Sisäkorvaistute

Sisäkorvaistute eli implantti on kuuloapuväline henkilöille, joille vahvinkaan akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen. Istute on toiminnaltaan sähköinen kuulokoje, jonka sisäiset osat kiinnitetään leikkauksessa ihon alle kallonluuhun ja sisäkorvan simpukkaan. Toimimaton sisäkorva ohitetaan ja sähköisessä muodossa oleva signaali johdetaan suoraan kuulohermoon ja sieltä edelleen aivoihin.

Suurin osa istuteleikatuista tuntee elämänlaatunsa paranevan ja kuulonsa tason kohenevan huomattavasti, kunhan istutteen käyttöön on totuttu. Sisäkorvaistutteella saavutetaan yleensä hyvä toiminnallinen kuulo. Kommunikoinnin tukena voidaan käyttää huuliltalukua, kirjoitustulkkausta, viitottua puhetta tai viittomakieltä.

  • Suomessa sisäkorvaistutteita on asennettu vuodesta 1995 alkaen
  • Vuoteen 2015 mennessä leikkauksia on tehty kaikkiaan noin 1150
  • Vuosittain leikkauksia tehdään noin 130
  • Lapset saavat normaalisti kaksi sisäkorvaistutetta.
  • Työikäisten aikuisten molemminpuoliset implantoinnit ovat yleistyneet viime vuosina.

Sisäkorvaistuteleikkaus tehdään yliopistollisessa keskussairaalassa. Leikkauksesta kotiudutaan yleensä seuraavana päivänä, mutta sairausloma kestää yleensä noin kaksi viikkoa, tarpeen vaatiessa pidempäänkin. Noin neljän viikon kuluttua leikkauksesta sisäkorvaistute aktivoidaan ja laite säädetään eli ohjelmoidaan käyttäjälle sopivaksi. Tarkoituksena on löytää käyttäjälle sopivin kuuntelualue eli saada laitteesta suurin mahdollinen apu kuulemiseen. Varsinkin alussa tarvitaan yleensä useita säätökertoja. Tämän lisäksi on tärkeää harjoitella kuuntelemista myös omatoimisesti säätökäyntien välillä, sillä aluksi aivojen on opeteltava tulkitsemaan uusia signaaleja, joita istute
kuulohermoon lähettää.

Sisäkorvaistute on maksuton ja sairaalan omaisuutta. Laitteeseen kuuluvat paristot ja akut ovat maksuttomia 18 ikävuoteen saakka.