Tutkimus

Kuuloliiton tavoitteena on lisätä tutkimustietoa, joka tuo esiin huonokuuloisten kokemuksia eri elämän osa-alueilta. Huonokuuloisuutta ja huonokuuloisia koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa ja maailmallakin vähän.

Digitaidot –projekti

Digitaidot –projektissa (2019-2022) teimme Älylaitteet ja palvelut -kyselyn avulla selvityksen siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa huonokuuloisten arkeen. Selvitys löytyy Älylaitteet ja digitaaliset palvelut kuulovammaisten arjessa (kuuloliitto.fi).

CI-tukiverkosto-projekti

CI-tukiverkosto-projektin (2016-2018)  aikana kerättiin erilaisia aineistoja, joita hyödynnettiin projektin kehittämistyössä. Projektin kyselyaineistoista on julkaistu selvitys sekä tiivistelmä CI-tukiverkostoprojektin kyselyn tuloksista: Kokemuksia sisäkorvaistutteen kanssa elämisestä. Selvitys ja tiivistelmä löytyvät Julkaisut – Kuuloliitto

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena –projekti

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektissa selvitettiin eri menetelmillä ikähuonokuuloisten ja heidän läheistensä tuen tarvetta, paikallisten kuuloyhdistysten kuulolähipalvelussa käyvien asiakkaiden kokemuksia sekä havainnoitiin kuulolähipalvelutilanteita. Tutkimus julkaistiin Kuuloliiton julkaisusarjassa: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/