Esteettömyys

Esteetön ja saavutettava yhteiskunta on toimintamme päämäärä. Esteettömyys ja saavutettavuus koskevat laajasti koko yhteiskuntaa, sen palveluja ja tiedonsaantia. Esteettömässä ja saavutettavassa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se edellyttää hyvää kuunteluympäristöä, esteetöntä viestintää sekä laadukkaita kuulonkuntoutuksen palveluja ja apuvälineitä. Esteettömyyden takaamiseksi tarvitaan lakeja ja säädöksiä.

Vaikuttamalla pyrimme siihen, että

  • kuuloon liittyvät kuntoutus- ja vammaispalvelut ovat alueellisesti ja iästä riippumatta yhdenvertaisesti saatavilla ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin,
  • kuulovammaiset henkilöt ovat koulutuksessa ja työelämässä yhdenvertaisia muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa ja
  • ääniympäristö on mahdollisimman turvallinen.

Lähtökohtana ihmisoikeudet

Kuulovammaisten henkilöiden kannalta keskeinen ihmisoikeussopimus on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka tuli voimaan Suomen osalta 10.6.2016. Sopimuksessa vammaisuuden nähdään syntyvän yksilön elimellisen vamman ja yhteiskunnallisten esteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa olevien esteiden takia kaikki ihmiset eivät pääse osallistumaan yhdenvertaisesti yhteiskuntaan ja sen toimintoihin. Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia. Lisäksi valvomme kuulovammaisten oikeuksien toteutumista ja pyrimme aktiivisesti edistämään oikeuksien tunnistamista. Sivuille onkin koottu myös lakeja ja niiden keskeisiä säännöksiä.