Koulutukset ja kurssit

Yhteisillä kursseilla ja virkistysretkillä kuulovammaiset ja Kuuloliiton yhdistysten jäsenet tutustuvat uusiin, samassa elämäntilanteessa eläviin ihmisiin ja perheisiin. Yhdessäolo ja ystävien tuki antavat itseluottamusta ja rohkeutta kaikkeen kanssakäymiseen ja arkipäivän elämään.

Kuulokurssitusta

Kuulokurssitoiminnan tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen. Kursseille osallistujat saavat uutta tietoa vertaisseurassa. Kuulokursseja rahoittaa STEA. Kursseja järjestetään Kuuloliiton omassa Kopolan kurssikeskuksessa (viisipäiväiset kurssit)  ja eri puolella Suomea (kaksipäiväiset kurssit) .

Kopolan kurssikeskuksessa järjestetään kursseja:

  • Huonokuuloisille eläkeläisille
  • Kuuroutuneille ja vaikeasti huonokuulosille
  • Viitotun puheen ja kokonaiskommunikaation kehittämiseen

Tutustu tarkempiin kurssitietoihin tapahtumakalenterista tai Kopolan sivuilta.

Alueilla järjestettävät kurssit on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. Vuonna 2021 järjestetään lisäksi yksi työikäisille suunnattu kurssi sekä yksi tinnituspainotteinen kurssi.

Lue lisää alueellisista kuulokurssitoiminnasta

Tietosuojaseloste – Kuulokurssitoiminta ja Kuulokurssit

Lasten ja nuorten leirit

Kuuloliiton kesäleirit ovat ehdottomasti huonokuuloisen lasten ja nuorten kesän kohokohta. Leirien tärkeintä antia ovat vertaistuki sekä uudet elämykset. Leireillä tavataan vanhat ja uudet ystävät mukavan tekemisen parissa. Parhaat leikit ja pelit järjestävät koulutetut ja turvalliset leiriohjaajat.

Leirit tapahtumakalenterissa >

Tuetut lomat

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH ry) järjestää eri puolilla Suomea huonokuuloisille ja heidän läheisilleen suunnattuja tuettuja lomia yhteistyössä Kuuloliiton kanssa.

Kuuloliiton kurssikalenteri 2021 >

Muita kursseja

Harvinaiset-toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on kuulovamman sisältävä harvinainen vamma tai sairaus sekä heidän läheisilleen. Harvinaiseet-toiminta järjestää vertaistapahtumia eri sairausryhmille.

Satakieliohjelman kohderyhmänä ovat vaikeasti kuulovammaiset lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö. Ohjelman puitteissa järjestetään tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä vertaistoimintaa.

Kopolan kurssikeskuksessa järjestetään omakustanteisia loma- ja harrastetapahtumia kaikille kiinnostuneille.

Koulutusta yhdistystoimintaan

Kuuloliiton koulutusten tarkoituksena on tukea ja kannustaa jäsenistöä aktiiviseen järjestötoimintaan. Aktiivisen järjestötoiminnan kautta kuulovammaiset voivat vaikuttaa suoraan elämänsä laatuun paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Kuuloliitto tarjoaa monipuolista koulutusta ja toiminnanohjausta jäsenyhdistyksissä ja liiton toimielimissä työskenteleville vapaaehtoisille. Koulutus- ja ohjaustoiminta antaa valmiuksia edistää paikallisyhdistysten ja liiton päämääriä. Lue lisää:  Tietoa ja tukea yhdistyksille

Kokemustoiminta

Kokemuskouluttajana – tai asiantuntijana toimiminen on yksi vapaaehtoistyön muoto. Kuuloliitossa eri yhdistyksissä toimii 24 koulutettua kokemustoimijaa. Kuuloliiton kokemustoimijoina toimivat tehtävään koulutukseen saaneet huonokuuloiset henkilöt ja heidän läheisensä.

Kokemustoimijoilla on omakohtaista kokemusta mm. kuulovammaisuudesta, ikäkuulosta kuuroutumisesta, sisäkorvaistutteista, tinnituksesta, kuulon apuvälineistä, sekä kuulovamman kuntouttamisesta. Lisäksi kuunteluolojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät haasteet ovat monille tuttuja.

Kokemustoimijat voivat pitää alustuksia, luentoja tai puheenvuoroja kokemustietoonsa perustuen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Luennon aiheesta, luentopalkkioista ja matkakorvauksista tilaaja neuvottelee suoraan kokemustoimijan kanssa.

Yhteyshenkilö:
Päivi Kostamo
puh. 0400 394 135
paivi.kostamo @ kuuloliitto.fi

Kuuloliiton kokemustoimijat

Tulkkauspalvelun vertaiskouluttajat

Tulkkauspalvelun vertaiskouluttajat eli Tupu-kouluttajat ovat yhdistysten, piirien ja kerhojen käytettävissä.

Tupu-kouluttajat ovat saaneet perehdytyksen tulkkauspalveluun ja ovat itse tulkkauspalvelun käyttäjiä. Heidät voi pyytää kertomaan tulkkauspalveluun liittyvistä asioista: kenellä on oikeus tulkkauspalveluun, tulkkauspalvelun hakeminen, tulkkausmenetelmät, missä tulkkia voi käyttää, tulkin tilaaminen, tulkkien ammattisäännöt, miten tulkin kanssa toimitaan ym. Tupu-kouluttajat osaavat kertoa myös hyvästä kommunikaatiosta huonokuuloisen kanssa.

Tilaisuuden tarkemman sisällön ja pituuden voi sopia Tupu-kouluttaja kanssa. Kouluttajien vierailusta ei tule kustannuksia, sillä liitto korvaa heidän kulunsa.