Koulutukset ja kurssit

Yhteisillä kursseilla ja virkistysretkillä kuulovammaiset ja Kuuloliiton yhdistysten jäsenet tutustuvat uusiin, samassa elämäntilanteessa eläviin ihmisiin ja perheisiin. Yhdessäolo ja ystävien tuki antavat itseluottamusta ja rohkeutta kaikkeen kanssakäymiseen ja arkipäivän elämään.

Kuulokurssit

Kuulokurssitoiminnan tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen. Kursseille osallistujat saavat uutta tietoa vertaisseurassa. Kuulokursseja rahoittaa STEA. Kursseja järjestetään Kuuloliiton omassa Kopolan kurssikeskuksessa (viisipäiväiset kurssit)  ja eri puolella Suomea (kaksipäiväiset kurssit) .

Kopolan kurssikeskuksessa järjestettävät kurssit

Kopolassa järjestetään 10 kuulokurssia vuodessa. Kurssit on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. Tutustu tarkempiin kurssitietoihin tapahtumakalenterista tai Kopolan sivuilta.

Alueilla järjestettävät kurssit

Alueilla järjestettävät kurssit on suunnattu ikääntyneille kuulokojeen käyttäjille ja heidän läheisilleen. Lisäksi järjestetään yksi työikäisille suunnattu kurssi sekä yksi tinnituspainotteinen kurssi.

Lue lisää alueellisista kuulokurssitoiminnasta

Tietosuojaseloste – Kuulokurssitoiminta ja Kuulokurssit

Lasten ja nuorten leirit

Kuuloliiton kesäleirit ovat ehdottomasti huonokuuloisen lasten ja nuorten kesän kohokohta. Leirien tärkeintä antia ovat vertaistuki sekä uudet elämykset. Leireillä tavataan vanhat ja uudet ystävät mukavan tekemisen parissa. Parhaat leikit ja pelit järjestävät koulutetut ja turvalliset leiriohjaajat.

Leirit tapahtumakalenterissa >

Tuetut lomat

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH ry) järjestää eri puolilla Suomea huonokuuloisille ja heidän läheisilleen suunnattuja tuettuja lomia yhteistyössä Kuuloliiton kanssa. Tavoitteena on, että osallistujat tapaavat muita huonokuuloisia ja saavat vertaisseuran kautta tukea ja voimavaroja.

Tuetun loman voi saada maksimissaan 3 vuoden välein ja enintään kolme kertaa kymmenen vuoden aikana. Kaikkien lomien hakuaika loppuu 3 kk ennen loman alkua. Hakemus tulee tehdä mieluiten sähköisenä, linkki sähköiseen hakemukseen: https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/MTLH/welcome Hakemuksen voi myös tulostaa MTLH:n sivuilta.

Tietoa tuetuista lomista (pdf): Tuetut lomat 2024

Muita kursseja

Harvinaiset-toiminta on suunnattu henkilöille, joilla on kuulovamman sisältävä harvinainen vamma tai sairaus sekä heidän läheisilleen. Harvinaiseet-toiminta järjestää vertaistapahtumia eri sairausryhmille.

Kopolan kurssikeskuksessa järjestetään omakustanteisia loma- ja harrastetapahtumia kaikille kiinnostuneille.

Koulutusta yhdistystoimintaan

Kuuloliiton koulutusten tarkoituksena on tukea ja kannustaa jäsenistöä aktiiviseen järjestötoimintaan. Aktiivisen järjestötoiminnan kautta kuulovammaiset voivat vaikuttaa suoraan elämänsä laatuun paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Kuuloliitto tarjoaa monipuolista koulutusta ja toiminnanohjausta jäsenyhdistyksissä ja liiton toimielimissä työskenteleville vapaaehtoisille. Koulutus- ja ohjaustoiminta antaa valmiuksia edistää paikallisyhdistysten ja liiton päämääriä. Lue lisää:  Tietoa ja tukea yhdistyksille