Blogit

Kokemuksia työharjoittelusta esteettömän ja saavutettavan yhteiskunnan eteen 

Kuulostaako otsikko tutulta? Se on Kuuloliiton päämäärä, jota kohti ihmiset liitossa työskentelevät. Tavoite on hieno, mutta ennen kaikkea yksinkertainen: lyhyt, kirkas ja selkeä sisältäen vain kolme merkitsevää sanaa. Päämäärän ollessa yksinkertainen, on sitä kohti helppo pyrkiä. Keinot päämäärän saavuttamiseksi voivat olla monenlaiset. Vaikka päämäärää voi kuvailla helposti hahmotettavaksi, sen saavuttaminen voi olla kaikkea muuta kuin helppoa.

Tavoitteita ei saavuteta itsestään

Minkä tahansa tavoitteen saavuttamisen eteen on tehtävä töitä. Joskus työn voi ulkoistaa, kun tietää mitä tekee. Esimerkiksi sijoitettaessa osakkeisiin sanotaan, että raha tekee työn puolestasi. Aina ei kuitenkaan voi ulkoistaa. Joskus itsellä on ainutlaatuista osaamista, jota kellään muulla ei ole. Kuuloliiton reilun kahdenkymmenen työntekijän kohdalla tämä on juuri näin. Olen parin kuukauden korkeakouluharjoittelun aikana Kuuloliitossa huomannut, että liitto on muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana paljon, ja liiton työntekijät tietävät asioista paljon enemmän kuin minä itse.

Asiassa ei sinällään ole mitään yllättävää. Kieltämättä on ollut hämmentävä tunne, kun olen kysynyt tarkentavan kysymyksen FM-laitteen toimintalogiikasta. Tämä tunne siksi, kun en ollut kuitenkaan varma, olinko ymmärtänyt edes omaa kysymystäni. Sitä en vain silloin kuitenkaan kehdannut myöntää. Koetin vain nyökytellä ymmärtäväisenä ja näyttää viisaalta. On väitelty onko Yle-vero oikeutettua ja muitakin varsin filosofisia kysymyksiä. Järjestötyön monipuolisuus tuli hyvin esille.

Työ tekee asiantuntijan

Jos ei muuta, niin ainakin yksi asia kävi selväksi: Kuuloliitossa työskentelee timantinkovia työntekijöitä. Okei, kyllä minä tein harjoitteluni aikana kaikenlaista, ja sain jopa jotain aikaan. Suurin huomioni oli se, että sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät tärkeää työtä. Kuuloliitossa on ainutlaatuista osaamista, jota ei muualla ole. Järjestöjen työn voidaan sanoa säästävän julkisen puolen resursseja, parantavan vähemmistö- ja vammaisryhmien asemaa yhteiskunnassa ja valvovan niiden oikeuksia. Työ on monin osin näkymätöntä. Minä pystyin näkemään osan tästä. Itse huonokuuloisena olen varma, että Kuuloliitto valvoo ja seuraa oikeuksien toteutumista tavallistenkin kansalaisten puolesta, sillä esimerkiksi hyvä saavutettavuus palvelee kaikkia kansalaisia.

Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta vielä

Esteettömyydellä viitataan fyysiseen ympäristöön. Saavutettavuudella usein muuhun kuin fyysiseen ympäristöön: palvelut, viestintä, verkkosivut ja jopa asenteet. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan esteettömyys on ajattelutapa eikä erityisjärjestely.

Saavutettavuudesta puolestaan on tehtävä normi sen sijaan että se olisi poikkeus. Näin ei vielä ole, mutta sitä kohti olemme yhteiskuntana menossa. Paljon työtä on vielä tehtävä, mutta suunta on mielestäni hyvä. Sote-järjestöt työskentelevät juuri sen eteen, että suomalainen yhteiskunta pitäisi tämän suunnan jatkossakin. Järjestön oman äänen pitää nousta esiin riittävästi, jotta omat huolet ja toimenpiteet tulevat huomioiduksi riittävissä määrin yhteiskunnassa. Tämä ei ole helppoa informaationtäyteisessä maailmassa. Mitä enemmän ihmisiä on asiassa takana, sitä voimakkaampi on paine takana. Päämäärä Kuuloliitolla ainakin on selkeä.

Pekka Kulmala.
Pekka Kulmala

Kirjoittaja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan opiskelija, joka oli syksyllä 2021 kaksi kuukautta korkeakouluharjoittelussa Kuuloliitossa.