Apuvälineet ja tulkkaus

Kuuntelun apuvälineet

Miehellä on kuulokoje ja silmälasit.Apuvälineet voivat auttaa sinua selviämään paremmin luennoista ja ryhmätöistä. Kun käytät FM-laitetta, voit keskittyä olennaisimpaan eli opiskeluun. FM-laite on apuväline, joka helpottaa kuulemistasi poistaen etäisyyden ja taustamelun vaikutuksen. Laitteistoon kuuluu lähetin (opettajalla) ja vastaanotin (opiskelija). FM-vastaanotin on liitetty kuulokojeeseesi ja lisäksi sinulla voi olla käytössä myös kaulasilmukka. Kaulasilmukka on käytännössä mini-induktiosilmukka, jonka avulla voit kuunnella esimerkiksi puhelinta tai TV:tä kuulokojeen T-asennolla.

Sinun kannattaa selvittää ja mahdollisesti myös hankkia tarvitsemasi apuvälineet jo ennen opiskelupaikan varmistumista. Ota yhteys kuulokeskukseen, josta olet saanut kuulolaitteesi. Kelan kautta on mahdollisuus saada yläasteelta lähtien kalliit opiskelun apuvälineet kuten FM-laite.

Oppilaitoksien luentosaleissa on vaihtelevasti kiinteitä induktiosilmukoita. Tarkista induktiosilmukan toimivuus hyvissä ajoin ennen luentojen alkamista. Jos induktiosilmukkaa ei jossain tilassa ole, ryhdy vaikuttajaksi ja perustele, mitä hyötyä sellaisen hankkimisesta olisi.

Lisätietoa apuvälineistä:

Kuulokojeet ja apuvälineet
Kuuloavain.fi – apuvälineet

Opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkauksella tarkoitetaan tulkkausta, jota tarvitset perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa. Voit hakea oikeutta opiskelutulkkaukseen, jos sinulle on myönnetty oikeus vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun.

Tulkkaus voi tapahtua joko viittomakielellä, viitotulla puheella tai kirjoitustulkkauksena. Myös näiden yhdistelmät ovat mahdollisia. Opiskelutulkkaus on sinulle maksutonta.

Opiskelutulkkauspäätöstä haetaan Kelalta lomakkeella TU 2, Vammaisen henkilön opiskelutulkkaus. Opiskelutulkkausta haetaan, kun on saanut varmistuksen opiskelupaikasta. Hakemukseen liitetään oppilaitokseen hyväksymistodistus.

Lisätietoja opiskelutulkkauksesta Kelan sivuilla