Kuulovammastasta kertominen

Mies ja nainen seisovat vierekkäin. Miehellä näkyy sisäkorvaistute.Kerro oppilaitoksen henkilökunnalle ja lähimmille opiskelukavereillesi, että sinulla on kuulovamma ja millaisia tarpeita ja toiveita sinulla on. Asian voit hoitaa monella tapaa. Voit esimerkiksi kertoa asiasi sähköpostitse tai vaikka järjestää pienen tapaamisen niiden kesken keiden on hyvä tietää tarpeistasi.

Oleellista on kirjata ylös, mitä asioita haluat muille kertoa. Näitä voivat olla esimerkiksi: miten toivot sinun kanssasi kommunikoitavan, missä sinun on hyvä istua suhteessa muihin tilassa oleviin tai mitä kirjoitustulkki tekee ja miten muiden tulisi toimia tulkattavissa tilanteissa.

Varaa aikaa myös kysymysten vastaamiseen tai tarjoa siihen sähköpostissa mahdollisuus. Kerro itsestäsi mahdollisimman avoimesti ja höystä sitä vaikka huumorilla. Voit ottaa avuksesi myös aikuisten kuntoutusohjaajan ja miettiä yhdessä hänen kanssaan, mitä ja miten asioita nostaa esille.

Kuulovammasta kertominen on aina yksilöllinen valinta, eikä kukaan pakota sinua sitä tekemään. Jos opettajat ja opiskelukaverit eivät tiedä kuulovammastasi ja siitä, miten sinun kanssasi olisi hyvä toimia, voi moni tilanne muuttua vaikeammaksi pelkästään tiedonpuutteen vuoksi. Tarpeistasi ja toiveistasi kertominen kannattaa niin valitessasi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.