Kuulovammaisena digituessa

Kuulovammaisen oppimisen edellytyksenä ovat saavutettavat opetusmenetelmät, -materiaalit ja -tilat. Ohjaajana sinä voit vaikuttaa tähän.

Kuulovamman vaikutuksia oppimistilanteissa voi olla vaikeaa huomioida. Vastuu oppimisesta ei ole vain osallistujalla: digitukea tarjoava taho voi helpottaa oppimista muun muassa puhumalla rauhallisesti ja selkeästi sekä takaamalla osallistujille näköyhteyden. Hyvä akustiikka puolestaan parantaa kaikkien keskittymiskykyä. Etätapaamissa korostuu kasvojen valaisu ja rauhallinen ja selkeä puhe.

Tälle sivulle on koottu ohjeistuksia, jotka auttavat rakentamaan esteettömän oppimisympäristön. Voit tilata meiltä myös valmennuksen, jossa keskustelemme siitä, miten voit huomioida paremmin kuulovammaisen osallistujan tarpeet digituessa.

Katso DVV:n Taitoja digituen antajalle -webinaarisarjan verkkotallenteet:

Kuulovammaisena digituessa -postikortti.

Joukko ihmisiä istuu ringissä älylaitteet sylissään. Puhuja puhuu mikrofoniin. Kuuntelijat seuraavat puhetta kuulokojeet korvissa.

Esteetön fyysinen oppimistila tai -ympäristö

 • Jos tilassa on induktiosilmukka, kytke se päälle ja pyydä osallistujia laittamaan kuulokoje T-asentoon.
  Varmista kuulokojeen käyttäjiltä, että he kuulevat puheen.
 • Minimoi taustamelu: sammuta tarpeettomat laitteet, älä käytä taustamusiikkia ja pidä huoneen ovi kiinni.
  Jos tila on hälyisä, etsi tila, jossa on oppimisrauha.
 • Istukaa ympyrässä tai puolikaaressa: näin takaat näköyhteyden ohjaajan ja opiskelijoiden välillä. Tämä helpottaa opastuksen seuraamista. Suosi pieniä tiloja, joissa voitte istua lähekkäin.
 • Panosta hyvään akustiikkaan ja vähennä tilan kaikuisuutta. Esimerkiksi matto, kirjat ja verhot toimivat hyvinä vaimentimina.
 • Tarkista, että valaistus on riittävää eikä häikäise: hyvä valaistus helpottaa suun liikkeiden seuraamista.
 • Varaa tila mahdolliselle kirjoitustulkille, viitotun puheen tulkille tai viittomakielen tulkille. Kirjoitustulkkausta varten varaa myös pöytä, kaksi tuolia ja tarvittaessa siirrettävä valkokangas.

Sujuva kommunikaatio

 • Puhu rauhallisesti, selkeästi ja normaalilla äänenpainolla.
 • Käytä mikrofonia, kun puhut. Pidä mikrofonia siten, että myös huuliosi näkyy. Huolehdi, että myös muiden ryhmäläisten kysymykset kuuluvat.
 • Kohdenna puheesi suoraan osallistujille.
 • Anna kuulovammaisen valita istumapaikka, jolta hän voi seurata opastusta.
 • Varmista, että opettamasi sisällöt tavoittavat kaikki läsnäolijat. Kysy, miten oppiminen sujuu. Tarjoa tarvittaessa yksilöllistä tukea.
 • Kirjoita tärkeät asiat paperille ja havainnoi esitystäsi näyttämällä esimerkkiä.
 • Jos osallistujalla on mukana oma kuulemisen apuväline, varmista, että osaat käyttää sitä oikein. Opiskelijalla voi olla esimerkiksi FM-laite. Sitoudu tällöin puhumaan sinulle annettavaan lähettimeen. Lisätietoja: www.kuuloavain.fi

Opiskelija itse

 • Jos sinulle on myönnetty kuulokoje, sitoudu sen käyttöön. Huolehdi, että koje toimii.
 • Valitse paikka, jossa pystyt seuraamaan opastusta. Suuntaudu opastajaan niin, että parempi korvasi on lähellä tai varmista, että sinulla on suora näköyhteys tulkkiin.
 • Istu niin, että sinulla on suora näköyhteys ohjaajaan.
 • Jos opastuksessa käytetään induktiosilmukkaa, käännä kuulokojeesi T-asentoon. Jos käytät muuta kuulemisen apuvälinettä, opasta ohjaaja sen käytössä.
 • Kerro ohjaajalle ja muille, mikä helpottaa kommunikaatiota kanssasi.
 • Pyydä kirjoitettuja ja kuvitettuja vihjeitä tarpeesi mukaan.

Saavutettava etätapaaminen

Yksilöohjaus

Yksilöllisessä digituessa on lähtökohtaisesti helpompi huomioida asiakas ja hänen tarpeensa. Kuitenkin myös yksilöohjauksessa on syytä kiinnittää huomiota tuen saavutettavuuteen.
Järjestimme yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Joensuun seudun kuulon kanssa Digiraadin, jossa selvitimme, miten yksilöllisestä digituesta tehdään saavutettavaa. Lue lisää.

Tilaa koulutus

Lähetä meille sähköposti ja kerro, millainen paja teitä kiinnostaa:
marika.rajala@kuuloliitto.fi
p. 044 752 5575

 

Kuulovammainen voi kokea tiedon saannin hälyisenä tai rauhallisena/informatiivisena.