Uutiset

STEAn avustusehdotus vuodelle 2022 julkaistu

Valkea talo.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ehdottaa Kuuloliitolle avustuksena vuodelle 2022 yhteensä 2,11 miljoonaa euroa. Liiton kokonaisavustustaso vuonna 2022 on 2,28 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan jo aiemmin keväällä myönnetty avustus Kuule ja muista –hankkeeseen.

Ehdotuksen perusteella Kuuloliiton aluetoimintaan kohdennettu avustus (425 000 €) ja yleisavustus (1 301 454 €) pysyvät entisellä tasollaan. Kuulokurssien sekä lasten ja nuorten leiri- ja vertaistoimintaan suunnattu avustus (214 000 €) laskee 10 000 euroa johtuen pääasiassa vuodelle 2022 siirtyvistä avustuksista.

Digiopastuksen kehittämiseen ja vertaisopastajien kouluttamiseen suunnattu hanke (2019–2021) saa vuodelle 80 000 euron jatkoavustuksen vuodelle 2022. Yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu jäsenjärjestöavustus pysyy entisellään 50 000 eurossa. Lisäksi Kuulolitolle ehdotetaan Paikka auki -avustusta (36 000 €) osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen.

Tämän vuoden keväällä Kuuloliitolle myönnettiin Kuule ja muista –hankkeeseen (2021 – 2023) yhteensä 441 000 €. Tästä avustuksesta voidaan käyttää vuoden 2022 aikana 171 249 €.

STEA julkaisi 9.12. ehdotuksen vuoden 2022 avustuskohteista. Avustuksia ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille yhteensä 362 miljoonaa euroa.

Lähde: STEA