Uutiset

Digitalisaatio lisää parhaimmillaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia

Mies ja nainen katsovat puhelinta Kuuloliiton digipajassa.

Kuuloliitto toivottaa hyvää kansainvälistä vammaisten päivää!

Korostamme päivän yhteydessä kuulovammaisten tarpeiden huomioimista digitaalisia palveluja kehitettäessä. Kuuloliiton Digitaidot-projektin Älylaitteet ja digitaaliset palvelut -selvityksessä tuli esiin, että 42% vastaajista ei osannut sanoa, ovatko viranomaiset ottaneet huomioon heidän kuulovammansa julkisissa digitaalisissa palveluissa. Vain 5% vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että viranomaisten tarjoamissa digitaalisissa palveluissa on huomioitu kuulovammaisuus.

Enemmistö (52%) kyselyn vastaajista koki, että heidän yhdenvertaisuutensa on lisääntynyt digitalisaation myötä. Vastaajat kokivat, että sähköiset palvelut helpottavat arkea, kun kuulovammaisen ei tarvitse pinnistellä puhelimessa tai jännittää sitä, että kuuliko puhutun asian oikein.

 ”Pystyn hoitamaan lähes kaikki asiat ”käyttämättä kuuloa” (netissä). Vähentää väsymystä ja kuulemisen jännittämistä.” 

”En pärjäisi enää ilman dikilaitteita.” 

Vastaajista osa toi kuitenkin esiin, että yhdenvertaisuuden näkökulmasta tarvitaan myös erilaisia palveluvaihtoehtoja digitaalisten palvelujen rinnalla, kuten mahdollisuutta kasvokkaiseen palveluun. Vastaajat korostivat, että kuulovamman lisäksi tulee huomioida ihminen kokonaisuutena viranomaispalveluissa. Esimerkiksi korkea ikä voi lisätä vaikeuksia oppia koko ajan uusia digitaalisia palveluja ja toimintoja.

”Viranomaispalvelut olisi hyvä saada erilaisin vaihtoehdoin. Kaikilla ei ole mahdollisuus käyttää nettiä, eikä tulostin ole käytössä.” 

 ”Minulla ei ole tarvittavaa tietoa ja niiden oppiminen ja muistaminen vaikeaa, ikä 88.” 

Viranomaisten digitaalisten palvelujen ja muiden digipalvelujen saavutettavuutta voidaan lisätä monin eri keinoin. On tärkeää, että kaikki videomateriaali on laadukkaasti tekstitettyä, äänimateriaalista on saatavilla tekstivastine ja videoiden ja äänimateriaalien äänenlaatu on laadukasta. On myös syytä huomioida, että video- ja äänimateriaalin taustamelu on minimoitu, puhelinpalvelulle on vaihtoehto ja digitaalisten palvelujen mahdollisille huomioäänille on olemassa myös vaihtoehto. Digitaalisten palvelujen tulee olla kielellisesti ja visuaalisesti selkeitä ja saavutettavia. Suoriin viranomaislähetykseen tulee saada tekstitys tai kirjoitustulkkaus sekä viittomakielen tulkkaus.

Älylaitteet ja digitaaliset palvelut kuulovammaisten arjessa -selvitys julkaistaan Kuuloliiton sivuilla joulukuun aikana. Selvitys lisätään Julkaisut-verkkosivulle.