Tutkimus

Kuuloliiton tavoitteena on lisätä tutkimustietoa, joka tuo esiin huonokuuloisten kokemuksia eri elämän osa-alueilta. Huonokuuloisuutta ja huonokuuloisia koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa ja maailmallakin vähän.

CI-tukiverkosto-projekti

Osana Kuuloliiton CI-tukiverkosto-projektia Kuuloliitossa tehdään vuosien 2016–2018 välillä kvalitatiivinen tutkimus, jossa kerätään ja analysoidaan sisäkorvaistutteeseen ja sen kanssa elämiseen sekä tiedon ja tuen tarpeeseen liittyviä kokemusaineistoja.

Tutkimuksen pääaineisto muodostuu sisäkorvaistutetta harkitsevien (ja myöhemmin käyttävien) sekä heidän valitsemiensa läheisten yksilöhaastatteluista ennen sisäkorvaistuteleikkausta sekä toisen kerran 6-12 kk sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen. Tutkimukseen rekrytoitiin osallistujia alkuvuodesta 2017 julkaistulla haastattelupyynnöllä ja ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin helmi-kesäkuussa 2017. Toinen haastattelukierros toteutetaan kevään 2018 aikana.

Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan Kuuloliiton kouluttamien CI-tukihenkilöiden sisäkorvaistutematkaan liittyviä kokemuskirjoituksia ja kokemustekstejä henkilöiltä, joille sisäkorvaistute ei ole syystä tai toisesta ollut sopiva tai mahdollinen ratkaisu. Kirjoitukset on kerätty vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Sisäkorvaistutekokemuksia käsittelevä tutkimus julkaistaan Kuuloliiton julkaisusarjassa CI-tukiverkosto-projektin päättyessä vuonna 2018.

Lisätietoja saa tutkimuksen toteuttavalta CI-tukiverkosto-projektin projektikoordinaattorilta, ilona.maula-tervo@kuuuloliitto.fi tai Kuuloliiton tutkimustoiminnasta vastaavalta erityisasiantuntijalta, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi.

Saatekirje CI-tukiverkosto-projektin tutkimukseen osallistuville