Tutkimus

Kuuloliiton tavoitteena on lisätä tutkimustietoa, joka tuo esiin huonokuuloisten kokemuksia eri elämän osa-alueilta. Huonokuuloisuutta ja huonokuuloisia koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa ja maailmallakin vähän.

CI-tukiverkosto-projekti

Osana CI-tukiverkosto-projektia Kuuloliitossa toteutetaan vuosien 2016–2018 välillä kvalitatiivinen tutkimus, jossa kerätään ja analysoidaan sisäkorvaistutteeseen ja sen kanssa elämiseen sekä tiedon ja tuen tarpeeseen liittyviä kokemusaineistoja.

Tutkimuksen pääaineisto muodostuu sisäkorvaistutetta harkitsevien sekä heidän valitsemiensa läheisten yksilöhaastatteluista ennen sisäkorvaistuteleikkausta sekä noin vuosi sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen. Tutkimukseen rekrytoitiin osallistujia alkuvuodesta 2017 julkaistulla haastattelupyynnöllä. Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin helmi-kesäkuussa 2017 ja toinen haastattelukierros kesän 2018 aikana.

Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan Kuuloliiton kouluttamien CI-tukihenkilöiden sisäkorvaistutematkaan liittyviä kokemuskirjoituksia ja kokemustekstejä henkilöiltä, joille sisäkorvaistute ei ole syystä tai toisesta ollut sopiva tai mahdollinen ratkaisu. Kirjoitukset on kerätty vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Sisäkorvaistutekokemuksia käsittelevä tutkimus julkaistaan valmistuttuaan Kuuloliiton julkaisusarjassa.

Lisätietoja saa CI-tukiverkosto-projektin projektikoordinaattorilta Ilona Maula-Tervolta (etunimi.sukunimi@kuuloliitto.fi) tai Kuuloliiton tutkimustoiminnasta vastaavalta erityisasiantuntijalta Anniina Lavikaiselta (etunimi.sukunimi@kuuloliitto.fi).