Kuulo

Hyvällä kuulemisella on suuri merkitys vuorovaikutuksen sujumiseen ja toimintakyvyn säilymiseen. Huonokuuloisten määrä on kasvussa ikähaitarin molemmista päistä.Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan jonkin asteinen kuulonalenema ja suurimalla osasta yli 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Tuoreiden tutkimusten mukaan myös nuorten huonokuuloisuus on lisääntynyt.

Erilaiset kuuloviat ovat yleisempiä terveysongelmia:

  • Jonkinasteinen kuulon alenema on yli 800 000 suomalaisella.
  • Kuulokojeen käytöstä hyötyisi noin 300 000 henkilöä.
  • Säännöllisesti kuulokojetta käyttää noin 70 000 henkilöä.
  • Kuulokojeen on saanut arviolta 100 000 henkilöä.
  • Syntymästään kuuroja on noin 5 000 ja myöhemmin kuuroutuneita noin 3 000.

Työperäiset meluvammat ovat edelleen yleisiä. Nuorten kuuloon kohdistuu uusia riskitekijöitä, kuten mp3-soittimet ja lisääntyvä vapaa-ajanmelu esimerkiksi konserteissa, discoissa ja baareissa.

Kuulo ja kuulovammat

Kuulo on kyky havainnoida ääntä. Korvien kautta ääni välittyy aivoihin. Kuulon avulla ihminen oppii hahmottamaan äänen kestoa, painotusta sekä sävelkulkua ja myöhemmin lisäksi äänteitä, sanoja ja kielen rakenteita. Kieli on ajattelun, oppimisen ja viestinnän väline.

Lue lisää kuulosta ja kuulovammoista >