Koulutukset ja kurssit

Yhteisillä kursseilla ja virkistysretkillä kuulovammaiset ja Kuuloliiton yhdistysten jäsenet tutustuvat uusiin, samassa elämäntilanteessa eläviin ihmisiin ja perheisiin. Yhdessäolo ja ystävien tuki antavat itseluottamusta ja rohkeutta kaikkeen kanssakäymiseen ja arkipäivän elämään.

Sopeutumisvalmennusta

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen. Kursseille osallistujat saavat uutta tietoa vertaisseurassa. Sopeutumisvalmennuskursseja rahoittaa STEA. Kursseja järjestetään Kuuloliiton omassa Kopolan kurssikeskuksessa (viisipäiväiset kurssit)  ja eri puolella Suomea (kaksipäiväiset kurssit) .

Kopolan kurssikeskuksessa järjestetään kursseja:

  • Huonokuuloisille eläkeläisille
  • Kuurotuneille ja vaikeasti huonokuulosille
  • Viitotun puheen ja kokonaiskommunikaation kehittämiseen

Tutustu tarkemipinn kurssitietoihin tapahtumakalenterista tai Kopolan sivuilta.

Alueilla järjestettävät kurssit on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. Vuoden 2017 aikana eri puolella Suomea järjestetään yhteensä kuusi alueellista sopeutumisvalmennuskurssia ja yhden tinnituspainotteisen kurssin.

Tutustu kurssitarjontaan >

Lasten ja nuorten leirit

Kuuloliiton kesäleirit ovat ehdottomasti huonokuuloisen lasten ja nuorten kesän kohokohta. Leirien tärkeintä antia ovat vertaistuki sekä uudet elämykset. Leireillä tavataan vanhat ja uudet ystävät mukavan tekemisen parissa. Parhaat leikit ja pelit järjestävät koulutetut ja turvalliset leiriohjaajat.

Leirit tapahtumakalenterissa >

Tuetut lomat

Sekä Hyvinvointilomat ry että Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH ry) järjestävät eri puolilla Suomea huonokuuloisille ja heidän läheisilleen suunnattuja tuettuja lomia yhteistyössä Kuuloliiton kanssa. Lisäksi MTLH ry järjestää Kuuloliiton tytäryhtiön Kuulo-Auris Oy:n tiloissa kaikille avoimia tuettuja lomia.

Kuuloliiton kurssikalenteri 2017 >

Muita kursseja

Harvinaiset-toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on kuulovamman sisältävä harvinainen vamma tai sairaus sekä heidän läheisilleen. Harvinaiseet-toiminta järjestää vertaistapahtumia eri sairausryhmille.

Satakieliohjelman kohderyhmänä ovat vaikeasti kuulovammaiset lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö. Ohjelman puitteissa järjestetään tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä vertaistoimintaa.

Kopolan kurssikeskuksessa järjestetään omakustanteisia loma- ja harrastetapahtumia kaikille kiinnostuneille.

Koulutusta yhdistystoimintaan

Kuuloliiton koulutusten tarkoituksena on tukea ja kannustaa jäsenistöä aktiiviseen järjestötoimintaan. Aktiivisen järjestötoiminnan kautta kuulovammaiset voivat vaikuttaa suoraan elämänsä laatuun paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.Kuuloliitto tarjoaa monipuolista koulutusta ja toiminnanohjausta jäsenyhdistyksissä ja liiton toimielimissä työskenteleville vapaaehtoisille. Koulutus- ja ohjaustoiminta antaa valmiuksia edistää paikallisyhdistysten ja liiton päämääriä.

Lue lisää >

Kokemuskouluttajatoiminta

Kokemuskouluttajana toimiminen on yksi vapaaehtoistyön muoto. Kuuloliitossa eri yhdistyksissä toimii 24 koulutettua kokemuskouluttajaa. Kuuloliiton kokemuskouluttajina toimivat tehtävään koulutukseen saaneet huonokuuloiset henkilöt ja heidän läheisensä.

Kokemuskouluttajilla on omakohtaista kokemusta mm. kuulovammaisuudesta, ikäkuulosta, kuuroutumisesta, sisäkorvaistutteista, tinnituksesta, kuulon apuvälineistä, sekä kuulovamman kuntouttamisesta. Lisäksi kuunteluolojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät haasteet ovat monille tuttuja.

Kokemuskouluttajat voivat pitää alustuksia, luentoja tai puheenvuoroja kokemustietoonsa perustuen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Luennon aiheesta, luentopalkkioista ja matkakorvauksista tilaaja neuvottelee suoraan kokemuskouluttajan kanssa.

Yhteyshenkilö:
Päivi Väänänen
puh. 0400 394 135
paivi.vaananen @ kuuloliitto.fi

Kuuloliiton kokemuskouluttajat