Toimintaa esteettömän ja saavutettavan yhteiskunnan puolesta

Kuuloliitto on valtakunnallisesti toimiva kansalaisjärjestö. Toiminnallamme pyrimme tukemaan kuulovammaisten henkilöiden täyttä osallistumista ja osallisuutta sekä poistamaan yhteiskunnan esteitä. 

Kaikilla kuulovammaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja saada tarvitsemansa palvelut. Kuuloliitto edistää kuulovammaisten asemaa, tuottaa tietoa kuulosta ja kuulovammaisuudesta sekä järjestää monipuolista toimintaa kaikenikäisille yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa.