Tutkimus

Kuuloliiton tavoitteena on lisätä tutkimustietoa, joka tuo esiin huonokuuloisten kokemuksia eri elämän osa-alueilta. Huonokuuloisuutta ja huonokuuloisia koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa ja maailmallakin vähän.

Digitaidot –projekti

Keräämme Digitaidot –projektissa (2019-2021) tietoa Älylaitteet ja palvelut -kyselyllä siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa huonokuuloisten arkeen. Kysely on anonyymi: näemme vain antamasi vastaukset, emme sitä, kuka olet. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Avaa kysely: https://link.webropolsurveys.com

CI-tukiverkosto-projekti

Osana CI-tukiverkosto-projektia (2016-2018) kerättiin sisäkorvaistutteeseen ja sen kanssa elämiseen sekä tiedon ja tuen tarpeeseen liittyviä kokemusaineistoja. Projektissa kerätty aineisto muodostuu sisäkorvaistutetta harkitsevien sekä heidän valitsemiensa läheisten yksilöhaastatteluista ennen sisäkorvaistuteleikkausta sekä noin vuosi sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen. Lisäksi projektissa kerättiin kyselyaineistoa sisäkorvaistutehoidon hoitopolkuun liittyen ja kyselyaineistoa sisäkorvaistutetta käyttävien apuvälineiden, vammaistuen ja tulkkauspalvelun käytöstä. Projektin aikana kerätyistä aineistoista julkaistaan raportti vuoden 2020 aikana.

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena –projekti

Vapaaehtoiset ikähuonokuuloisten tukena -projektissa selvitettiin eri menetelmillä ikähuonokuuloisten ja heidän läheistensä tuen tarvetta, paikallisten kuuloyhdistysten kuulolähipalvelussa käyvien asiakkaiden kokemuksia sekä havainnoitiin kuulolähipalvelutilanteita. Tutkimus julkaistiin Kuuloliiton julkaisusarjassa: https://www.kuuloliitto.fi/palvelut/julkaisut/