Uutiset

Uusi opetusmateriaali: Hauskaa huuliolukua

Ääniaallot kulkevat

Hauskaa huuliolukua. Huulioluvun ryhmäopetusmateriaali.Huuliolukutaidosta hyötyvät ennen kaikkea ne, joiden kuulo on heikentynyt tai sitä ei ole lainkaan. Nyt julkaistu materiaali antaa keinoja huulioluvun entistä parempaan hyödyntämiseen.

Kaikki ihmiset käyttävät huuliolukua jonkin verran. Se on tarpeen erityisesti hälyisässä ympäristössä, esimerkiksi ravintolassa. Huulioluku on puheen sisällön päättelemistä puheen näkyvistä piirteistä kuten huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Päättelyä täydennetään eleiden, ilmeiden, kehonkielen ja tilannevihjeiden perusteella.

Huonokuuloisilla huulioluku tukee puheen ymmärtämistä. Kuultua informaatiota täydennetään visuaalisella tiedolla. Tämä taito on yksi tärkeimmistä toimivan kommunikaation varmistamiseksi.

Hauskaa huuliolukua – Huulioluvun ryhmäopetusmateriaali on suunniteltu ensisijaisesti kuuloyhdistysten tai vastaavien käyttöön. Materiaalia voivat käyttää myös muut huulioluvusta kiinnostuneet ja siitä hyötyvät. Harjoitukset ovat kasvokkain tapahtuvia pari- tai ryhmäharjoituksia.

Valmis paketti sisältää kaikki harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä selkeät ohjeet vetäjälle. Kuuloliitto tulee järjestämään vetäjille koulutusta opetusmateriaalin käyttöönottoon sekä etänä että livenä.

Taustaa

Idea materiaalille lähti alun perin Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aallon toimesta, sillä aiemmat materiaalit olivat vanhentuneet. Opiskelumahdollisuudet huulioluvun suhteen ovat siis olleet jo pidemmän aikaa kehnot.

Keskeisinä toimijoina materiaalin valmistamisessa ovat olleet Kuuloliiton asiantuntija Esa Kalela, huulioluvun tutkimusta tekevä Helsingin yliopiston lehtori Satu Saalasti sekä HUS:n puheterapeutti Kati Pajo.

Taustatietoa kerättiin Ville Hyvösen pro gradu -tutkielmassa: ”Huuliolukutaidon kuntoutus, arviointi ja uuden harjoittelumateriaalin tarve Suomessa (Helsingin Yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto). Gradun ohjaajana toimi Satu Saalasti.

Tilaukset ja lisätietoja

Huulioluvun ryhmäopetusmateriaali on tilattavissa s-postitse osoitteesta: oona.konttinen@kuuloliitto.fi

Jokainen Kuuloliiton yhdistys voi tilata maksutta yhden materiaalipaketin.

Lisätietoja: asiantuntija Esa Kalela, esa.kalela@kuuloliitto.fi, p. 050 572 3490