Blogit

Hankeviestintä on välttämätöntä

Nainen ja mies istuvat vierekkäin tutustuvat fm-laitteeseen.

Kouluttaja Sari Olsion blogikirjoitus  

Viestintä on välttämätöntä, kun halutaan saada aikaan muutosta – niin hankkeissa kuin muussakin asiantuntijatyössä.  

Viestinnän ensimmäisenä tehtävänä on auttaa kohderyhmää tunnistamaan oireet ja tarpeet, joihin hankkeella on ratkaisu. Kun kiinnostus on herännyt, asiakas on viestinnän keinoin innostettava ja opastettava hankkeen tuottamien sisältöjen ja palveluiden luo. Hanke saavuttaa tavoitteensa vasta kun sen tuottama hyöty konkretisoituu kohderyhmille: kuluttajille, ammattilaisille tai vaikkapa lainsäätäjille.

Laatua ja määrää

Laadukas viestintä on kiinnostavaa ja aktivoivaa. Innostavia sisältöjä jaetaan verkostoille ja vertaisille. Yksinkertainen resepti on kuunnella asiakkaita, tunnistaa haasteet ja puhua niistä asiakkaan kielellä. Ikääntyvän elämänlaadun parantamisesta kertovaa artikkelia tehokkaammin lukijaa puhuttelee koskettava tarina: 82-vuotiaan Ainon oma kokemus pääsystä takaisin mukaan maailman menoon, kun radiouutisten kuuntelu taas onnistuu.

Viestintä ei saa jäädä vain hankkeen viestintävastaavien asiaksi. Kaikki hankkeen tuottamat sisällöt  kannattaa jakaa tehokkaasti kunkin toimijan omissa viestintäkanavissa ja reagoida sen päivityksiin aktiivisesti somessa. Tällä tavoin jokainen organisaatio, ohjausryhmän jäsen, osatoteuttaja ja hanketoimija voi toisaalta kantaa kortensa kekoon, toisaalta käyttää kaiken tuotetun sisällön hyväkseen.

Kuule ja muista -hankkeen ohjausryhmä satsaa viestintään

Hanke viestii -tiimimme sai ilokseen olla mukana fasilitaattorina ja kouluttajana uuden, kolmevuotisen Kuule ja muista -hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa, jonka teemaksi oli nostettu hankkeen viestintä. Tavoitteena oli pohtia yhdessä, kuinka yhteisestä viestinnästä saataisiin mahdollisimman vaikuttavaa ja parhaalla mahdollisella tavalla eri kohderyhmiä palvelevaa.

Innostimme osallistujat myös vapaasti ideoimaan pienemmissä ryhmissä. Tuloksena syntyi yli 70  ideaa Kuule ja muista -hankkeen viestintään. Jatkotehtäväksi jäi ideoiden priorisointi ja toteutuksen suunnittelu käytännössä.

Hanke viestii -tiimi on kumppanuusmallilla toimiva hankeviestinnän asiantuntijaverkosto, joka kouluttaa, suunnittelee ja toteuttaa viestintää hankkeiden tarpeisiin.

Kuule ja muista -hankkeen toteuttavat yhdessä Kuuloliitto ry, Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Ikäinstituutti, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Jyväskylän yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon Muisti ry, Audionomiyhdistys ry sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Hankkeen tavoitteena on lisätä huonon kuulon ja muistin yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten tunnistamista. Hankkeessa luodaan keinoja tukea ikääntyneen kuuloa muistiongelmista huolimatta ja edistetään ikäkuuloisen mahdollisuuksia ylläpitää muistiaan. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n rahoittama.

Lisätietoa: 

Sari Olsio
Viestinnän asiantuntija, kouluttaja, Hanke viestii -tiimi
sari.olsio@hankeviestii.fi
p. 040 5039712

Tiina Ahonen
Asiantuntija, Kuuloliitto
tiina.ahonen@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9539

Maarit Honkasola
Asiantuntija
maarit.honkasola@kuuloliitto.fi
p. 044  346 9544