Tutkimus

Kuuloliiton tavoitteena on lisätä tutkimustietoa, joka tuo esiin huonokuuloisten kokemuksia eri elämän osa-alueilta. Huonokuuloisuutta ja huonokuuloisia koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa ja maailmallakin vähän.

CI-tukiverkosto-projekti

Kuuloliiton CI-tukiverkisto-projekti keskittyy sisäkorvaistutetta harkitsevien ja käyttävien aikuisten sekä heidän läheistensä tiedon ja tuen tarpeisiin sekä hyvinvointia tukevien toimintamallien kehittämiseen. Projektissa tehtävän tutkimuksen pääaineisto koostuu keväällä 2017 rekrytoitujen, sisäkorvaistuteleikkaukseen menossa olevien henkilöiden haastatteluista. Sisäkorvaistutteeseen liittyvien merkitystenantojen ymmärtämisen syventämiseksi toivomme saavamme kirjoituspyynnön kautta tutkimusaineistoa myös heiltä, joille sisäkorvaistute ei ole syystä tai toisesta ollut sopiva ratkaisu.

  • Oletko menossa sisäkorvaistuteleikkaukseen kevään 2017 aikana? HAASTATELTAVIEN HAKU ON PÄÄTTYNYT JA YHTEYSTIETONSA JÄTTÄNEISIIN OLLAAN YHTEYDESSÄ. KIITOS!
  • Etkö halunnut sinulle terveydenhuollossa suositeltua sisäkorvaistutetta, päässyt sisäkorvaistuteleikkaukseen tai kokenut saaneesi hyötyä sisäkorvaistutteesta? – Kirjoita meille kokemuksistasi! TÄHÄN RYHMÄÄN TOIVOTAAN VIELÄ OSALLISTUJIA. KIRJOITUSOHJEET ANNETAAN MYÖHEMMIN. Jätä yhteystietosi >

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projekti

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektissa on selvitetty eri menetelmillä ikähuonokuuloisten ja heidän läheistensä tuen tarvetta, paikallisten kuuloyhdistysten kuulolähipalvelussa käyvien asiakkaiden kokemuksia sekä havainnoitu kuulolähipalvelutilanteita. Tutkimus valmistuu vuoden 2017 syksyllä.

Menneet tutkimukset

Kuuloliitossa valmistui vuonna 2012 vapaaehtoistoiminnan tutkimus, joka esittelee Kuuloliiton vapaaehtoistoiminnan merkityksiä ja muotoja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimustuloksia on käytetty monipuolisesti liiton vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tulosten pohjalta on luotu tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä yhdessä Kuuloliiton jäsenyhdistysten kanssa. Jatkossa Kuuloliiton jäsenyhdistykset keräävät tietoa toiminnastaan vuosittain.

Vuonna 2014 Kuuloliitto julkaisi selvityksen huonokuuloisten ja kuurojen toisen asteen opiskelijoiden tilanteesta. Lisäksi Kuuloliitto selvitti osana ”Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisen tukena” –projektia terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä kuulolähipalvelusta ja ikähuonokuuloisten vertaistuesta.

Yhteistyö

Kuuloliitto oli vuosina 2008 – 2009 mukana uudenlaisessa tutkimusyhteistyöprojektissa (EuRADE) Tässä projektissa eri Euroopan maista tulevat vammaisjärjestöt työskentelivät yhdessä akateemisten tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja tutkimusrahoittajien kanssa. Projektin tarkoituksena oli selvittää vammaisjärjestöjen näkemyksiä tulevaisuuden vammaistutkimuksesta, lisätä vammaisjärjestöjen kykyjä tutkimuksen tekoon ja tutkimusyhteistyöhön sekä löytää yhteistyömahdollisuuksia vammaisjärjestöjen ja tutkijoiden välille.

Kuuloliitto on tehnyt yhteistyötä tutkimuksessa myös mm. Humanistisen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Työterveyslaitoksen sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisäksi liitto on ollut mukana Kommunikointi kuulokojeen avulla -tutkimushankkeen ohjausryhmässä. Lisätietoja hankkeesta > 

Ota yhteyttä

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia siitä, minkälaista tutkimusta huonokuuloisiin liittyen pitäisi tehdä? Kuuloliitto etsii myös yhteistyökumppaneita, jotka olisivat kiinnostuneita huonokuuloisuuteen ja huonokuuloisten kokemuksiin liittyvästä tutkimuksesta.

Ilmoita meille, jos tiedät huonokuuloisia koskevaa ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta. Kokoamme tietopankkia, josta löytyy huonokuuloisuutta ja huonokuuloisten kokemuksia käsittelevät tutkimukset. Tietopankkiin tulee myös tarjolle tutkimusaiheita, joita voi tutkia esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa.

Yhteystiedot
Anniina Lavikainen
Erityisasiantuntija
anniina.lavikainen @ kuuloliitto.fi,
p. 050 303 4841