Blogit

Ajattele aivojasi – Mieti muistiasi – Keskity kuuloosi!

Ihmishahmo ja palapeli.

Kirjoittajat ovat Kuuloliiton asiantuntijat Tiina Ahonen ja Maarit Honkasola. 

Aivoviikon aikana Muistiliitto kehottaa meitä jokaista tekemään tekoja ja valintoja oman aivoterveytemme eteen. Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeessa heitämme lisäksi haasteen keskittyä kuuloon.

Hankkeen tavoitteenahan on tuoda esille hoitamattoman huonon kuulon aivoterveysvaikutusten tunnistamista ja kuulon ja muistin yhteyksiä. Aivoviikon alussa haluammekin raottaa tarinaa hankkeen tunnuslauseen ”Kun kuulet, pystyt myös muistamaan” takana.

Uusimpiin tutkimuksiin syventyessämme ymmärsimme, miten me kaikki kuuntelemme. Miten puheen ollessa epäselvää tai kuunteluympäristön taustamelun kovaa, me kaikki joudumme keskittämään huomiomme ja tarkkaavaisuutemme kuuntelemiseen. Tämä on raskasta ja tutkimukset osoittavatkin, että keskittymistä ja tarkkaavaisuutta vaativan tilanteen jatkuessa pitkään, se ennen pitkää heikentää puheen ymmärtämistä.

Oivalsimme, että nämä tarkkaavaisuutta vaativat tilanteet ovat arkipäivää ikääntyneelle, jolla on hoitamaton heikentynyt kuulo. Hän ei yksinkertaisesti voi muistaa, jos hän ei kuule. Samalla tutkimukset kuitenkin osoittavat kiistatta, että kuntouttamalla kuuloaan, käyttämällä kuulokojeita ja muita kuulon apuvälineitä ikääntynyt voi edesauttaa omaa muistiaan ja kognitiotaan.

Muistisairaudet ja muistisairauksien ennaltaehkäisy ovat tänä päivänä (onneksi!) paljon julkisuudessa ja pinnalla varsinkin ikäihmisten mielissä. Lehdet ovat täynnä vinkkejä siitä, miten huolehtia omasta muististaan. Kuitenkin hoitamattoman huonon kuulon merkitystä muistisairauksien yhteydessä ei vielä tuoda meidän mielestämme riittävästi esille.

Kuule ja muista -hankkeen tehtävänä onkin kiinnittää huomiota oikea-aikaisen kuulonkuntoutuksen merkitykseen muistisairauksien ehkäisyssä sekä hyvässä arjessa muistisairaiden kanssa. On tutkittu, että 9 % muistisairauksista johtuu heikentyneestä hoitamattomasta kuulosta! Se on aivan mieletön määrä, kun ottaa huomioon, että heikentynyttä kuuloa voidaan yhteiskunnassa kuntouttaa hyvin tehokkaasti.

Viime syksynä pohdimme hankkeen sanomaa. Kuinka tuoda ytimekkäästi esille kuulon kuntouksen merkitystä muistin kannalta ja kuinka toisaalta kannustaa ikääntyneitä tutkituttamaan ja kuntouttamaan kuuloaan. Tunnuslauseemme Kun kuulet, pystyt myös muistamaan, tarkoitus on herättää yleistä keskustelua oikea-aikaisen kuulonkuntoutuksen merkityksestä, mutta myös kannustaa jokaista meistä pohtimaan omaa kuuloa ja muistia, varsinkin ikääntyessämme. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin julkaisun pääkirjoituksessa kerrotaan kuulonkuntoutuksen vähintään ylläpitävän ja jopa parantavan muistisairaan kognitiota, toimintakykyä sekä elämänlaatua.

Keskitytään siis kuuloomme, ajatellaan aivojamme ja mietitään muistiamme. Aivoviikon kunniaksi hankkeemme on tehnyt Keskity kuuloosi – ajattelet aivojasi -bingon, josta löydät helppoja aivoja aktivoivia haasteita arkeesi (kuva alla). Voit lähettää meille kuvia haasteiden suorittamisesta ja täytetystä bingokupongista. Kaikkien yhteystietonsa lähettäneiden kesken arvotaan uniikit Kuule ja muista -kassit.

Voit lähettää kuvia ja yhteystietosi numeroon 044 346 9539 tai sähköpostitse osoitteeseen tiina.ahonen@kuuloliitto.fi

Aurinkoista Aivoviikkoa hankkeeltamme! 

Tiina & Maarit

Aivoviikon bingo