Yksilölliset ratkaisut

Nainen kävelee. Hänellä on reppu selässä ja pino kirjoja kädessä.Yhdenvertaisuuslaissa säädetään kohtuullisista mukautuksista. Se tarkoittaa, että koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa tehtävä mukautuksia sinun yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Kohtuulliset mukautukset ovat yksilöllisiä toimenpiteitä, jotka riippuvat sinun tarpeistasi.

 

Toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi:

  • pidennettyä aikaa kokeissa esimerkiksi lukihäiriön vuoksi
  • suurempaa tekstiä
  • ruudunlukuohjelmaa
  • induktiosilmukkaa
  • tulkkia tai avustajaa haastattelussa/pääsykokeessa

Opiskelijaksi ottamisessa sinuun kohdistuvat samat valintaperusteet kuin muihinkin. Mukautusten tavoitteena on, että sinulla on mahdollisuus pyrkiä haluamaasi koulutukseen. Kohtuullisia mukautuksia ei sovelleta muihin ryhmiin kuin vammaisiin.

Kun haet opiskelijaksi, osallistut valintakokeeseen tai aloitat opinnot, voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin. Yleensä yksilöllisiä järjestelyjä haetaan oppilaitoksesta saatavalla lomakkeella. Jos et löydä näitä, ota yhteyttä oppilaitokseen. Yksilöllisiä järjestelyjä kutsuttiin aiemmin erityisjärjestelyiksi.

Yksilöllisiä opintojärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • mahdollisuus lisäaikaan, lisävalaistukseen, erilliseen koetilaan tai muihin tilajärjestelyihin
  • mahdollisuus käyttää apuvälineitä (esimerkiksi tietokone, pistenäyttö tai induktiosilmukka)
  • materiaaleihin liittyviä (esimerkiksi mahdollisuus saada tenttikysymykset isommalla fonttikoolla, luentomateriaali etukäteen, äänikirja tai luennon striimaus tai tallennus)
  • palvelut (mahdollisuus käyttää avustajaa tai tulkkia, huom! yliopisto ei ole velvollinen hankkimaan avustajaa tai tulkkia, vaan se kuuluu hakijalle/opiskelijalle itselleen)
  • opintojakson tai opintojaksoon kuuluvan tentin vaihtoehtoinen suoritustapa (esimerkiksi suullinen tentti, opintojakson suorittaminen tentin sijaan oppimistehtävin, opintojakson suorittaminen osissa)