Julkilausuma

Suomen Kuurosokeat: Yksilölliset palvelut turvaavat sujuvan arjen

Järvimaisema.

Suomen Kuurosokeat ry on huolissaan, että Suomessa vammaispalvelut eivät toteudu YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla. Kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten palveluiden toteutuminen vaatii yksilöllisiä ratkaisuja.

Viranomaisilla on YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain mukaan velvoite tehdä kohtuullisia mukautuksia, jotta yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat. Suomessa tehdään kuitenkin usein ns. massaratkaisuja, vaikka yksilölliset tarpeet olisi mahdollista huomioida.

Kuurosokeille / vaikeasti kuulonäkövammaisille tärkeimmät palvelut ovat tulkkauspalvelu, kuljetuspalvelu, kodin muutostyöt ja apuvälineet sekä henkilökohtainen apu. Kaikkia näitä palveluita on mahdollista mukauttaa toimivammiksi. Yksilölliset tarpeet huomioimalla arki on sujuvampaa. Voimavaroja jää tällöin opiskeluun, työssäkäyntiin, vapaa-aikaan sekä itsensä kehittämiseen yhdenvertaisesti muiden lailla.

Suomen Kuurosokeat ry vetoaa julkilausumassaan, että kuurosokeiden / vaikeasti kuulonäkövammaisten palvelut toteutetaan kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.