Uutiset

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston puheenjohtajaksi Sanna Kaijanen

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston (POTKA) tuore puheenjohtaja Sanna Kaijanen painottaa saavutettavuuden merkitystä terveysasioista viestittäessä.

Sanna Kaijanen.

POTKA on valtakunnallisten potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä järjestöjen yhteistoimintaa erilaisissa potilaisiin, terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Verkosto lisää potilasjärjestöjen vaikuttavuutta ajamalla yhteisesti tärkeiksi koettuja asioita sekä pohtii, ennakoi ja jakaa tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Verkosto myös tuo kansalaisten ja järjestöjen ääntä sosiaali- ja terveyspoliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Lisätietoa verkostosta >

POTKA-verkoston puheenjohtaja Kaijanen peräänkuulutti Lääketeollisuus ry 10.2. järjestämässä Koronarokoteviestintä – yhdessä enemmän –etätilaisuudessa avauspuheenvuorossaan koronarokoteviestinnältä saavutettavaa tietoa ja avointa keskustelua.

– Koronatilanteeseen liittyvät epävarmuus ja epätietoisuus aiheuttavat huolta ja pelkoa. Aina ei myöskään tiedä, mihin tietoon uskoa ja mikä on luotettava tiedon lähde. Tiedon puute, sen tulkinnanvaraisuus ja ymmärtämisen haasteet aiheuttavat myös epäluuloa tiedon jakajaa kohtaan, totesi Sanna Kaijanen avauspuheenvuorossaan.

Potilasjärjestöissä on koronapandemian aikana käyty runsaasti keskusteluja ja kuunneltu jäsenten huolia terveydestä ja turvallisuudesta. Pelkästään rokotejärjestyksestä päättäminen ja toimintakäytännöt herättävät paljon kysymyksiä.

Viestinnän saavutettavuudella on iso merkitys potilasjärjestöjen kohderyhmille.
– Viestinnän saavutettavuus hyödyttää meitä kaikkia. Erityisesti potilasjärjestöjen edustamat ihmiset, jotka päivittäin kantavat huolta omasta terveydentilastaan, tarvitsevat viestintää, joka on ymmärrettävää ja selkokielistä. Viestin välittämisessä ja sisällöissä tulee huomioida myös erityisryhmien ja esimerkiksi ikääntyneiden ja aistivammaisten tarpeet.

SOSTEn uutinen ”Koronarokotteesta tarvitaan saavutettavaa tietoa ja avointa keskustelua”