Kuule ja muista -hankkeen webinaarisarja

Oletko kiinnostunut kuulosta, muistisairauksien ehkäisystä ja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä? Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi katsomaan Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeen aihetta käsitteleviä webinaareja.   

 


Webinaarien tallenteet

Pääset tallenteisiin klikkaamalla otsikkoa!

1+1=4? Kuinka aistien haasteet voivat vaikuttaa ikääntyneen muistiin ja toimintakykyyn?

HUOM! Tallenteen alussa äänihäiriöitä, jotka korjaantuvat esityksen edetessä. Pahoittelemme häiriötä!

Johanna Eronen TtT, Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksesta ja Heidi Siira TtT, Oulun yliopiston GeroNursing Centre (GNC) – Ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskuksesta, puhuvat aistihaasteiden vaikutuksesta ikääntyneen toimintakykyyn ja arkeen. Samalla saamme katsauksen uusimpaan kuuloa, näköä ja muistia käsittelevään tutkimustietoon.

”Meidän tutkijoidenhan täytyy huomioida se, että se tutkittu tieto, sillä että joku tutkimus valmistuu, niin se ei suoraan välity yhtään minnekään, vaan meidän täytyy myös olla aktiivisia sen tiedon levittämisessä. Siinä, että si levitetään myös yliopistojen ja tiedemaailman ulkopuolelle eli yhteistyötahoille tai suurelle yleisölle.” Johanna Eronen  

”Kun tämä ei ole sellaista perinteistä kuntoutusta, jos näin voi sanoa. Ei nostella puntteja, vaan se on hyvin laaja-alaista, moniammatillista, monitahoista, moniulotteista ohjauksellista neuvontaa, niin sen kertominen näille asiakkaille ja omaisille myös, että mitä tavoitellaan. Miksi aistienkuntoutus kannattaa.” Heidi Siira

1+1=4 kuinka aistien haasteet voivat vaikuttaa ikääntyneen muistiin ja toimintakykyyn. Klikkaamalla kuvaa pääset tallenteeseenn

Johanna Erosen esityksen diat

Heidi Siiran esityksen diat osa 1

Heidi Siiran esityksen diat osa 2

 


Kuinka pitää huolta kuulosta ja muistista? Ikääntyneen ja sotealan ammattilaisen näkökulma

Vinkkejä ammattilaisilta ammattilaisille! Eija Rytkönen, Pohjois-Savon Muistiyhdistys ry ja Johanna Lahtinen, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, kertovat muistiyhdistyksissä ammattilaisten avuksi kehitetyistä työkaluista. Huom! Linkit esityksessä vinkattuihin materiaaleihin löytyvät esityksen pdf-tiedostoista.  Kati Pesonen-Simonen ja Katja Huttula, Audionomiyhdistys ry, tuovat esille mitä sote-alan ammattilaisen tulee tietää kuulonalenemasta ja kuulosta huolehtimisesta. Helena Norokallio ja Marjo Niittula Turun lähimmäispalveluyhdistyksestä kertovat kuinka hoitotyön arjessa voidaan ottaa huomioon kuulon ja muistin haasteet.  

”Kohdataan ihminen ihmisenä ja ehkä me vähän sitten rohkaistaan myös sen läheisen kanssa sitten käyttämään myös siellä kotona. Savolainen mieshän sanoo, että minähän en paa sitä korvaan, kun se eukko nalakuttaa koko ajan. Niin on helpompi olla. Se on yleensä se peruste syy sille, että minä en välttämättä osaa tai pysty käyttämään. Vähän silleen huumorin kauttakin ottaa näitä asioita. Sitä positiivisuutta vahvistaa. Se on varmasti täällä myöskin käytössä. Mutta ihminen ihmisenä kokonaisuutena. On siellä sitten muistia tai jotain muuta vammaa.” Eija Rytkönen

Eija Rytkösen ja Johanna Lahtisen esitys 1/4

Eija Rytkösen ja Johanna Lahtisen esitys 2/4

Eija Rytkösen ja Johanna Lahtisen esitys 3/4

Eija Rytkösen ja Johanna Lahtisen esitys 4/4

Kati Pesonen-Simosen ja Katja Huttulan esitys

 

 


 

Mielen hyvinvointia ja aivoterveyttä – askeleita kohti hyvää ikääntymistä

Tallenteessa jonkin verran nauhoituksen yhteydessä esiintyvää pätkimistä. Pahoittelemme häiriötä!

Ulla Arifullen-Hämäläinen, Miina Sillanpää Säätiö, kertoo aivoterveydestä sekä FINGER-tutkimuksen esille tuomista askeleista kohti hyvää ikääntymistä. Lisäksi Ulla esittelee Miina Sillanpää Säätiön ylläpitämää Muistipuisto -sivustoa.

”No ennen kuin meillä on tällainen kaikille muistisairauden riskissä oleville suomalaisille ihmisille meidän hyvinvointialueilla tällaisia hienoja interventioita, niin hyvä paikka tällaiseen omaehtoiseen aivoterveyden edistämiseen on sitten tämä Muistipuisto.” Ulla Arifullen-Hämäläinen

Tamara Björkvistin, Ikäinstituutti, mielen hyvinvointia käsittelevän esityksen diat löytyvät alta. Esitystä ei tallennettu. 

Tamara Björkvist esitys 1/2

Tamara Björkvist esitys 2/2

Ulla Arifullen-Hämäläinen esitys 1/2

Ulla Arifullen-Hämäläisen esitys 2/2

 


Muisti ja kuulo – kuntoutuksen merkitys ikääntyneelle ja yhteiskunnalle

Huom! Tallenteessa Mailis Heiskasen ääni puhuessa ääni aluksi hiljainen, mutta korjaantuu muutaman minuutin jälkeen. Lisäksi tallenteessa nähtävissä kohdassa 55.47 nauhoituksen aikana tapahtunut lyhyt katkos. Pahoittelemme häiriötä!

Mailis Heiskanen, Muistiliitto ja Anniina Lavikainen, Kuuloliitto, puhuvat muistista, kuulosta sekä muistin ja kuulon kuntoutuksen merkityksestä ikääntyneelle ja yhteiskunnalle.  

”Ja tärkeää olisikin kulkea vähän niin kuin ”askel edellä” ennakoiden yhdessä läheisten kanssa niitä mahdollisia tulevia haasteita on sitten kyse fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista haasteista ja reagoida muistisairauden edetessä niihin yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti ja sillä lailla etupainotteisesti tekemällä kuntoutussuunnitelma ja päivittämällä sitä säännöllisesti sekä tietysti palvelutarpeen kartoitus se nyt on ilman muuta selvä.” Mailis Heiskanen 

”No mitä mä haluaisin painottaa, niin on tätä ennaltaehkäisyyn panostamista ja myös ihan apuvälineidenkin näkemistä ihan sieltä ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Välillä on ihan hassua, että me säästetään vaikka 150€ jossain ymmärtämättä se tuottaa tuhansia ja tuhansia euroja kuluja jossain muualla.” Anniina Lavikainen

Mailis Heiskasen esityksen diat

Anniina Lavikaisen esitys