Kysely

Vastaa opinnäytetyöhön koskien tinnitusta

Kyselytutkimus koskee opinnäytetyötä, jonka aiheena on Tinnituksen yhteydessä esiintyvät tuki- ja liikuntaelinongelmat. Vastaajiksi toivotaan henkilöitä, joiden tinnituksen syntymekanismi on jokin muu kuin melualtistus.

Tutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa tinnituksen yhteydessä esiintyvistä tuki- ja liikuntaelin- sekä psykofyysisistä ongelmista. Tulosten avulla on mahdollista edistää tinnituksen kuntoutusta.

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Aktiivifysioterapia Tampere. Opinnäytetyön tekijä Mia Jämsä opiskelee fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Kyselyjä toivotaan 25.3.2022 mennessä verkko-osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/48121346-f6c5-412c-bc5a-32067915ee3e?displayId=Fin2505813