Uutiset

STEAn avustusehdotus: Kuuloliiton saamat avustukset laskevat

Valkea talo.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ehdottaa Kuuloliitolle avustuksena vuodelle 2020 yhteensä 2,42 miljoonaa euroa. Tämä on 184 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 kokonaisavustussumma.

Ehdotuksen perusteella Kuuloliiton aluetoimintaan ja Satakieliohjelmaan (kuulovammaisiin lapsiin ja nuoriin keskittyvä verkosto- ja yhteistyöohjelma) kohdennetut avustukset laskevat huomattavasti. Aluetoiminnan avustusehdotus on 545 000 euroa, mikä on 134 000 € vähemmän kuin vuonna 2019. Satakieliohjelmalle on ehdotettu avustukseksi 200 000 euroa, mikä on 50 000 € vuoden 2019 avustustasoa vähemmän.

Kuuloliiton saaman yleisavustuksen ehdotetaan pysyvän ennallaan (1 326 454 €). Yleisavustukseen saatiin pieni korotus vuoden 2019 alussa. Avustus sopeutumisvalmennukseen sekä lasten ja nuorten leiri- ja vertaistoimintaan (224 000 €) säilyy avustusehdotuksen mukaan entisellä tasollaan. Myös yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu kohdennettu avustus 43 000 euroa pysynee ennallaan.

Kuuloliitto haki vuodelle 2020 Paikka auki –avustusta osatyökykyisen nuoren palkkaamiseen, muttei ehdotuksen perusteella saa siihen rahoitusta. Digiopastuksen kehittämiseen ja vertaisopastajien kouluttamiseen suunnatulle hankkeelle (2019–2021) ehdotetaan 80 000 € avustusta.

STEA julkaisi 5.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2020 avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 380 miljoonaa euroa.

http://avustukset.stea.fi/