Ikäkuulon taustatekijät

Kuulon heikkenemistä ei välttämättä huomaa itse, sillä kuulo voi heikentyä pikkuhiljaa vuosien kuluessa. Perimällä nähdään olevan iso rooli ikäkuulon taustatekijänä. On havaittu, että tietyt geenit altistavat kantajansa ympäristötekijöiden, kuten esimerkiksi melun vaikutuksille.

Kuulon heikkenemiseen on yhdistetty myös elämänaikaiset melualtistukset sekä ototoksisten eli sisäkorvalle myrkyllisten lääkkeiden käyttö. Tutkimuksissa on saatu myös viitteitä, että verenkiertoelimistön kunto ja sairaudet voivat olla yhteydessä kuulon heikkenemiseen.

Myös elintavat, kuten tupakointi, ovat nousseet esille ikäkuulon taustatekijöitä tutkittaessa. Tarkkoja mekanismeja selvitellään vielä, mutta terveellisten elämäntapojen noudattamisesta ei ole haittaa kuulonkaan kannalta.