Uutiset

Matkustajaturvallisuus risteilylaivoilla

Meren aallokko.

Kirjoittajat: Sami Virtanen, Kuuloliiton erityisasiantuntija ja Marika Rönnberg, Kuurojen Liiton erityisasiantuntija.

Kuurojen Liiton ja Kuuloliiton erityisasiantuntijat ovat käyneet tammi-helmikuun aikana keskusteluja kaikkien kolmen risteilyjä tarjoavien laivayhtiöiden eli Tallink Siljan, Eckerö Linen ja Viking Linen kanssa.

Tarve keskusteluille lähti kahdesta syksyllä 2020 tapahtuneesta karilleajoista Maarianhaminan edustalla. Kummassakin turmassa laivoilla oli myös kuuroja matkustajia. He kertoivat mediassa onnettomuuksien jälkeen, etteivät tienneet karilleajosta ennen kuin maista tuli viestejä huolestuneilta sukulaisilta ja ystäviltä. Vielä sittenkään, kun he olivat käyneet info-tiskillä kyselemässä lisätietoa ja sopineet laivahenkilökunnan kanssa, että heille tullaan kertomaan erikseen jatkotoimista, heidän kokemuksensa mukaan ei tietoa ollut tarjolla.

Liitot pohtivat yhdessä, että on varmasti hyvä käydä kaikkien laivayhtiöiden kanssa keskustelut, miten parannetaan kuulovammaisten ja kuurojen matkustajien turvallisuutta laivalla tapahtuvissa poikkeustilanteissa. Keskustelut oli tarkoituksenmukaista käydä nyt, koska poikkeusolojen päätyttyä laivojen matkustajamäärät tulevat varmasti jälleen nousemaan.

Turvallisuus edellä kehittämisessä

Jokainen laivayhtiöiden edustaja tunnisti tarpeen saada poikkeustilassa (esim. myöhästymiset, myrsky, karilleajot) kuulutuksilla annetut tiedot myös tekstinä matkustajien tietoon. On muistettava, että tekstit hyödyttävät paitsi kuulovammaisia ja kuuroja, myös muita matkustajia. Vaikkapa pienten lasten vanhemmat saattavat olla kuulutuksen hetkellä keskittyneitä johonkin muuhun eikä näin ollen kuulutuksen tieto saavuta heitä. Siksi ääneen sanotun saaminen mahdollisimman reaaliaikaisesti myös tekstiksi palvelee kaikkia matkustajia saavutettavasti. Erilaisia ratkaisuja tähän onkin jo laivayhtiöissä pitkään pohdittu, mutta tekniikka ei ole vielä sitä sallinut.

Tekstiviestit ovat käyttökelpoinen ratkaisu, mutta esimerkiksi Tukholman reitillä on katvealueita, joissa puhelimet ovat liian kaukana lähimmästä kännykkämastosta, jotta tekstiviesti menisi heti perille. Laivan runko on metallia ja se estää osassa laivaa viestin perillepääsyn.

Paras ratkaisu kaikkien mielestä poikkeustiedon tekstin näyttämiseen kaikille olisi laivoissa jo valmiiksi olevien yleisten tilojen näyttöruutujen hyödyntäminen. Poikkeus- ja hätätilanteiden tekstin tulee erottua värin ja fontin osalta muusta tekstistä, vaikkapa laivan yleistiedon ja taxfree –kauppojen mainoksista. Poikkeustilanteissa tiedottaminen ei voi tapahtua vain kerran, vaan kuten kuulutuksissakin tilannepäivitys tulee olla tekstimuotoisena kaikkien luettavissa tasaisin välein. Kun tilanne etenee, pitää näyttöihin tulla ajantasainen päivitetty teksti.

Tekstien kielivalikoimaa tulee pohtia tarkoin. Suomen viralliset kielet suomi ja ruotsi ovat luonteva valinta, mutta koska risteilyillä voi olla muitakin kansallisuuksia, englanninkieliset tiedotteet puolustavat paikkaansa. Lisäksi erityisesti Tallinnan reittiliikenteessä on hyvä olla tekstit viroksi. Koska kielivalikon pitää olla näin laaja, tekstien tulee olla tiiviitä. Tähän erityisasiantuntijat tarjosivat omaa osaamistaan, jotta saadaan ymmärrettävät, mutta silti tiiviit tekstit käyttöön.

Mikäli laiva joudutaan evakuoimaan, matkustamohenkilökunta käy tarkistamassa kaikki hytit läpi yksitellen, jotta kukaan ei jää laivaan muiden pelastauduttua. Tällaisia tilanteita kuitenkin on onneksi äärettömän harvoin.

Mitä sinä voit tehdä?

Jokainen matkustajakin voi tehdä oman osuutensa turvallisen laivamatkan eteen. Voit merkitä omiin tietoihin, että olet kuulovammainen tai kuuro, kun varaat matkaa. Tiedon voi laittaa jo valmiiksi omiin kanta-asiakastietoihisi. Samalla voit merkitä kännykkänumerosi tietoihin, jotta laivamatkan aikana voidaan lähettää sinulle tekstiviesti, jos jotain sattuu. Nämä varaukseen tai kanta-asiakastietoihin lisätyt merkinnät ovat silloin jo ennen matkaa laivan matkustamohenkilökunnan tiedossa. Kun lähdet risteilylle, voit vielä laivaan saapuessa käydä info-tiskillä varmistamassa, että matkustamohenkilökunta tietää sinun olevan laivassa ja voit tarkistaa, että kaikki tiedot ovat oikein.

Eckerö Linen reittiyhteys Tallinnaan on muista risteilyistä vähän poikkeava lyhyen matkansa vuoksi. Osa matkustajista lähtee matkaan hetken mielijohteesta, joten erityisesti näillä matkoilla on tärkeää käydä laivaan tullessa infotiskillä antamassa oma puhelinnumeronsa laivan henkilökunnan käyttöön.

Toivomme kaikki, että mitään ei satu mutta jos sattuu, toivomme, että näillä keinoilla saamme kaikkien matkustajien turvallisuutta parannettua. Kuurojen Liitto ja Kuuloliitto seuraavat tilanteen kehitystä.

Kysyttävää? Ota meihin yhteyttä:

Sami Virtanen
sami.virtanen@kuuloliitto.fi

Marika Rönnberg
marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi
p.044 7524 324