Aikuisten vertaistoiminta

Vertaisuus on jaettuja kokemuksia ja yhdessä tekemistä

Vertaistuki on kokemusten ja tuntemusten jakamista tasavertaisesti ja luottamuksellisesti samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Tukitilanteet ovat aina vastavuoroisia. Tavoitteena on yksilön omien voimavarojen ja omatoimisuuden edistäminen. Vertaistuki tarkoittaa mahdollisuutta jakaa kokemuksiaan – niin myönteisiä kuin kielteisiä – toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Vertaistukea voi antaa ja saada sekä ryhmässä että kahdenkeskisissä tapaamisissa.

Vertaistoimintaa, ihmiset ovat muodostaneet piirin