Kuulo ja muisti

Ikäkuulo on yhdistetty kognitiivisen toimintakyvyn heikentymiseen, mutta vielä ei tiedetä, mikä tätä yhteyttä selittää. Tutustu tarkemmin kuulon ja muistin yhteyttä selittäviin teorioihin.

Kognitiivisia toimintoja ovat tiedonkäsittelyyn kuten tarkkaavaisuuteen, oppimiskykyyn ja muistiin liittyviä toimintoja. Muisti heikkenee ja päättelykyky hidastuu meillä kaikilla ikääntymisen myötä, mutta se ei vaikuta normaaliin arjesta selviytymiseen. Arkea ja itsenäistä suoriutumista merkittävästi haittaava kognitiivisten toimintojen heikentyminen ei kuulu normaaliin ikääntymiseen.

Kognitiiviset haasteet voivat olla tilapäisiä esimerkiksi lääkkeistä, päihteistä tai vitamiinien puutteista johtuvia tai pysyviä esimerkiksi aivovamman tai aivoverenkiertohäiriöistä johtuvia. Etenevää heikentymistä aiheuttaa muun muassa muistisairaudet.

Muista pysyä aktiivisena: syö monipuolisesti, osallistu kerhoihin, tapaa ystäviä, liiku haluamallasi tavalla, opettele uusia asioita, treenaa aivojasi, nuku riittävästi ja nauti elämästä. Kun kuulet, pystyt myös muistamaan.Ikääntymisen aiheuttamia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja viivyttää aktiivisella elämäntavalla. Aktiivinen osallistuminen, toimiminen ja sukulaisten ja tuttavien tapaaminen ylläpitää toimintakykyä ja positiivista mielialaa. Sosiaalisen eristäytymisen on todettu altistavan yksinäisyydelle, masennukselle ja olevan yhteydessä kognitiivisen toimintakyvyn heikentymiseen.

Myös terveellisten elintapojen noudattaminen ja omasta terveydestä huolehtiminen on tutkimuksissa osoitettu aivoterveyden kannalta tärkeäksi. Muistipeleillä, ristikoiden täyttämisellä ja käsitöiden päivittäisellä tekemisellä on havaittu positiivisia vaikutuksia.

Lisätietoa muistista, tiedonkäsittelystä ja muistisairauksista löydät Muistiliiton verkkosivuilta.