Tutkimus

Kuuloliiton tavoitteena on lisätä tutkimustietoa, joka tuo esiin huonokuuloisten kokemuksia eri elämän osa-alueilta. Huonokuuloisuutta ja huonokuuloisia koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa ja maailmallakin vähän.

Digitaidot –projekti

Keräämme Digitaidot –projektissa (2019-2021) tietoa Älylaitteet ja palvelut -kyselyllä siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa huonokuuloisten arkeen. Kysely on anonyymi: näemme vain antamasi vastaukset, emme sitä, kuka olet. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Avaa kysely: https://link.webropolsurveys.com

CI-tukiverkosto-projekti

CI-tukiverkosto-projektin (2016-2018)  aikana kerättiin erilaisia aineistoja, joita hyödynnettiin projektin kehittämistyössä. Projektin kyselyaineistoista on julkaistu selvitys sekä tiivistelmä CI-tukiverkostoprojektin kyselyn tuloksista: Kokemuksia sisäkorvaistutteen kanssa elämisestä. Selvitys ja tiivistelmä löytyvät Julkaisut – Kuuloliitto

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena –projekti

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektissa selvitettiin eri menetelmillä ikähuonokuuloisten ja heidän läheistensä tuen tarvetta, paikallisten kuuloyhdistysten kuulolähipalvelussa käyvien asiakkaiden kokemuksia sekä havainnoitiin kuulolähipalvelutilanteita. Tutkimus julkaistiin Kuuloliiton julkaisusarjassa: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/