Tulkkaus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kirjoitustulkki työssään. Edessä näkyy kannettava tietokone ja televisio.Tulkkauspalvelun järjestäminen on Kelan vastuulla ja perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/210). Tulkkauspalvelulain mukaan oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Tulkkauspalvelulaki on toissijainen laki – tulkkauspalvelulain mukaista tulkkauspalvelua järjestetään vain, jos mikään muu taho ei ole velvollinen sitä muiden lakien nojalla järjestämään. Lainsäädäntö määrittää siten myös muita vastuutahoja tulkkauksen järjestämiselle muun muassa asiakas- ja potilaslakien perusteella.

Terveydenhuollon (esimerkiksi sairaalan) pitää mahdollisuuksien mukaan järjestää asiakkaalle tulkkaus. Terveydenhuollolla on vastuu tulkkauksen järjestämisestä silloin, kun se lähettää asiakkaalle kutsun esimerkiksi toimenpiteeseen, tutkimuksiin, laboratorioon tai röntgeniin. Näissä tilanteissa terveydenhuollon yksiköllä on etukäteen tiedossa, että asiakas tarvitsee tulkkausta ja sillä on mahdollisuus järjestää se ajoissa.

Myös sosiaalitoimen pitää mahdollisuuksiensa mukaan järjestää asiakkaalle tulkkaus. Kun esimerkiksi sosiaalitoimisto kutsuu asiakkaan tapaamiseen, sillä on vastuu tulkkauksen järjestämisestä.

Lisätietoa:

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta