet, pystyt myös muistamaan.
Kuule ja muista -hankkeen logo, jossa on korva ja aivot.Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittamassa Kuule ja muista (2021-2023) -hankkeessa tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hoitamattoman heikentyneen kuulon ja muistin yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista.

Hankkeessa luodaan keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muistin haasteista huolimatta ja edistetään ikäkuuloisen mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan.

Lisäksi hanke tuottaa materiaalia ja koulutusta kuulon ja muistin yhteyksistä sekä kuulon apuvälineiden käytön tukemisesta sekä yhdistysten vapaaehtoisille että ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Hankkeessa kehitetään myös kuulo- ja muistiystävällistä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa kuulo- ja muistiyhdistyksille sekä muille ikääntyneiden kanssa toimiville järjestöille.

Hankkeen pilottialueina toimivat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Ikäinstituutti, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylän yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon Muisti ry, Audionomiyhdistys ry sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Lisätietoja:

Tiina Ahonen
Asiantuntija
tiina.ahonen@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9539

Maarit Honkasola
Asiantuntija
maarit.honkasola@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9544